סוגיות חברתיות בישראל

דף הבית

כתב העת סוגיות חברתיות בישראל נמנה על התקופונים הבולטים, המופיעים בישראל בתחומי מדעי החברה. הוא נדפס באורח סדיר מאז שנת 2006. תכליתו להתמקד במציאות הקיימת של החברה הישראלית, ולעסוק בניתוח תהליכים בעיות ואירועים בתחומי המערכת הריבודית, דת ומדינה, מתחים לאומיים, עדתיים וקהילתיים, מצוקה ועוני, השסע הפוליטי, סטייה חברתית, שברים בחינוך, יחסי עבודה וכיו”ב.

המערכת מפרסמת (לאחר שיפוט עיוור קפדני) מאמרים מדעיים, הנשענים על מתודולוגיות ועל גישות תיאורטיות, המהוות אספקלריה של מיגוון תחומי הידע החברתי כיום. כתב העת פירסם עד כה למעלה ממאה וחמישים מאמרים אמפיריים, מאמרים תיאורטיים, מאמרים שעניינם מדיניות חברתית, וביקורות על נושאים שונים בדיסציפלינות של מדעי-החברה. כמו כן ראו בו אור ראיונות עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. כל כרך כולל גם מדור ביקורת ספרים חדשים במדעי החברה.