שערים להולכי רגל ורכבים

שערים להולכי רגל ורכבים

הכניסה לקמפוסים של האוניברסיטה מותרת להולכי רגל לסטודנטים ואזרחים, 

בהתאם לפירוט השערים ושעות הפתיחה המופיעים מטה.

 

שערי כניסה לקמפוסים

שערי הכניסה לקמפוס מערבי (קמפוס תחתון) :
 
שער
מיקום
הערות
מועדי פתיחה
שער כניסה ראשי 
רחוב רמת הגולן,
סמוך למעונות
שער להולכי רגל ולרכבים
פתוח 24 שעות 7 ימים בשבוע
שער כניסה רגלי 
רחוב רמת הגולן,
סמוך לבניין השער
שער להולכי רגל בלבד

ימי א'-ה' 7:00-22:00

ימי שישי  7:00-14:00

ימי שבת – סגור

קרוסלה – מעונות
 
על רחוב המציל היהודיכניסה אלקטרונית באמצעות כרטיס

פתוח 24 שעות 7 ימים בשבוע
קרוסלה – ספרייה
על רחוב רמת הגולןכניסה אלקטרונית באמצעות כרטיס
פתוח 24 שעות 7 ימים בשבוע
  
שערי הכניסה לקמפוס מילקן (קמפוס עליון):
 
שערמיקוםהערותמועדי פתיחה
שער כניסה ראשי 

רחוב קריית המדע,

סמוך לבניין 1

שער להולכי רגל ולרכבים

ימי א'-ה' 7:00-22:00

ימי שישי  7:00-16:00

ימי שבת – סגור

שער כניסה רגלי 

רחוב רמת הגולן,

סמוך לבניין 9

שער להולכי רגל בלבד

ימי א'-ה' 7:00-22:00

ימי שישי  7:00-14:00

ימי שבת – סגור

קרוסלה – חניה

רחוב קריית המדע,

חניית הכורכר ,

ליד חניית סגל

כניסה אלקטרונית באמצעות כרטיס

ימי א'-ה' 7:00-22:00

ימי שישי  7:00-14:00

ימי שבת – סגור

  

נהלי הכניסה:


 כניסת כלי רכב תנועתם וחנייתם תבוצע בהתאם לנוהל "כניסת רכבים"

  • בידוק והזדהות – כלל הנכנסים בשערי הקמפוסים נדרשים להזדהות בפני המאבטחים ולעבור תהליך בידוק ביטחוני. אדם אשר יסרב להזדהות או להציג את חפציו לבדיקה תיאסר כניסתו.
  • כניסה עם רכב/אופנוע – הכניסה עם רכב מותרת אך ורק למורשים ולבעלי תו חניה בתוקף.
  • כניסה עם נשק – כניסה עם נשק (אקדח) תותר לבעלי רישיון בתוקף לאחר בדיקה וזיהוי.
  • הכניסה עם בעלי חיים אסורה למעט כלבי נחייה לעיוורים.
  • אופניים – הכניסה עם אופניים מותרת. יש לרכב על אופנים אך ורק על כבישים, החניה תיעשה במקומות המיועדים לכך בלבד