כללי זכאות לפטור מקורס מורשת

סטודנטים המתחילים לימודיהם לתואר בשנה"ל תשפ"א

על כל סטודנט חלה חובת לימודים של 8 נ"ז במורשת ישראל.

מתוכם חלה חובת לימודים של מינימום 4 נ"ז בקורסים של המחלקה למורשת ישראל.

כלומר- מספר נ"ז פטור שניתן לקבל מלימודי מורשת לא יעלה על 4 נ"ז.

סטודנטים המתחילים לימודיהם לתואר בשנה"ל תשע"ז

על כל סטודנט חלה חובת לימודים של 12 נ"ז במורשת ישראל.

מתוכם חלה חובת לימודים של מינימום 6 נ"ז בקורסים של המחלקה למורשת ישראל (4 נ"ז מתחום הסטוריה של עם ישראל + 2 נ"ז מתחום א"י וארכיאולוגיה).

כלומר- מספר נ"ז פטור מלימודי מורשת  שניתן לקבל לא יעלה על 6 נ"ז.

* נקודות פטור מלימודי מורשת כוללות בתוכן: מדרשות תוך וחוץ אוניברסיטאות, קורס קצינים ולימודים קודמים.

סטודנטים שהחלו לימודיהם לתואר בשנה"ל תשע"ו

חלה חובת לימודים של מינימום 4 נ"ז בקורסים של המחלקה למורשת ישראל (ללא חלוקה לתחומים).

כלומר- מספר נ"ז פטור מלימודי מורשת שניתן לקבל לא יעלה על 8 נ"ז.

זכאות לפטור - תקף עבור כלל הסטודנטים

פטור ממוסד מוכר

שנת תחילת לימודיםנ"ז לפטורמסמכים נדרשים להגשה
לסטודנטים שהחלו לימודיהם באוניברסיטה עד תשע"ה12 נ"זצילום התואר /תעודת זכאות
החל מתשע"ו8 נ"זצילום התואר /תעודת זכאות
שנת תחילת לימודיםנ"ז לפטורמסמכים נדרשים להגשה
לסטודנטים שהחלו לימודיהם באוניברסיטה עד תשע"ה12 נ"זצילום תעודה
החל מתשע"ו8 נ"זצילום תעודה
נ"ז לפטורמסמכים נדרשים להגשה
2  נ"זגיליון ציונים וסילבוס
 • בציון 70 לפחות, ובהיקף של מינימום 2 נ"ז לכל קורס (ניתן לצבור קורסים של 1 נ"ז)
 
נ"ז לפטורמסמכים נדרשים להגשה

4 נ"ז

דיפלומה
 נ"ז לפטור
התחום ממנו יינתן הפטור הוא ארץ-ישראל וארכאולוגיה4 נ"ז

לימודים במסגרת תורנית

שנת תחילת לימודיםנ"ז לפטורמסמכים נדרשים להגשה
9-24 חודשי לימוד (לא ניתן לקבל פטור ממוסד עם פחות מ9 חודשי לימוד)4 נ"ז

אישור ממקום לימודים הכולל:

 • תאריכי התחלה וסיום
 • מספר שעות שבועיות 
 • תאריכי גיוס ושחרור מצה"ל
24-36 חודשי לימוד שהחלו לימודיהם באוניברסיטה עד תשע"ו8 נ"ז
24-36 חודשי לימוד שהחלו לימודיהם באוניברסיטה בתשע"ז והלאה6 נ"ז
36 חודשי לימוד ומעלה עד תשע"ה12 נ"ז
36 חודשי לימוד ומעלה החל מתשע"ו8 נ"ז
 • מינימום 25 שעות בשבוע
 • השירות הצבאי אינו נכלל בחודשי הלימוד
 
שנת תחילת לימודיםנ"ז לפטורמסמכים נדרשים להגשה
9-24 חודשי לימוד (לא ניתן לקבל פטור עם פחות מ9 חודשי לימוד)4 נ"ז
 • אישור ממקום הלימודים הכולל: תאריכי התחלה וסיום
 • מספר שעות שבועיות
24-36 חודשי לימוד לסטודנטים שהחלו לימודיהם באוניברסיטה עד תשע"ו8 נ"ז
24-36 חודשי לימוד החל מתשע"ז6 נ"ז
36 חודשי לימוד עד תשע"ה12 נ"ז
36 חודשי לימוד החל מתשע"ו8 נ"ז
 • מינימום 25 שעות בשבוע
 • השירות הצבאי אינו נכלל בחודשי הלימוד
 
שנת תחילת לימודיםנ"ז לפטורמסמכים נדרשים להגשה
9-24 חודשי לימוד 4 נ"ז

אישור ממקום לימודים הכולל:

 • תאריכי התחלה וסיום
 • מספר שעות שבועיות 

24-36 חודשי לימוד 

עד תשע"ו

8 נ"ז

24-36 חודשי לימוד 

החל מתשע"ז

6 נ"ז

36 חודשי לימוד ומעלה 

עד תשע"ה

12 נ"ז

36 חודשי לימוד ומעלה

החל מתשע"ו

8 נ"ז
 • מינימום 25 שעות בשבוע
 • השירות הצבאי אינו נכלל בחודשי הלימוד
 

זכאות לפטור על-סמך שירות מילואים

שנת תחילת לימודיםנ"ז לפטורמסמכים נדרשים להגשה
 • תקף לגבי שירות שבוצע החל מתאריך 10/2017
 • זכאות חד פעמית בכל שנות התואר.
 • מינימום 20 יום שפזורים על מקסימום 4 זימונים.

