mcdonalds
ד"ר ארז כהן

סגירת סניפי מקדונלדס בישראל – אמנם צרה אך לא צרורה

ד”ר ארז כהן

חוקר מדיניות ציבורית וכלכלה פוליטית

המחלקה ללימודי המזרח התיכון – מדע המדינה

עקב מגפת הקורונה, הודיעה לאחרונה רשת מקדונלדס על סגירה זמנית של סניפיה השונים בישראל, למעט חמישה שימשיכו לפעול במתכונת חירום. חרף העובדה כי מדובר בצעד זמני בלבד, יש לבחון את השפעותיה הכלכליות של החלטה זו על המשק הישראלי. בחינת משמעויותיו הכלכליות של צעד זה מאפשרת שתי נקודות מבט, האחת מקלה והשנייה מחמירה.

מחד, ניתן לומר כי גם אם הודעה זו אינה נעימה, אין זה סביר כי למהלך זה עצמו תהייה השפעה כלכלית בולטת על המשק הישראלי בכלל ועל ענף המסעדות ובילוי בפרט. שהרי בתקופה זו ענף זה סגור כמעט לחלוטין והלקוחות אינם מורשים ממלא לצאת למתחמי הבילוי וההסעדה. הרשת הנשענת לרוב על שירות עצמי אינה מעסיקה מלצרים אלא מספר עובדי תפעול ושליחים, תפקידים שאינם דורשים הכשרה רבה במיוחד. לפיכך, הפסדו של המשק הישראלי יכול לכאורה לבוא לידי ביטוי בפיטוריהם של מאות עובדי התפעול והשליחות המועסקים בחברה בלבד שעלולים לאבד את מקור פרנסתם וליפול לנטל על הקופה הציבורית המאותגרת מפאת גל הפיטורין ויציאה לחל”ת הגואה במשק הישראלי.

יחד עם זאת, יש לזכור כי בעוד המסעדות ורשתות המזון מצמצמות פעילות ואף נסגרות, פעילות משלוחי המזון הולכת וגוברת, לפיכך, סביר יותר להניח כי די במהרה ימצאו מפוטרי מקדולנדס מקור תעסוקה אחר הנדרש לשירותי השליחות אותם הם מספקים. כמוהם גם עובדי התפעול, הצעירים ברובם, עתידים להשתלב בשוק התעסוקה ללא כל בעיה, בתפקידים שאינם דורשים רמת הכשרה גבוה, עם התאוששותו הצפויה והמיוחלת של המשק הישראלי מהמשבר הנוכחי.

מאידך, סגירת רשת מזון כל כך גדולה המונה קרוב ל 200 סניפים בישראל, עלולה לפגוע בהכנסות המדינה ממיסים, הן כתוצאה מעצירת פעילות הסניפים והפגיעה ברווחי החברה וספקיה השונים והן מפיטורי העובדים שאינם עוסקים בשליחויות. יחד עם זאת, החשש הגדול יותר הוא מתגובת שרשרת במשק שעלולה לעודד חברות ורשתות מענפים שונים לבצע מהלך דומה כצעדי התייעלות זמנים בתקופה של ירידה בולטת בהכנסות אל מול המשך הוצאות קבועות הנדרשות לשימור העסק.

מציאות זו אם תתרחש, עשויה בהחלט להיות בעלת השפעה כלכלית קשה על קופת המדינה. שהרי מעבר לפגיעה בהכנסות המדינה ממיסים, תוביל סגירת חברות ושליחת עובדים הביתה, גם אם לתקופה זמנית, לפגיעה קשה בכושר ההשתכרות והביקוש המצרפי במשק ומכאן הדרך לפגיעה נוספת בצריכה הפרטית בענפי הכלכלה השונים קצרה ומוחלטת.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp