מועדים להגשת בקשה לבחינה במועד נוסף / מיוחד

מועדים להגשת בקשה לבחינה במועד נוסף / מיוחד

ניתן להגיש בקשות למועד נוסף/מיוחד אך ורק בסיומו של הסמסטר בו התקיים הקורס עבורו מוגשת הבקשה.

להלן תאריכי הגשת הבקשות עבור בחינות שנה"ל תשע"ט:

 

 הגשת בקשות למועד נוסף / מיוחד

 הגשת בקשות לוועדת החריגים של מדור מעמד הסטודנט

 * בכל תקופה ניתן להגיש בקשה לגבי כל
    סימסטר, גם משנים קודמות.

 סמסטר א' תשע"ט

 20/01/2019 עד 28/02/2019

30/12/2018 עד 03/01/2019

03/03/2019 עד 07/03/2019

 סמסטר ב' תשע"ט

 23/06/2019 עד 04/08/2019

26/05/2019 עד 30/05/2019 

21/07/2019 עד 25/07/2019

01/09/2019 עד 05/09/2019 

 סמסטר קיץ תשע"ט

 15/09/2019 עד 27/10/201903/11/2019 עד 07/11/2019

לתשומת לבכם 

  • לא תתאפשר הגשת בקשות לאחר המועד המפורסם, הן מבחינה תקנונית והן מבחינה טכנית (המערכת נחסמת בתום תקופת ההגשה).
  • ככלל, שעת פתיחת פורום להגשה- 09:00.
  • ככלל, שעת סגירת פורום להגשה- 23:59.