תכנון עצמאי של מועדי בחינה

כללי-

התהליך מאפשר לך לתכנן מראש את מועד הבחינה הנוסף, במקרה בו הנך נאלץ להעדר ממועד הבחינה המקורי.

מאפייני התהליך:

המערכת מאפשרת לך להודיע מראש על היעדרותך מהבחינה (עד 5 ימים לפני מועדה).

אינך נדרש להציג לשם כך מסמכים המצדיקים את היעדרותך מהבחינה.

לאחר מכן תוכל לבחור בעצמך את הבחינה העתידית אליה הנך מבקש להצטרף.

כל סטודנט זכאי לגשת ל-2 מועדי בחינה בכל קורס. השלמת הבחינה החסרה תהיה אפשרית לכל המאוחר עד שנתיים ממועד הבחינה המקורי. זאת, בתנאי שמתקיימת בחינה מתאימה.

חשוב: 

ככלל, מומלץ מאוד לגשת למועדי א'. זאת למען המשך לימודים רציף וסיום התואר בזמן וללא עיכובים מיותרים. במקרים חריגים, בהם לא מתאפשר לך להיבחן במועד א' או לחילופין הנך מעוניין לשפר את הציון בקורס, עליך להירשם למועד ב' או למועד נוסף.

יש להקפיד לקחת בחשבון את הנחיות המחלקה לגבי קורסי קדם. הנך מתבקש להיבחן במועד א' ו/או ב' בקורסים המהווים דרישת קדם לקורסים אחרים בתואר (המידע מפורסם בתכנית הלימודים שבאתר האינטרנט של המחלקה). היעדרות ממועדי הבחינה המקוריים בקורס קדם עלולה לגרום לעיכוב בהמשך הלימודים שלך.

סטודנט שדחה בחינה ובשל כך אינו עומד בדרישות הקדם לא יוכל להירשם לקורסי ההמשך גם אם המשמעות הינה פתיחת שנת לימודים נוספת.

סטודנט שנרשם לקורס המשך, אך לא ניגש לבחינת הקדם- רישומו לקורס יבוטל.

אופן השימוש:

יש להיכנס למידע האישיציונים

יש לבחור "תכנון מועדי בחינה" בקורס הרלוונטי.

אפשרויות:

ויתור על מועד א'-

ניתן לוותר על השתתפות במועד א' עד 5 ימים לפני הבחינה. לאחר מכן, לא ניתן יהיה לשנות את הבחירה.

רישום למועד ב'-

רישום למועד ב' וביטולו זמינים עד 5 ימים לפני תאריך הבחינה (לא כולל את יום הבחינה), בהתאם לכללים.

כדי להירשם יש לסמן את שורת מועד ב'.

ביטול רישום לבחינת מועד ב' נעשה באותו האופן (ע"י הסרת ה   במועד ב').       

רישום למועדים נוספים-

אם לא נרשמת למועד ב' ו/או וויתרת על מועד א', ייפתחו בפניך מועדים נוספים להרשמה.

רישום למועדים נוספים בקורסים שמתקיימים בשנה"ל הבאה-

רישום למועדים נוספים בקורסים שמתקיימים בשנה"ל הבאה, יהיה אפשרי כאשר תאריכי הבחינות העתידיות יופיעו במערכת.

כאשר יופיעו התאריכים תישלח אליכם תזכורת להיכנס שוב לפורטל ולהשתבץ.

אין צורך בהגשת בקשה במקביל בפורום.

לסיכום, האפשרויות:

1. לגשת למועד א' ו ב'

2. לגשת לשני מועדים נוספים

3. לגשת למועד ב' ומועד נוסף

שמירה-

לאחר ביצוע השינויים הרצויים לך, יש ללחוץ על כפתור 'שמור בחירה' המופיע בתחתית המסך.

             

כעת, ניתן לצפות בתאריכי הבחינות ובמצב הזכאות בלוח הבחינות העתידיות שבמידע האישי.

שינויים:

ניתן לחזור אל הלחצן "תכנון בחינות" על מנת לשנות את הבחירה.

לתשומת לבכם

  • כל סטודנט זכאי לגשת ל-2 מועדי בחינה בכל קורס.
  • רישום ברירת המחדל הוא לבחינת מועד א', לכן אין צורך להירשם לבחינה זו.
  • התאריך האחרון לרישום למועד נוסף במועד א' של סמסטר א' תש"ף הינו 22/12/19.
  • התאריך האחרון לרישום למועד נוסף במועד א' של סמסטר ב' תש"ף הינו 17/05/20.
  • התאריך האחרון לרישום למועד נוסף במועד א' של סמסטר ק' תש"ף הינו 09/08/20.
  • רישום וביטול מועד נוסף במועדי ב' הינו עד 5 ימים לפני מועד הבחינה (בכל הסמסטרים).
  • מערכת תכנון מועדי בחינה נוספים מאפשרת רישום למועדים נוספים בלבד (צירוף למבחן סדיר). סטודנט שעומד בכללי הזכאות למועד מיוחד (כגון מילואימניקים, יולדות), ורוצה לממש זכאות זו, יגיש בקשה באמצעות פורום הגשת בקשה למועד מיוחד.
  • הכניסה לפורום דרך פורטל המידע האישי – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים.