אופן הגשת בקשה לפטור מקורס מורשת

הגשת הבקשות אפשרית באופן מקוון בלבד, על פי השלבים הבאים:

כניסה למערכת המידע האישי.

בחר בסרגל העליון "אפשרויות נוספות" ולחץ על "בקשות וערעורים".

בקשת פטור מקורסי מורשת

פירוט מקור הפטור

צירוף קובץ- יש להגיש את המסמכים הרלוונטים המאשרים את סיבת הבקשה

בסיום התהליך לחץ על שלח.

ניתן לשלוח את המסמכים גם באמצעות הפקס שמספרו: 03-9765746.

לתשומת ליבך, בקשה שלא תלווה בכל המסמכים תידחה.

הפורום פתוח ברציפות.

הגשת בקשה אינה כרוכה בתשלום.