הנחיות להגשת מסמכים לפטור מקורסי מורשת

 להלן רשימת המסמכים אותם חובה לצרף להגשת הבקשה, ללא מסמכים אלה הבקשה לא תיבדק:

 

סיבת ההגשה

המסמכים הנדרשים

תואר ראשון/תעודת הוראה צילום התואר / תעודת זכאות.
לימודים קודמים

 

גיליון ציונים וסילבוס הקורס
לימודים בישיבה גבוהה/כולל/מכינה קדם צבאיתאישור ממקום הלימודים הכולל:

– תאריכי התחלה וסיום (הכולל שנים וחודשים).

– מספר שעות לימוד שבועיות.

**לרשימת המוסדות התורניים המוכרים ע"י האוניברסיטה.

 

לימודים בהסדר

 

 אישור ממקום הלימודים ובו
– תאריכי התחלה וסיום ובו ייצוינו – תקופת הלימוד ותקופת השירות הפעיל (יציאה
וחזרה)

    – מספר שעות לימוד שבועיות.**דוגמת אישור**לרשימת המוסדות התורניים המוכרים ע"י האוניברסיטה. 
לימודים במדרשה לבנותאישור ממקום הלימודים הכולל:

– תאריכי התחלה וסיום (הכולל שנים וחודשים).

– מספר שעות לימוד שבועיות.

**לרשימת המוסדות התורניים המוכרים ע"י האוניברסיטה.

 

לימודים במכינה חילוניתאישור ממקום הלימודים הכולל:

– תאריכי התחלה וסיום (הכולל שנים וחודשים).

– מספר שעות לימוד שבועיות.

בנוסף

תוכנית לימודים.

 

הנדסאי דיפלומה.

 

קורס קצינים בצה"ל מטעם בר אילן– תעודת קצין
– אישור מבר אילן על ביצוע הקורס.דוגמת אישור
קצינים בקבע בדרגת רב סרן ומעלה– בבדיקה