דבר דיקן הפקולטה למדעי הטבע

פרופסור גרי גלרמן
פרופסור גרי גלרמן

חברים יקרים!

הפקולטה למדעי הטבע באונ' אריאל מתמקדת בלימודים ומחקרים יישומיים והעדכניים בעולם המדע. יחד עם חברים ועמיתים בהנדסה, במדעי הבריאות ופקולטות נוספות באונ' באריאל, הפקולטה למדעי טבע שואפת להקנות השכלה איכותית ברמה גבוהה ולייצר מדע הטוב ביותר לטובת החברה. אנו בפקולטה מחויבים לסטנדרטים פדגוגיים ומחקרים גבוהים ביותר ורואים בכם את שותפינו הנאמנים במאמץ. אנו גאים בשיתופי פעולה ענפים עם אנשי אקדמיה אחרים ועמיתינו בתעשייה, בארץ וברחבי העולם. אנחנו מברכים על המגוון דעות שמבוטאות בפקולטה הן של חברי הסגל וסטודנטים כאחד כיאה לפלורליזם אקדמי, דבר שמוביל בהכרח לתוצאות טובות יותר. אנשי הסגל הנפלאים והמקצוענים בפקולטה, מאפשרים לנו להתמודד עם האתגרים המדעיים הגדולים ביותר של זמננו. חוקרינו עובדים יחד בהרמוניה כדי ולהשיג את מירב ההצלחה. ידידיי, ברצוני להדגיש שמחקר וחינוך לעולם יהיו בנפשנו! תקוותי כשתגלו אודותינו ופועלנו יותר, תרגישו השראה להיות חלק ממפעל העשייה בפק' למדעי הטבע באריאל ולקחת חלק בעשיה מכוננת שתאפשר לנו לשפר את איכות חיים של אנשים ברחבי גלוֹבּוּס.

 

בברכה

גרי גלרמן