מדור מעמד הסטודנט

אוניברסיטת אריאל

Slider

מדור מעמד הסטודנט

הודעות

המדור עוסק בשני תחומים עיקריים:

\ למועדי בחינה נוספים/מיוחדים במקרים של העדרויות מבחינות סדירות או במקרים  חריגים אחרים. 

\ המדור פועל עפ"י הכללי הזכאות המופיעים בתקנון הבחינות.

\ בקשות לפטורים בקורסים אחרים יש להפנות למחלקות.

\ המדור אינו מטפל בבקשות לגבי קורסי פטור: אנגלית, הבעה עברית והכרת המחשב.

\ בקשות אלו יש להפנות למדור קורסי פטור.

בקשות סטודנטים/ מחלקות לימוד אקדמיות

\ למועדי בחינה נוספים/מיוחדים במקרים של העדרויות מבחינות סדירות או במקרים  חריגים אחרים.

\ המדור פועל עפ"י כללי הזכאות המופיעים בתקנון הבחינות.

בקשות לפטור מקורסי מורשת

\ בקשות לפטורים בקורסים אחרים יש להפנות למחלקות.

\ המדור אינו מטפל בבקשות לגבי קורסי פטור: אנגלית, הבעה עברית והכרת המחשב.

\ בקשות אלו יש להפנות למדור קורסי פטור.

פטורים

פטורים והכרה בלימודים קודמים- קורסי מורשת

החלטת המדור תישלח לסטודנט במערכת המידע האישי בהודעות אישיות. בכל שלב ניתן להתעדכן בסטאטוס הבקשה בפורטל הסטודנט תחת "אפשרויות נוספות-בקשות וערעורים". באחריות הסטודנט לעקוב אחר קבלת התשובה.

קראו עוד
תאריכי הגשה

מועדים להגשת בקשה לבחינה במועד נוסף / מיוחד

לא תתאפשר הגשת בקשות לאחר המועד המפורסם, הן מבחינה תקנונית והן מבחינה טכנית (המערכת נחסמת בתום תקופת ההגשה). ככלל, שעת פתיחת פורום להגשה- 09:00. ככלל, שעת סגירת פורום להגשה- 23:59.

קראו עוד
מועדים

מועדים נוספים ומיוחדים

הגשת הבקשות הינה מקוונת ונעשית אך ורק באמצעות מערכת המידע האישי. ניתן להגיש בהתאם לתאריכי פתיחה של כל פורום, אשר מתעדכנות באתר. החלטת המדור תישלח לסטודנט במערכת המידע האישי בהודעות אישיות.

קראו עוד
צור קשר

צור קשר - מעמד הסטודנט

מענה טלפוני בימים א', ג', ה' בשעות: 14:00 עד 15:00. טלפון: 03-9765784 פקס: 03-9765746 - יש לציין שם מלא ות"ז

קראו עוד
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות בנושא מועדים נוספים/ מיוחדים

שאלות בנושא: מועד נוסף מהו מועד נוסף? איפה מופיע תאריך המועד נוסף? למרות שלא חשתי בטוב ניגשתי לשני המועדים, האם זכאי למועד נוסף? פספסתי את תאריכי ההגשה של הפורום, האם ניתן להגיש בכל זאת? מה זה וועדת חריגים? האם ניתן לבטל או לדחות את בחינת המועד נוסף?

קראו עוד