שילוב לימודים תורניים במדרשות וכוללים

סטודנטים, לידיעתכם,

באוניברסיטת אריאל בשומרון קיימת האפשרות לשילוב הלימודים האקדמיים עם לימודים תורניים לבנים ולבנות בישיבות ומדרשות באיזור.  

מדרשות וישיבות אלו הינם גופים עצמאיים, ואינם חלק מהמחלקה למורשת ישראל. האוניברסיטה מכירה בקורסים אלו כנ"ז פטור בהתאם לכללים המפורטים מטה.

(תקף רק במקביל ללימודים אקדמיים. לא במסגרת מכינה קדם אקדמית.)

 

להלן מידע אודות סדרי הרישום לקורסים במדרשות היהדות.

חשוב!

סטודנטים שמתחילים את לימודיהם לתואר החל משנה"ל תשע"ז

מספר הנקודות המקסימלי שניתן לצבור כפטור (על סמך מדרשות חיצוניות או לימודים קודמים) הינו 6 נ"ז. בכל מקרה לא יוכרו לסטודנט נקודות זכות מעבר ל6 נ"ז בגין קורסי מדרשה. האחריות חלה על הסטודנט.

פטורים שיאושרו יוקלדו קודם כל בתחום מקרא (4 נ"ז) ובעדיפות שניה בתחום א"י וארכיאולוגיה (2 נ"ז), ולכן מומלץ להירשם לקורסי מורשת בתחומים הסטוריה (4 נ"ז) וא"י וארכיאולוגיה (2 נ"ז).

סטודנט שיחרוג מהמכסה המותרת לא יהיה זכאי להכרה בנ"ז פטור גם אם הרישום יופיע בגליון הציונים.

 

סטודנטים שהחלו לימודיהם לתואר בשנה"ל תשע"ו

מספר נקודות הזכות המקסימלי שניתן לצבור כפטור (על סמך מדרשות חיצוניות או לימודים קודמים) הינו 8 נ"ז. בכל מקרה לא יוכרו לסטודנט נקודות זכות מעבר ל8 נ"ז בגין קורסי מדרשה. האחריות חלה על הסטודנט.

סטודנט שיחרוג מהמכסה המותרת לא יהיה זכאי להכרה בנ"ז פטור גם אם הרישום יופיע בגליון הציונים.

תהליך הרישום לקורסים במדרשות וכוללים המוכרים ע"י האוניברסיטה:

הרישום לקורסים מתבצע באמצעות מערכת המחשוב האוניברסיטאית (תקף לגבי כלל הסטודנטים).

טרם הרישום לשלוחה, ניתן לצפות ברשימת הקורסים ומועדיהם ישירות באתר המדרשה הרלוונטית (ראה מטה).

 תהליך הרישום בנוי בשלבים:

שלב א'- רישום לשלוחה

על כל סטודנט שמבקש להירשם לקורסים במדרשות להירשם לשלוחת מדרשות. 

 * הקישור לרישום לשלוחה לסמסטר ב' תש"ף יהיה זמין לרישום בין התאריכים 26/03/20 – 23/02/20  

  * הרישום לקורסי מדרשה יהיה זמין בין התאריכים 23/02/20-26/03/20

שימו לב!

  • תכנית הלימודים של סטודנטים במסלול הרב תחומי אינה מאפשרת רישום למדרשות. סטודנט במסלול זה שיירשם לקורס מדרשה לא יהיה זכאי לנ"ז פטור על סמך קורס זה.
  • תכנית הלימודים של סטודנטים במסלול החד חוגי במחלקה ללימודי המזה"ת  אינה מאפשרת רישום לקורסי מורשת לרבות מדרשות. כמו כן, לא יינתן פטור עבור לימודים קודמים במדרשות או עבור קורסים שמוכרים לפטור ע"י המחלקה למורשת. סטודנט במסלול זה שיירשם לקורס מורשת/מדרשה לא יהיה זכאי לנ"ז פטור על סמך קורס זה.

התשלום עבור הקורסים מתבצע ע"י הסטודנט ישירות מול המדרשה.

רישום לקורס מדרשה כרוך בנוסף לתשלום הנ"ל, בתשלום בסך 50 ₪ לאוניברסיטה

הרישום לקורסי מדרשות הינו רישום מקוון באמצעות המידע האישי. לא ניתן יהיה להירשם לקורסים שלא באמצעות הרישום המקוון.

המערכת תהיה פתוחה לרישום החל מתאריך 08/07/18 ועד 30/07/18. במהלך תקופה זו ניתן יהיה להירשם לקורסים של סמסטר ק' תשע"ח.

לא ניתן יהיה להירשם לקורסים לאחר מועדים אלו.

מומלץ לפנות למדרשות לקבלת ייעוץ אישי לבחירת הקורסים.

