שילוב לימודים תורניים במדרשות וכוללים

סטודנטים, לידיעתכם,

באוניברסיטת אריאל בשומרון קיימת האפשרות לשילוב הלימודים האקדמיים עם לימודים תורניים לבנים ולבנות בישיבות ומדרשות באיזור.  

מדרשות וישיבות אלו הינם גופים עצמאיים, ואינם חלק מהמחלקה למורשת ישראל. האוניברסיטה מכירה בקורסים אלו כנ"ז פטור בהתאם לכללים המפורטים מטה.

(תקף רק במקביל ללימודים אקדמיים. לא במסגרת מכינה קדם אקדמית.)

 

להלן מידע אודות סדרי הרישום לקורסים במדרשות היהדות.

חשוב!

סטודנטים שמתחילים את לימודיהם לתואר החל משנה"ל תשע"ז

מספר הנקודות המקסימלי שניתן לצבור כפטור (על סמך מדרשות חיצוניות או לימודים קודמים) הינו 6 נ"ז. בכל מקרה לא יוכרו לסטודנט נקודות זכות מעבר ל6 נ"ז בגין קורסי מדרשה. האחריות חלה על הסטודנט.

פטורים שיאושרו יוקלדו קודם כל בתחום מקרא (4 נ"ז) ובעדיפות שניה בתחום א"י וארכיאולוגיה (2 נ"ז), ולכן מומלץ להירשם לקורסי מורשת בתחומים הסטוריה (4 נ"ז) וא"י וארכיאולוגיה (2 נ"ז).

סטודנט שיחרוג מהמכסה המותרת לא יהיה זכאי להכרה בנ"ז פטור גם אם הרישום יופיע בגליון הציונים.

 

סטודנטים שהחלו לימודיהם לתואר בשנה"ל תשע"ו

מספר נקודות הזכות המקסימלי שניתן לצבור כפטור (על סמך מדרשות חיצוניות או לימודים קודמים) הינו 8 נ"ז. בכל מקרה לא יוכרו לסטודנט נקודות זכות מעבר ל8 נ"ז בגין קורסי מדרשה. האחריות חלה על הסטודנט.

סטודנט שיחרוג מהמכסה המותרת לא יהיה זכאי להכרה בנ"ז פטור גם אם הרישום יופיע בגליון הציונים.

תהליך הרישום לקורסים במדרשות וכוללים המוכרים ע"י האוניברסיטה:

הרישום לקורסים מתבצע באמצעות מערכת המחשוב האוניברסיטאית (תקף לגבי כלל הסטודנטים).

טרם הרישום לשלוחה, ניתן לצפות ברשימת הקורסים ומועדיהם ישירות באתר המדרשה הרלוונטית (ראה מטה).

 תהליך הרישום בנוי בשלבים:

שלב א'- רישום לשלוחה

על כל סטודנט שמבקש להירשם לקורסים במדרשות להירשם לשלוחת מדרשות. 

 * הקישור לרישום לשלוחה לסמסטר ב' תש"ף יהיה זמין לרישום בין התאריכים 26/03/20 – 23/02/20  

  * הרישום לקורסי מדרשה יהיה זמין בין התאריכים 23/02/20-26/03/20

שימו לב!

  • תכנית הלימודים של סטודנטים במסלול הרב תחומי אינה מאפשרת רישום למדרשות. סטודנט במסלול זה שיירשם לקורס מדרשה לא יהיה זכאי לנ"ז פטור על סמך קורס זה.
  • תכנית הלימודים של סטודנטים במסלול החד חוגי במחלקה ללימודי המזה"ת  אינה מאפשרת רישום לקורסי מורשת לרבות מדרשות. כמו כן, לא יינתן פטור עבור לימודים קודמים במדרשות או עבור קורסים שמוכרים לפטור ע"י המחלקה למורשת. סטודנט במסלול זה שיירשם לקורס מורשת/מדרשה לא יהיה זכאי לנ"ז פטור על סמך קורס זה.

התשלום עבור הקורסים מתבצע ע"י הסטודנט ישירות מול המדרשה.

רישום לקורס מדרשה כרוך בנוסף לתשלום הנ"ל, בתשלום בסך 50 ₪ לאוניברסיטה

הרישום לקורסי מדרשות הינו רישום מקוון באמצעות המידע האישי. לא ניתן יהיה להירשם לקורסים שלא באמצעות הרישום המקוון.

המערכת תהיה פתוחה לרישום החל מתאריך 08/07/18 ועד 30/07/18. במהלך תקופה זו ניתן יהיה להירשם לקורסים של סמסטר ק' תשע"ח.

לא ניתן יהיה להירשם לקורסים לאחר מועדים אלו.

מומלץ לפנות למדרשות לקבלת ייעוץ אישי לבחירת הקורסים.

הבהרה- הרישום לקורסים של מורשת ישראל הינו בהתאם לתאריכי הרישום לקורסים האקדמיים של כל מחלקה ומחלקה.

שם מדרשהפרטים ליצירת קשר
מדרשת אלומה

טלפון: 02-9973662

נייד: 052-3745969

מייל: alumayosh@gmail.com

פייסבוק: "מדרשת אלומה" facebook.com – אלומה

אתר המדרשה: alumayosh.wixsite.com/info

חב"ד בקמפוס (היהלום שבכתר- בנים, מלכות- בנות)

טלפון משרד: 03-6039937

מייל: malchut2@gmail.com

אתר: www.chabadarielcampus.co.il

דף פייסבוק: www.facebook.com/profile.php?id=1565777159

נצר אריאל – בנות, עוז רועי – בנים

מייל: midrasha@netzerariel.org

טלפון: 0732420750

פקס: 0732420751

אתר: www.bms-ariel.org

דפי פייסבוק

נצר אריאל – www.facebook.com/midreshetnetzerariel

עז רועי – facebook.com/ozroi

תכלית

טלפון משרד: 03-6814108 052-6176174

מייל: tachlit3@gmail.com

אתר: www.nefeshyehudi.co.il

דף פייסבוק: www.facebook.com/tachlit4u

בינת-

לתשומת ליבכם! הלימודים לא מתקיימים בקמפוס האוניברסיטה,

הקורסים נלמדים ביישוב שבות רחל.

משרדי המדרשה: 02-9947366 בימים א-ה בין השעות 8:30-13:30

פקס: 02-9401166

דוא"ל: binat.mid@gmail.com

אתר: www.mbinat.co.il

פייסבוק: www.facebook.com/midrstBinat

כתובת: שבות רחל ד.נ. אפרים 44830

שילת-

לתשומת ליבכם! הלימודים לא מתקיימים בקמפוס האוניברסיטה,

הקורסים נלמדים ביישוב אלוני שילה.

משרד: 09-7451135

דוא"ל: mshilat@gmail.com

ישיבת הר ברכה

שילובים- בנים

תורת חיים- בנות

לתשומת לבכם! הלימודים לא מתקיימים בקמפוס האוניברסיטה 

השיעורים מתקיימים ביישוב הר ברכה.

נייד: בנים- הרב יזהר אשור 052-8319977

בנות- הרבנית אורית שבח 050-3303565

דף נחיתה בנים: https://2.yhb.org.il/shiluvim/

            בנות: https://2.yhb.org.il/torat-hayim/

דוא"ל: office@yhb.org.il

משרד:  02-9974836

שימו לב- אין שינוי בסדרי הרישום לקורסים במחלקה למורשת ישראל. הרישום הינו רישום מקוון 
             תוך כדי בניית מערכת השעות לסטודנט.