סיום תקופת הגשת בקשות למועד נוסף/מיוחד

תזכורת – סיום תקופת ההגשה

סטודנטים, לתשומת לבכם-

סטודנטים הזכאים עפ"י הקריטריונים, ומעוניינים לממש את זכאותם- נא להגיש בקשה באופן מיידי.

שימו לב- סטודנטים העומדים בתנאי הזכאות למועד בחינה מיוחד ולא יגישו בקשה בתקופת הבקשות של אותו סמסטר- לא יוכלו לממש זכאות זו בהמשך.

זכאות להגשת בקשה– סטודנט שנעדר מבחינה זכאי להגיש בקשה.

אופן ההגשה– הגשת הבקשות מתבצעת באמצעות המידע האישי- "אפשרויות נוספות" – בקשות וערעורים" – פורום "הגשת בקשה למועד נוסף/מיוחד"

כדי שנוכל לתת מענה מהיר ויעיל, יש להקפיד לבחור את הקורס הנכון, ולהגיש בקשה נפרדת על כל מועד בחינה.

מאחלים לך הצלחה בלימודים.

מדור מעמד הסטודנט