בית הספר לעבודה סוציאלית

אוניברסיטת אריאל

Slider

בית הספר לעבודה סוציאלית

ראש בית הספר: פרופסור אלעזר לשם

אודות בית הספר לעבודה סוציאלית

בית הספר לעבודה סוציאלית מיסודו של פרופ' שלמה שרלין ז"ל, הוקם בשנה"ל תשנ"ח (1998),ונלמדים בו לתואר ראשון ולתואר שני. בית הספר רואה עצמו מחויב ללמד ולהכשיר סטודנטים אשר יהיו מובילי שינוי חברתי במסגרות הרווחה השונות, בפיתוח מדיניות ובמתן שירותים חברתיים אפקטיביים ויעילים לפרט, למשפחות ולקהילות. בית הספר רואה במערכת המשפחתית ובקהילה את המסגרות העיקריות שבאמצעותן ניתן לתווך בין הפרט לסביבתו החברתית ולהעצים את הפוטנציאל האישי שלו, של משפחתו וקהילתו. בית הספר שם דגש על המשפחה ועל הקהילה כיחידות לימוד והתערבות מרכזיות. כל תכניות בית הספר, הן בתואר הראשון והן בשני מתבססות על שילוב בין פרקטיקה לתיאוריה. כמו כן, בית הספר

קרא עוד »
לחצוותתחילו ללמוד
סגירת טופס צף

מתעניינים בלימודים