מדור מעמד הסטודנט

אוניברסיטת אריאל

Slider

מדור מעמד הסטודנט

המדור עוסק בשני תחומים עיקריים:

\ למועדי בחינה נוספים/מיוחדים במקרים של העדרויות מבחינות סדירות או במקרים  חריגים אחרים. 

\ המדור פועל עפ"י הכללי הזכאות המופיעים בתקנון הבחינות.

\ בקשות לפטורים בקורסים אחרים יש להפנות למחלקות.

\ המדור אינו מטפל בבקשות לגבי קורסי פטור: אנגלית, הבעה עברית והכרת המחשב.

\ בקשות אלו יש להפנות למדור קורסי פטור.

בקשות סטודנטים/ מחלקות לימוד אקדמיות

\ למועדי בחינה נוספים/מיוחדים במקרים של העדרויות מבחינות סדירות או במקרים  חריגים אחרים. 

\ המדור פועל עפ"י הכללי הזכאות המופיעים בתקנון הבחינות.

בקשות לפטור מקורסי מורשת

\ בקשות לפטורים בקורסים אחרים יש להפנות למחלקות.

\ המדור אינו מטפל בבקשות לגבי קורסי פטור: אנגלית, הבעה עברית והכרת המחשב.

\ בקשות אלו יש להפנות למדור קורסי פטור.