מועדים להגשת בקשה לבחינה במועד נוסף / מיוחד

מועדים להגשת בקשה לבחינה במועד נוסף / מיוחד

ניתן להגיש בקשות למועד נוסף/מיוחד אך ורק בסיומו של הסמסטר בו התקיים הקורס עבורו מוגשת הבקשה.

להלן תאריכי הגשת הבקשות עבור בחינות שנה"ל תש"ף

 הגשת בקשות למועד נוסף/מיוחד 
סמסטר א' תש"ף02/02/2020 עד 16/03/2020
סמסטר ב' תש"ף21/06/2020 עד 13/08/2020
סמסטר קיץ תש"ף21/09/2020 עד 25/10/2020

פורום "ערעור לוועדת חריגים-מדור מעד הסטודנט" פתוח להגשה ברציפות.

עלות הגשת בקשה 70 ש"ח.

לתשומת לבכם 

  • לא תתאפשר הגשת בקשות לאחר המועד המפורסם, הן מבחינה תקנונית והן מבחינה טכנית (המערכת נחסמת בתום תקופת ההגשה).
  • ככלל, שעת פתיחת פורום להגשה- 09:00.
  • ככלל, שעת סגירת פורום להגשה- 23:59.