הליך סגירת התואר

הליך סגירת התואר

סטודנט/ית יקר/ה,
אוניברסיטת אריאל בשומרון מברכת אותך לרגל סגירת התואר
האוניברסיטה עושה מאמצים רבים לייעל ולקצר את הליך סגירת החובות לתואר.
לשם כך, פותח הליך מקוון המאפשר לך לסגור את התואר ללא צורך בהגעה פיזית לאוניברסיטה.

כדי להיכלל ברשימת הבוגרים של טקס תשע"ח, עליך להתחיל בהליך סגירת התואר עד לתאריך 15.03.2018.
לאחר תאריך זה, סטודנט שיחל בהליך סגירת התואר, ייכנס לרשימת הבוגרים של הטקס הבא לשנה"ל תשע"ט.

הגשת בקשה לסגירת תואר והשתתפות בטקס בוגרים תשע"ח, תהיה למי שעמד בתנאים הבאים:

 • אם סיימת את לימודיך בשנה"ל תשע"ז.
 • אם תסיים/מי את כל חובותיך לתואר עד תום סמסטר א' תשע"ח, כולל הצגת ציונים סופיים עד ל-15.03.2018.

עליך לבצע הליך סגירת תואר דרך שירות המידע האישי.

הליך סגירת התואר מתבצע באמצעות "טופס טיולים" שעובר באופן מקוון דרך ארבע תחנות:

 • מזכירות המחלקה
 • ספרייה – הגשת הבקשה לסגירת התואר מאשרת גריסת צ'ק העירבון, הנמצא בידי הספרייה.
 • מדור שכר לימוד
 • מדור רישום וקבלה

בסוף ההליך יתקבל "אישור זכאות לתואר".
מרגע התחלת הליך סיום החובות לתואר, לא ניתן לשפר, לתקן, להוסיף ולהשמיט ציון וקורס.

 • מומלץ להתחיל את הליך סגירת התואר מיד לאחר שהוזן עבורך הציון האחרון לתואר, ובתנאי שאינך מתכוון לשפר ציונים.
 • אם ברצונך להשמיט קורסים עודפים מגיליון הציונים הסופי ו/או לשפר ציון במועד נוסף, הקפד/י לעשות זאת מול המחלקה, טרם תחילת הליך סגירת התואר.

  שים לב! הגשת בקשה לסגירת התואר תבטל כל בקשה קודמת למועד נוסף/ מועד מיוחד, ערעור על ציון וכו' ותהווה אישור לכך שאינך יכול/ה לבצע שינוי בגיליון הציונים (שיפור ציון/ השמטת קורס).

 • אם ברצונך לשנות את פרטיך המעודכנים במערכת האוניברסיטה (שם/ כתובת/ מס' נייד/ כתובת דוא"ל), תוכל/י לעדכן זאת בעת הגשת הבקשה- בטופס הטיולים המקוון. 
  שינוי שם/ שם משפחה- מחייב הצגת מסמך רלוונטי (תעודת זהות וספח/ אישור שינוי שם ממשרד הפנים) לרכזת המחלקה.
 • פרטייך האישיים יופיעו באישור הזכאות ובדיפלומה כפי שהם מעודכנים במערכת האוניברסיטה.
 • אישור הזכאות יישלח בדואר רשום לכתובת אותה עדכנת בטופס הטיולים המקוון.

תאריך אישור הזכאות ייקבע על פי התאריך בו אישרה המחלקה היעדר חובות אקדמיים.
במידה וקיים חוב כספי, תאריך אישור הזכאות ייקבע על פי התאריך בו שולם החוב.

טקסי הבוגרים יערכו בתאריכים הבאים:

1. 19.06.2018- הפקולטה למדעי החברה והרוח ובית הספר לתקשורת

2. 20.06.2018- הפקולטות למדעי הבריאות, הנדסה ומדעי הטבע, ובית הספר לארכיטקטורה

3. 21.06.2018- בית הספר ללימודים מתקדמים

בהצלחה בהמשך דרכך

מדור רישום וקבלה

אוניברסיטת אריאל בשומרון