חוג לאחר תואר

לימודי חוג לאחר תואר פותחים בפני בוגרים וסטודנטים אפיק להרחבת ידע בתחום דיסציפלינרי שונה מתחום לימודיהם,

לצורך קבלה לתואר שני והשתלבות בעולמות המחקר, הכשרה מקצועית הנובעת מדרישות התעשייה ולקראת לימודי תעודת הוראה על-יסודית.

תנאי הקבלה לתכנית:

  1. בעלי תואר ראשון עם ממוצע 70 לפחות ממוסד לימודים אקדמי המוכר ע"י מל"ג
  2. סטודנטים הלומדים באוניברסיטת אריאל ( עולים לשנה ג' ) בעלי ממוצע מצטבר של 70 לפחות
  • הקבלה לתכנית אינה אוטומטית ומותנית באישור המחלקה. זאת משום שתכנית הלימודים הנה אישית ונקבעת ע" וועדת הוראה מחלקתית

המתקבלים לתכנית יקבלו מכתב קבלה ייעודי לחוג  לאחר תואר.

היקף התכנית:

40 נ"ז מינימום*

64 נ"ז מקסימום*

משך הלימודים:

משך הלימודים הנו כשנה*

*תכנית הלימודים הנה אישית, לכן היקף התכנית ומשך הלימודים יכולים להשתנות בהתאם לפטורים להם יהיה זכאי הסטודנט ודרישות קדם של המחלקה.

מתכונת הלימודים בחוג לאחר תואר הינה של חוג אחד בלבד מתוך המסגרת הדו חוגית , כלומר חצי תואר.

בסיום הלימודים, לאחר השלמת חובותיו לתואר הראשון ואת לימודיו בחוג הנוסף, יקבל הסטודנט תעודת "חוג לאחר תואר" ( תעודה שאינה תואר מלא ).