הבהרה- הרישום לקורסים של מורשת ישראל הינו בהתאם לתאריכי הרישום לקורסים האקדמיים של כל מחלקה ומחלקה.

שם מדרשהפרטים ליצירת קשר
מדרשת אלומה

טלפון: 02-9973662

נייד: 052-3745969

מייל: alumayosh@gmail.com

פייסבוק: "מדרשת אלומה" facebook.com – אלומה

אתר המדרשה: alumayosh.wixsite.com/info

חב"ד בקמפוס (היהלום שבכתר- בנים, מלכות- בנות)

טלפון משרד: 03-6039937

מייל: malchut2@gmail.com

אתר: www.chabadarielcampus.co.il

דף פייסבוק: www.facebook.com/profile.php?id=1565777159

נצר אריאל – בנות, עוז רועי – בנים

מייל: midrasha@netzerariel.org

טלפון: 0732420750

פקס: 0732420751

אתר: www.bms-ariel.org

דפי פייסבוק

נצר אריאל – www.facebook.com/midreshetnetzerariel

עז רועי – facebook.com/ozroi

תכלית

טלפון משרד: 03-6814108 052-6176174

מייל: tachlit3@gmail.com

אתר: www.nefeshyehudi.co.il

דף פייסבוק: www.facebook.com/tachlit4u

בינת-

לתשומת ליבכם! הלימודים לא מתקיימים בקמפוס האוניברסיטה,

הקורסים נלמדים ביישוב שבות רחל.

משרדי המדרשה: 02-9947366 בימים א-ה בין השעות 8:30-13:30

פקס: 02-9401166

דוא"ל: binat.mid@gmail.com

אתר: www.mbinat.co.il

פייסבוק: www.facebook.com/midrstBinat

כתובת: שבות רחל ד.נ. אפרים 44830

שילת-

לתשומת ליבכם! הלימודים לא מתקיימים בקמפוס האוניברסיטה,

הקורסים נלמדים ביישוב אלוני שילה.

משרד: 09-7451135

דוא"ל: mshilat@gmail.com

ישיבת הר ברכה

שילובים- בנים

תורת חיים- בנות

לתשומת לבכם! הלימודים לא מתקיימים בקמפוס האוניברסיטה 

השיעורים מתקיימים ביישוב הר ברכה.

נייד: בנים- הרב יזהר אשור 052-8319977

בנות- הרבנית אורית שבח 050-3303565

דף נחיתה בנים: https://2.yhb.org.il/shiluvim/

            בנות: https://2.yhb.org.il/torat-hayim/

דוא"ל: office@yhb.org.il

משרד:  02-9974836

שימו לב- אין שינוי בסדרי הרישום לקורסים במחלקה למורשת ישראל. הרישום הינו רישום מקוון 
             תוך כדי בניית מערכת השעות לסטודנט.

צור קשר

צור קשר

העברת מסמכים

ניתן לצרף לבקשתך מסמכים. לפניך שתי אפשרויות:

1. צירוף המסמכים כקובץ תוך כדי תהליך ההגשה המקוון.

2. שליחת המסמכים לפקס: 03-9765746 (יש לציין שם מלא ות"ז).

מענה טלפוני

בימים א',ג',ה' בשעות: 14:00 עד 15:00.

  • 03-9765784

שאלות ותשובות בנושא מועדים נוספים/ מיוחדים

שאלות בנושא: מועד נוסף / מועד מיוחד

סטודנט שנעדר מבחינה, ייבחן בתקופת הבחינות הסדירה הבאה, יחד עם תלמידי הקורס הרלוונטי. הסטודנט ישובץ למרצה שאצלו למד. אם לא ילמד בסמסטר העוקב ישובץ למרצה אחר. על כל סטודנט חלה חובה להתעדכן בחומר הלימוד ומבנה הבחינה שאליה שובץ

 
 

מועד הבחינה ומיקומה יופיע בלוח הבחינות במידע האישי.
ישנם מקרים בהם האישור הינו עתידי ולא ניתן לשבץ את הסטודנט לבחינה במהלך הטיפול הראשוני בבקשתו. במקרים אלו הסטודנט יקבל תשובה מפורטת על אישור בקשתו והשיבוץ לבחינה יתבצע בשלב מאוחר יותר.

זכאי להגיש בקשה רק מי שלא מימש את זכאותו ל- 2 מועדי בחינה בקורס.

 
 

לא ניתן להגיש בקשות לאחר תאריכי הגשה המפורסמים הן מבחינה תקנונית והן מבחינה טכנית. במקרים מיוחדים ניתן לפנות באמצעות פורום חריגים(בתשלום).

