אופן הגשת בקשה לפטור מקורס מורשת

אופן הגשת הבקשות יתבצע באופן מקוון בלבד, על פי השלבים הבאים:

**** הגשת בקשות אינה כרוכה בתשלום.

 **** לפני תחילת התהליך עליך לבדוק את זכאותך להגשת הבקשה.

כניסה למערכת המידע האישי.

בחר בסרגל העליון "אפשרויות נוספות" ולחץ על "בקשות וערעורים".

בקשת פטור מקורסי מורשת

פירוט מקור הפטור

צירוף קובץ- יש להגיש את המסמכים הרלוונטים המאשרים את סיבת הבקשה

בסיום התהליך לחץ על שלח.

העברת מסמכים

 ניתן לשלוח את המסמכים גם באמצעות הפקס שמספרו: 03-9765746.

לתשומת ליבך, בקשה שלא תלווה בכל המסמכים תידחה