2 נ"ז- זכאות לפטור מלימודים, לא פטור משכ"ל.

 • זכאות לפטור מעל מקסימום נ"ז שניתן לצבור.
אישור שמ"פ
שנת תחילת לימודיםנ"ז לפטורמסמכים נדרשים להגשה
 • תקף לגבי שירות שבוצע החל מתאריך 14/10/2018
 • זכאות חד פעמית בכל שנות התואר.

2 נ"ז- זכאות לפטור מלימודים, לא פטור משכ"ל.

 • זכאות לפטור מעל מקסימום נ"ז שניתן לצבור.
אישור שמ"פ
שנת תחילת הלימודיםנ"ז לפטורמסמכים נדרשים להגשה
טירונות שבוצעה החל מהתאריך 10/20182 נ"ז- זכאות פטור מקורס, לא לפטור משכ"ל. אישור רשמי של הצבא
שנת תחילת לימודיםנ"ז לפטורמסמכים נדרשים להגשה
תקף רק עבור מי שסיים את הקורס בשנים 2008 עד 20102 נ"ז
 • תעודת קצין
 • אישור מבר אילן על ביצוע קורס "מושגי יסוד ביהדות" או אישור מהצבא על ביצוע מבחן "מושגי יסוד ביהדות"
שנת תחילת לימודיםנ"ז לפטורמסמכים נדרשים להגשה
תקף החל מתאריך 11/07/2018

4 נ"ז- זכאות לפטור מלימודים, לא לפטור משכ"ל. 

 • זכאות לפטור מעל מקסימום נ"ז שניתן לצבור.
תעודת חוגר- קצין בשירות סדיר בצה"ל

אין זכאות במקרים הבאים:

1.תקופת ההתישנות לקורסים אקדמיים הינה 5 שנים. תקופת ההתיישנות במקרים אחרים הינה 6 שנים (לפני שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה).
2. לימודים בקורס שנלמד במדרשה חיצונית במקביל ללימודים באוניברסיטה.
3. לימודים במוסדות הפועלים באופן חלקי במשך השנה או שעות היום כגון: כולל ערב, לימודים לא פורמליים.
4. לימודים תורניים במסגרות תיכוניות (ישיבות תיכוניות, אולפנות, תיכון דתי-מקיף וכד').
5. קורסים שניתנים במכינות אקדמיות אוניברסיטאיות לא ייחשבו לקורסים אקדמיים ולא יעניקו פטור (לדוגמה מכינות לעולים או קדם תואר).
6.לא יינתן פטור מלימודי מורשת ישראל עבור שום קורס אחר בצה"ל (פרט לסעיף 4 למעלה).
7.תעודת אחיות מוסמכות.
8.תהליך גיור.
9. תכה"ל של סטודנטים במסלול החד חוגי במחלקה ללימודי המזה"ת אינ מאפשרת רישום לקורסי מורשת, לרבות מדרשות. כמו כן, לא יינתן פטור עבור לימודים קודמים במדרשות או עבור קורסים שמוכרים לפטור ע"י המחלקה למורשת. סטודנט במסלול זה שיירשם לקורס מורשת/מדרשה לא יהיה זכאי לנ"ז פטור על סמך קורס זה.

הערות כלליות:

 • קשות עבור ישיבות/מדרשות שאינן מופיעות ברשימת המוסדות המאושרת ע"י המחלקה למורשת ישראל, יופנו לדיון במסגרת ועדת ההוראה של המחלקה למורשת ישראל.
 • קורסים הנלמדים במהלך הלימודים האקדמיים **במדרשות החיצוניות המאושרות ע"י האוניברסיטה– הפטורים יעודכנו ע"י מדור מעמד הסטודנט בתיאום עם המדרשה המלמדת. אין צורך להגיש בקשות לפטור.
  ** רשימת המדרשות המאושרות ע"י האוניברסיטה:
  • תכלית
  • אלומה
  • נצר אריאל
  • עוז רועי
  • בינת
  • שילת
  • הר ברכה
  • חב"ד בקמפוס – מדרשה – בית מדרש
  •  
 • לימודי יהדות בחו"ל יובאו להחלטת ועדת ההוראה של המחלקה למורשת ישראל.
 • קורס יחשב למי שלמד לפחות 3 קורסים, חוץ מלימודי השנה האקדמית.
 • לא ניתן להגיש בקשה לפטור על סמך לימודי תיכון דתי וישיבה קטנה (עד גיל 19).
 • חוק ההתיישנות לא חל על הגשת בקשה לפטור על סמך תואר ראשון / דיפלומה.