דוברות אוניברסיטת אריאל

Slider

דוברות אוניברסיטת אריאל בשומרון

יחידת הדוברות באוניברסיטת אריאל אמונה על מערך יחסי הציבור של הארגון בקרב קהלי יעד שונים. כחלק מפעילותה אחראית היחידה על הקשר עם התקשורת הישראלית והזרה, על הפעילות ברשתות החברתיות המגוונות וכן על התקשורת הפנים ארגונית.

אירועים קרובים

סרטים ומדיה