תפקידים וסמכויות עובדי הביטחון

אגף הביטחון ובטיחות, מספר טלפון: 054-776398

תפקידים וסמכויות עובדי הביטחון

אוניברסיטת אריאל בשומרון והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה רואה חשיבות עליונה בשמירת ביטחונם של הבאים בתחומה.

לצורך כך מתנהלת אבטחה שוטפת במהלך כל שעות היום והלילה הכוללות בידוק ביטחוני, סיור רכוב בכל מתחם האוניברסיטה ותפעול צוות כוננות.

 

בעלי תפקידים במחלקת הביטחון 

 

 • קב"ט– קצין ביטחון, אחראי ליישום מדיניות הביטחון של האוניברסיטה.
 • מפקד כיתת כוננות – אחראי על הפעלתו והכשרתו של צוות הכוננות של האוניברסיטה בשגרה ובחירום.
 • סייר האוניברסיטה – מאבטח חמוש המסייר באופן רכוב בקמפוסים והמעונות ברכב ביטחון מזוהה.
 • מאבטחים בעמדות בידוק- מאבטחים בעלי הכשרה שהוסמכו לשמור על מתקנים ובני אדם מפני פיגועי טרור.

 

תפקידם של עובדי הביטחון של האוניברסיטה לשמור על הסדר הציבורי בשטחי האוניברסיטה ולאכוף את חוקי האוניברסיטה ומדינת ישראל.

 

סמכויותיהם של עובדי הביטחון באוניברסיטה 

 1. לדרוש מסטודנט או עובד באוניברסיטה להזדהות ולמסור לידיהם את תעודת העובד / סטודנט.
 2. לבצע בדיקה של כל הולך רגל בכניסה לקמפוס האוניברסיטה, הכוללת תשאול ובדיקת תיקים,

 3. לבצע בדיקת כלי הרכב המבקש להיכנס לשטחי האוניברסיטה, כולל תא המטען ותשאול הנהג והנוסעים.

 4. לדרוש מאדם הנושא עליו נשק להציג בפניהם את רישיון נשק.
 5. לאסור כניסה של אדם או רכב לשטחי האוניברסיטה.
 6. להורות לאדם או לבעל כלי רכב לצאת משטחי האוניברסיטה.
 7. אכיפת חוקי האוניברסיטה, לרבות מתן קנסות.
 8. לטפל בכל אירוע חריג בשטחי האונביברסיטה, לרבות אירוע פלילי עד להגעת משטרה.
 9. לעכב אדם עד להגעת ניידת משטרה.

 

סטודנט או עובד אשר יסרב להזדהות או לפעול בהתאם להנחיות עובדי הביטחון של האוניברסיטה – צפוי להליכים משמעתיים

המסרב לעבור בידוק בכניסה לאוניברסיטה לא תתאפשר כניסתו לאוניברסיטה