אופיר פלום

בוגר מצטיין על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה

אופיר פלום נמצא על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה, הציג בכנס השנתי של ארגון הפיזיקאים בישראל (לשנת 2017) חקר של מודל במתמטיקה גבוהה, שבו ניתן לעשות שימוש בפיזיקה של מכניקת הקוונטים.

בעבודת המאסטר שלו, הוצגו התוצאות החשובות והמשמעותיות ביותר בתחום הפיזיקה, ביניהן כאלו שפורסמו בכנסים בינלאומיים ובכתבי העת המובילים בעולם.
המכניקה הקוונטית העוסקת בתיאור של הטבע בקני מידה מיקרוסקופיים והקשורה לפיתוח מחשבים, תרופות, מכשירים אלקטרונים, אמצעים לראיית לילה ועוד.
היא מאופיינת ע”י עקרון אי-הוודאות, המהווה מחסום בפני ידיעה מלאה של תכונותיו של חלקיק כלשהו. אם למשל נדע במדויק את מיקומו של אלקטרון לא נוכל לדעת את מהירותו, ולהפך, אם נדע את מהירותו במדויק לא נוכל לדעת את מיקומו.
הגודל המתמטי המשמש לתיאור המציאות הקוונטית נקרא פונקציית הגל. לפונקציית הגל יש גודל (אמפליטודה) המשמש לחישוב ההסתברות למציאות מקומו של האלקטרון וכיוון (פאזה) שבזכותו אלקטרונים בניסוי של שני חריצים יוצרים תבנית גלית של התאבכות.

אופיר חקר את השאלה האם ניתן ללמוד על הכיוון מתוך הגודל ולהפך והגיע למסקנה שמאפיינים מסוימים של הכיוון ניתנים לחיזוי אם מתקיים עקרון האי-וודאות החדש אותו גילה (בשפה טכנית עקרון זה נקרה עקרון האי-וודאות הלוג אנליטי, והוא מתקיים כאשר הלוגריתם של פונקציית הגל חלק מספיק).

במחקר שנערך בשנת 2003 על ידי פרופ’ אשר יהלום מהמחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ופרופ’ בנימין אנגלמן מהמרכז למחקר גרעיני שורק, תואר קשר פיסיקאלי-מתמטי הדדי בין הפאזה והאמפליטודה במקרה של תנועת אלקטרון במודל של מחסום אינסופי. אופיר הרחיב את מחקרם של יהלום ואנגלמן, והוכיח את קיומו של קשר זה במודל מורכב יותר של תנועת חלקיק במודל בור אינסופי עם מחסום סופי במרכזו.

אופיר פלום, סיים בהצטיינות את לימודי התואר הראשון בפיזיקה יישומית ותואר שני בהנדסת חשמל באוניברסיטת אריאל. כסטודנט על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה, הוא קיבל ליווי במסגרת התוכנית לתמיכה בסטודנטים על הרצף האוטיסטי. המחקר נעשה בהנחייתם של פרופ’ יהלום, פרופ’ לויטן ובליווי של מר חגי זילברברג, המלווה את אופיר פלום במסגרת תוכנית השילוב. אופיר החל להשתלב לאחרונה בחברה המתמחה בתחום הנדסת מכונות, תוך כדי השתתפות בקורסי השלמה מתאימים במסגרת האוניברסיטה.

תכנית השילוב המלאה לסטודנטים מהרצף האוטיסטי , היא תכנית ייחודית המשלבת בכל תחומי החיים סטודנטים מהקשת האוטיסטי בתפקוד גבוה. השנה הושק מחזור ט’ של התכנית ולומדים בו 37 סטודנטים. התכנית מבוצעת למען יצירת שוויון הזדמנויות לעתיד בר קיימא לסטודנטים אלו, והכשרתם להיות בוגרים תורמים לחברה. התועלת לקהילה ברורה – עת סיום הלימודים, סטודנט שהשתתף בתוכנית יהיה בעל השכלה ומקצוע התואמים את יכולותיו, אותן יוכל לממש בהשתלבות בשוק העבודה. תקופת הלימודים, בדרך לרכישת השכלה ומקצוע, מהווה הזדמנות לסטודנט להתנסות בחיים עצמאיים, בחברת אנשים צעירים, ולהתמודדות עם הקשיים הצפויים בעצמאות עתידית, בהדרגתיות ותוך ליווי, סיוע והדרכה של אנשי מקצוע וסטודנטים חונכים. כשליש ממשתתפי התכנית הם סטודנטים ובוגרים מצטיינים אקדמית. ורובם ככולם משתתפים והורים מדווחים על עליה בתחושת המסוגלות, הערך העצמי והאושר האישי. בתכנית לומדים רוב של בנים ונשמח להצטרפות של בנות למארג החברתי בתכנית ולהרחבת התכנית בכלל. התכנית מתקיימת במימון האוניברסיטה ובתמיכת: המוסד לביטוח לאומי אגף הקרנות, קרן פהר בניהולו של פרופ’ דוד האן האפוטרופוס הכללי, מפעל הפיס אגף המלגות.