אודות תכנית השלמות לתואר שני M.S.W

אודות תוכנית ההשלמות לתואר שני M.S.W

אודות התוכנית השלמות לתואר שני

תוכנית ההשלמות מיועדת לבעלי תואר ראשון ושני מתחום מדעי החברה וההתנהגות.

משך הלימודים:

  • 3 שנים
  • בשנה"ל הראשונה והשנייה הלימודים יערכו 4 ימים בשבוע, 2 ימי לימודי א' + ד' נלמדים באוניברסיטה, לצד יומיים של הכשרה בשדה בימים ב' + ה'.

בשנה"ל השלישית הלימודים יערכו בין יום ליומיים בשבוע, לצד השתתפות בפרקטיקום.
הפרקטיקום כולל 100 שעות טיפול ו- 25 שעות הדרכה בהם הסטודנטים יעסקו בהתערבות טיפולית.

תנאי קבלה:

  • ממוצע 85 ומעלה
  • רצוי ניסיון קודם בכפוף להצגת המצלה או פעילות התנדבותית – בהיקף של 100 שעות לפחות.
  • עמידה בקורסי קדם כתנאי לקבלה: (השלמת 6 קורסי קדם כתנאי להגשת מועמדות)

קורסי חובה:

  1. מבוא לסטטיסטיקה
  2. שיטות מחקר
  3. מבוא לפסיכולוגיה

שלושה קורסי קדם מתוך 8 הקורסים הבאים:
1. מבוא לסוציולוגיה
2. מבוא לפסיכופתולוגיה
3. תיאוריות באישיות
4. החברה הישראלית
5. כלכלה
6. מבוא למשפט
7. מבוא למנהל ומדיניות ציבורית
8. פסיכולוגיה התפתחותית

***פטור יינתן על קורסים שנלמדו עד 6 שנים ובציון 70 לפחות בכפוף להצגת סילבוסים מתאימים.

***יש להשלים 4 קורסי קדם עד פתיחת שנה"ל וניתן יהיה לסיים 2 קורסי קדם עד לתום שנה א' בלימודי ההשלמה.

  • זימון לראיון קבלה קבוצתי.

תוכנית השלמות עם תזה: לסטודנטים מצטיינים בתום השנה הראשונה ללימודיהם (ציון ממוצע 85 ומעלה ולא פחות מציון 80 בקורסי התואר השני) תינתן האפשרות להגיש מועמדות למסלול תזה. (כפוף להחלטת ועדת תזה)

חשוב!

התוכנית הינה מובנית ואינה ניתנת לפיצול/ הקפאה או הפסקה.

התואר השני הינו תואר טיפולי- פרט ילד ומשפחה.

בתום השנה השלישית ולאחר כל סיום חובותיו, הסטודנט יהיה זכאי לקבל תואר שני בעבודה סוציאלית, המאפשר קבלת רישיון לעיסוק בתחום הטיפולי.

מבנה התואר - תכנית השלמות לתואר שני - M.S.W

שנה א – קורסים של תוכנית ההשלמות:

שם הקורס

נ"ז

סוג הקורס

פרשיות לימוד

הכשרה מעשית א'

2

חובה

פרשיות לימוד-יעודכן בהמשך

הכשרה מעשית ב'

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

מבוא לעבודה סוציאלית – הסבה

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

עבודה סוציאלית קהילתית -הסבה

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

עבודה קבוצתית

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

שיטות התערבות בפרט ובמשפחה – הסבה א'

3

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

שיטות התערבות בפרט ובמשפחה – הסבה ב'

3

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

הערכת תכניות התערבות -הסבה

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

שיטות התערבות בעבודה סוציאלית קהילתית – הסבה

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

סה"כ

20

 

 

שנה א – קורסים של תואר שני

שם הקורס

נ"ז

סוג הקורס

פרשיות לימוד

סמינר מחקר איכותני

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

סמינר מחקר כמותי

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

סטטיסטיקה ושימושי מחשב א'

1

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

קריאה וכתיבה מדעית

1

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

ילדים כקורבנות

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

מדיניות חברתית ושירותי רווחה

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

סה"כ

10

 

 

שנה ב – קורסים של תכנית ההשלמות:

שנה ב –תכנית השלמות

שם הקורס

נ"ז

סוג הקורס

פרשיות לימוד

הכשרה מעשית א'

3

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

הכשרה מעשית ב'

3

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

שיטות התערבות מתקדמות ברמת הפרט א'

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

שיטות התערבות מתקדמות ברמת הפרט ב'

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

שיטות התערבות במשפחה

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

שיטות מתקדמות בעבודה קבוצתית א'- פרטני

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

שיטות מתקדמות בעבודה קבוצתית ב'- פרטני

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

סה"כ

16

 

 

שנה ב – קורסים של תואר שני:

שם הקורס

נ"ז

סוג הקורס

פרשיות לימוד

פסיכופתלוגיה למתקדמים א : מבוגרים

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

סדנא למיומנות וטכניקות לטיפול בדיאלוג בין העצמי למשפחה

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

סמינר פרקטיקה מתקדמת מבוססת ראיות

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

פסיכופתלוגיה למתקדמים ב : ילדים ומתבגרים

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

קורסי בחירה

12

בחירה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

טיפול משפחתי השוואתי א'

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

טיפול משפחתי השוואתי ב'

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

מעגל חיי המשפחה כולל מעברים ומשברים

2

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

סה"כ

26

 

 

 

סה"כ שנה א' + ב' 36 נ"ז למסלול ההשלמות

סה"כ שנה א' + ב' 36 נ"ז לקורסים של תואר שני

 

שנה ג – תכנית השלמות לתואר שני:

שנה ג –תואר שני

שם הקורס

נ"ז

סוג הקורס

פרשיות לימוד

פרקטיקום סמינר קליני

10

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

פרקטיקום הכשרה בשדה א'

 

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

פרקטיקום הכשרה בשדה ב'

 

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

סמינר עבודה אינטגרטיבית

8

חובה

פרשיות לימודיעודכן בהמשך

סה"כ

18

 

 

 

סה"כ 54 נ"ז לתואר שני

 

לחצוותתחילו ללמוד
סגירת טופס צף

מתעניינים בלימודים