פורום זה מיועד להגשת ערעור על החלטות המדור ובמקרים חריגים. כמו כן ניתן להגיש בקשות גם על קורסים מסמסטרים קודמים.
הגשות בפורום זה נבדקות במסגרת וועדת חריגים, ההחלטה היא סופית.
הגשת בקשה לוועדת חריגים כרוכה בתשלום דמי טיפול בסך 70ש"ח. סכום זה יוחזר לסטודנט במקרים הבאים בלבד:

  • בקשתו של הסטודנט אושרה משום שנפגע באשמת האוניברסיטה
  • בקשתו של הסטודנט אושרה משום  שבקשתו המקורית נדחתה בשל טעות אנוש
  • מקרים סוציואקונומיים חריגים.

ניתן לבקש שינוי/ ביטול עד 5 ימים לפני בחינה (לא כולל יום הבחינה) באמצעות החץ הכחול כתגובה לתשובת המדור בבקשה המקורית. ובמידה ולא הודיע בזמן או בכלל יחויב ב100 ₪. אם והייתה סיבה חריגה ניתן להגיש ערעור על חיוב.

 

סטודנט הזכאי למועד מיוחד בעקבות מילואים, לידה או חובה אחרונה(ועומד בדרישות כפי שמפורטות בתקנון) ייבחן במבחן אשר ייכתב במיוחד עבורו.
המועדים המיוחדים יתקיימו בתקופה הסמוכה לתקופת הבחינות בה התקיים הקורס.

עבור בחינות סמסטר א'- אפריל / מאי

עבור בחינות סמסטר ב'- אוגוסט / ספטמבר

עבור בחינות סמסטר קיץ- נובמבר / דצמבר
מועד בחינה מיוחד הינו מועד יחיד. אין מועד ב' למועד מיוחד.

 
 

הסטודנט יקבל מהמדור אישור עקרוני לזכאותו למועד מיוחד ומידע לגבי תקופת המועדים המיוחדים.
תאריכי בחינות מדויקים מפורסמים ע"י אגף הבחינות החל מתאריך המצוין לסטודנט בתשובת המדור.
תאריך הבחינה יופיע בלוח הבחינות במידע האישי.

יש אפשרות להודיע על ביטול מועד נוסף עד חמישה ימים (לא כולל יום הבחינה) כל היעדרות ממועד מיוחד (ללא ביטול מראש כנדרש) מחויבת בתשלום דמי טיפול בסף 400 ש"ח גם במקרים בהם סיבת ההיעדרות נחשבת כמוצדקת בתקנון הבחינות.
ישנה אפשרות במקרים חריגים לערער על חיוב.

 
 

שאלות בנושא: מורשת

ניתן להגיש בקשות לפטור ממורשת ע"ס לימודים קודמים באמצעות המידע אישי – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים.
פורום ההגשה יהיה פתוח שלוש פעמים במהלך כל שנת לימודים, תאריכי ההגשות מפורסמים באתר המדור.

פטור ממורשת מתעדכן קודם כל מתחום מקרא, במקרה בו ניתן פטור של 6 נ"ז, 2 נ"ז נוספים יעודכנו בתחום א"י וארכיאולוגיה.
ההמלצה לסטודנטים שהגישו בקשה לפטור וטרם קיבלו מענה היא להירשם לקורסי מורשת בתחום היסטוריה (4 נ"ז) וא"י וארכיאולוגיה (2 נ"ז).

סטודנטים במחלקה הרב תחומית לומדים חטיבת מורשת. הם אינם יכולים ללמוד בקורסי מדרשות חיצוניות או לקבל פטור ממורשת על סמך לימודים קודמים.

ציוני המדרשות החיצוניות מעודכנים מדי לילה באמצעות פעולה אוטומטית לפטור ממורשת. ניתן יהיה לצפות בפטור באמצעות מאזן החובות במידע האישי יום לאחר קבלת הציון בקורס המדרשה.

סטודנטים ששירתו מעל 20 ימי מילואים (החל מה1.10.2017 בלבד) בשנת לימודים, זכאים לפטור של 2 נ"ז ממורשת. חשוב לציין כי מדובר בפטור אקדמי ושהסטודנטים הזכאים יחויבו בגין שכ"ל על פטור זה. (אופן הגשת הבקשה זהה להגשת בקשה רגילה לפטור ממורשת).

סטודנטים שהחלו את לימודיהם באוניברסיטה עד תשע"ה (כולל) רשאים לקבל עד 12 נ"ז פטור ממורשת.
סטודנטים שהחלו את לימודיהם בתשע"ו רשאים לקבל עד 8 נ"ז פטור ממורשת.
סטודנטים שהחלו את לימודיהם בתשע"ז ואילך רשאים לקבל עד 6 נ"ז פטור ממורשת.
את יתרת נקודות הזכות יש לקחת באמצעות קורסי מורשת.
חשוב!! לא יוכר פטור מעבר למספר הנ"ז שרשום לעיל.