נוהל לאיתור וסילוק מפגעים

נוהל לאיתור וסילוק מפגעים

 

איתור סיכונים ומפגעים:

מערך הבטיחות נועד בין השאר לזהות מפגעים וסיכונים שיש לסלקם.

מצופה מכל עובד או סטודנט באוניברסיטה להתריע על מפגעים וסיכונים, ע"י שיתוף פעולה ניתן יהיה למזער עד למינימום את מס' התאונות והנפגעים במוסד.

ניתן לדווח על מפגעים וסיכונים באמצעות הודעה במייל לממונה על הבטיחות .

 

תוכנית שנתית לאיתור וסילוק מפגעים

מאתר מפגעיםתדירות הבדיקהמהות הבדיקהמדווח על ממצאהערות
העובד בעמדת עבודתו ובסמיכות אליהכל בוקר בדיקת עמדת עבודה: מגינים, חשמל, שינוע, תנאים סביבתיים, סיכונים מיוחדים בהתאם לסוג הפעולה והחומרים המשמשים לביצוע הפעולה  מנהל ישיר  מחזיק המקום יטפל בסילוק המפגעים שהם בתחום יכולתו
מחזיק המקום,מהנדס מעבדה, מנהל מחלקה , מנהל סדנא וכיוצ"באחת לשבועבדיקת נושא הבטיחות במחלקה כולה: מעברים, אחסון ואחסון ביניים, חשמל, סדר וניקיון, תנאים סביבתיים, סילוק פסולת, בטיחות אש, סיכונים מיוחדים בהתאם לסוג הפעולה והחומרים המשמשים לביצוע הפעולהלממונה על הבטיחות                       יטפל בסילוק המפגעים ויעביר לידיעה בלבד.
עובדי אחזקה אחת לשבועסיור בבניינים / כיתות / משרדים לאיתור מפגעיםמנהל האגף הטכניידאג לתקציב וטיפול במפגעים, במידה והמפגעים חמורים ונדרשים משאבים כספיים גבוהים לסילוקם יעלה בפני וועדות הבטיחות.
מהנדס האוניברסיטהסיור חודשי סיור באתרי בנייהלוועדת הבטיחותידאג לטפל במפגעים אל מול קבלנים
נאמני בטיחות  אחת לסמסטרביקורת בטיחות יסודית במחלקות לממונה הבטיחות  ידאג לטפל במפגעים ובמידה והמפגעים חמורים ונדרשים משאבים כספיים לסילוקם יעלה בפני וועדות הבטיחות / מועצת הבטיחות

אחריות לסילוק מפגעים

סוג המפגעהאחריות לסילוק המפגעבקרת הביצוע
מפגע בתחום טכני / מבניהאגף הטכני: אבות בית, וקבלנים חיצוניים לפי צורף ועדת הבטיחות 
והממונה על הבטיחות
מפגע בתחום החשמלאגף טכני: חשמלאייו"ר ועדת הבטיחות
והממונה על הבטיחות
מפגע בתחום מעבדות הכימיה והביולוגיהמהנדס המעבדה ואחראי הרעליםועדת הבטיחות 
והממונה על הבטיחות
מפגע בתחום עזרה ראשונהא.חובשים קב"ט
מפגע בתחום בטיחות קרינהממונה על בטיחות קרינהועדת הבטיחות 
והממונה על הבטיחות
מפגע בתחום בטיחות לייזריםהממונה על בטיחות לייזרועדת הבטיחות 
והממונה על הבטיחות
מפגע המצריך ייעוץ גורם חיצוניאגף טכני / ממונה הבטיחותמועצת הבטיחות

דעתכם על האתר חשובה לנו, נתקלתם בשגיאה / בעיה / הצעות שיפור, אנא שלחו אלינו הודעה במייל, אגף הביטחון והבטיחות