פתיחת תקופת הגשת בקשות למועד נוסף/מיוחד – סמסטר א' תש"ף

סטודנטים נכבדים,

מזכירים לכם כי במקביל למערכת הרישום העצמאי למועדים נוספים, נפתחה תקופת הגשת בקשות למועדים נוספים עבור בחינות סמסטר א' תש"ף

תקופת הגשת הבקשות עבור היעדרות מבחינות סמסטר א' תש"ף תימשך החל מיום ראשון 2 בפברואר 2020 ועד ליום שני 16 במרץ 2020.

אנו רואים לנכון להדגיש בפניכם מספר נושאים חשובים.

כללים מלאים והסברים מפורטים מפורסמים באתר מדור מעמד הסטודנט.

נא הקפידו לפעול בהתאם להנחיות, על מנת שתזכו לטיפול הראוי ולשירות המיטבי.

מי זכאי למועד בחינה נוסף?

במקרה של היעדרות מבחינה, זכאי הסטודנט להגיש בקשה למועד בחינה נוסף.

יש לקחת בחשבון את הנחיות המחלקה לגבי קורסי קדם. סטודנט שנעדר מבחינה, ובשל כך אינו עומד בדרישות הקדם, לא יוכל להירשם לקורסי המשך, גם אם מאושר לו מועד בחינה נוסף.

מי זכאי למועד בחינה מיוחד?

מועד מיוחד יאושר במקרה של היעדרות מבחינה בקורס אליו רשום הסטודנט בסטטוס פעיל, מאחת הסיבות המוגדרות כמזכות במועד מיוחד (סעיף 18 בתקנון הבחינות). לא יאושר מועד מיוחד עבור קורס אליו משובץ הסטודנט כמועד נוסף.

שימו לב– המועד המיוחד יתקיים אך ורק בתקופה הסמוכה לתקופת הבחינות בה התקיים הקורס. סטודנט זכאי שלא יגיש בקשה בזמן, יפסיד את זכאותו למועד מיוחד.

ביטול השתתפות / בקשה לשינוי שיבוץ

ביטול השתתפות במועד בחינה נוסף/מיוחד או בקשה לשינוי שיבוץ המועד הנוסף אפשריים עד חמישה ימים לפני תאריך הבחינה.

אופן הפניה– במידע האישי – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – באמצעות לחצן התגובה (חץ כחול) הצמוד לתשובת המדור.

ההיענות לבקשות לשינוי הינה בהתאם לכללי התקנון, למגבלות מערכת הקורסים, המרצים המשובצים ונקודת הזמן בה הוגשה הבקשה.

שימו לב-

  • סטודנט שמשובץ למועד נוסף ולא יכול להגיע לבחינה בגלל מילואים חייב ליידע מראש ולבקש לשנות את תאריך המועד הנוסף. לא יאושר מועד מיוחד בגלל היעדרות ממועד נוסף.
  • סטודנט שתאושר בקשתו לדחיית מועד נוסף, ובדיעבד יתברר שלא מתקיים קורס מתאים לא יהיה זכאי למועד מיוחד.

היעדרות ממועד בחינה נוסף/מיוחד ללא הודעה בזמן

היעדרות ממועד נוסף/מיוחד ללא ביטול השתתפות חמישה ימים מראש, מחייבת בתשלום דמי טיפול.

היעדרות ממועד נוסף – 100 ש"ח לבחינה.

היעדרות ממועד מיוחד – 400 ש"ח לבחינה.

שימו לב– היעדרות ממועד מיוחד/ נוסף מחייבת בתשלום גם במקרה בו סיבת ההיעדרות נחשבת כמוצדקת בתקנון. היעדרות ממועד מיוחד מביאה לביטול זכאותו של הסטודנט למועד זה.

איך פונים למדור?

הגשת הבקשות נעשית באופן מקוון באמצעות שירות המידע האישי, בצירוף המסמכים הרלוונטיים.

להגשת בקשה, יש להיכנס ל "אפשרויות נוספות" – "בקשות וערעורים".

מתוך רשימת הפורומים המוצגת יש לבחור את הפורום "הגשת בקשה למועד נוסף/מיוחד סמסטר א' תש"ף" ולפעול עפ"י ההוראות.

היכן ניתן לצפות בתשובת המדור?

על מנת לצפות בפירוט התשובה במערכת המידע האישי, יש להיכנס ל"אפשרויות נוספות" – "בקשות וערעורים". במסך זה יופיע סטאטוס הבקשה בלבד. כדי לקרוא את תשובת המדור במלואה יש ללחוץ על הצלמית "i".

תוך כמה זמן אקבל תשובה?

תשובות מהמדור מתקבלות תוך ימים ספורים. אלא אם מדובר במקרה הדורש בירורים נוספים.

אל מי אני יכול לפנות אם ברצוני להתייעץ באופן ישיר בנושא הקשור למועדים נוספים / מיוחדים?

בכל מקרה בו אתה זקוק להכוונה /הדרכה /ייעוץ לפני הגשת בקשה או לאחריה הנך מוזמן/ת לפנות לרכזות המחלקה בה הנך לומד/ת. ברוב המקרים תדע רכזת המחלקה לתת לך את המידע הפרטני. במקרה הצורך ניתן להתקשר למדור בשעות המענה הטלפוני.

אנו מאחלים לך הצלחה!

מדור מעמד הסטודנט