צור קשר

צור קשר

העברת מסמכים

ניתן לצרף לבקשתך מסמכים. לפניך שתי אפשרויות:

1. צירוף המסמכים כקובץ תוך כדי תהליך ההגשה המקוון.

2. שליחת המסמכים לפקס: 03-9765746 (יש לציין שם מלא ות"ז).

מענה טלפוני

בימים א',ג',ה' בשעות: 14:00 עד 15:00.

  • 03-9765784