הודעה לסטודנטים בנושא מועדים מיוחדים תקופת מאי

סטודנטים יקרים, לידיעתכם- מבחני המועדים המיוחדים יתקיימו כסדרם ככל האפשר.

הבחינות תתקיימנה החל מיום ראשון 24 במאי ועד ליום שישי 5 ביוני. תקופה זו תוארך למענכם ככל שיידרש.

תאריכי הבחינות יופיעו בלוח הבחינות האישי במהלך השבוע הקרוב.

בהתאם להחלטה אקדמית של כל מחלקה, בחלק מהבחינות ייקבעו דרכי הערכה חלופיות לבחינות הפרונטליות. בימים אלו רכזות המחלקה יוצרות קשר עם הסטודנטים הרלוונטיים בנושא.

מזכירים שסטודנט שמוותר על זכאותו למועד מיוחד נדרש להודיע על כך בהקדם. סטודנט שיעדר מהבחינה ללא ביטול מראש כנדרש יחויב בתשלום.

בהצלחה בבחינות ובלימודים, מדור מעמד הסטודנט.

עדכונים חשובים בעקבות שעת חירום

עדכונים מאת מדור מעמד הסטודנט

 

עדכונים מאת מדור מעמד הסטודנט

לסטודנטים שלום רב,

ברצוננו להסב את תשומת לבכם למספר שינויים שנכנסים לתוקף החל מתקופת הבחינות הנוכחית- סמסטר א' תש"ף:

  1. סטודנט שירשם למועד בחינה נוסף ויעדר ממנו (ללא ביטול מראש כנדרש), יחויב בתשלום דמי טיפול בסך 100 ₪. ללא יוצא מן הכלל.
  • שימו לב- סטודנט לא יזוכה בגין סיבת היעדרות תקנונית (כגון מחלה).
  • שימו לב- סטודנט לא יזוכה עקב רישום למועד נוסף חלופי.

חיוב זה חל הן על הנרשמים באמצעות הפורום, והן על הנרשמים באמצעות התכנון העצמאי.

  1. היבחנות במועד נוסף תתאפשר לכל המאוחר שנתיים ממועד הקורס המקורי.
  • שימו לב- לא תאושר חריגה גם במסגרת וועדת חריגים.
  1. סטודנט שמשובץ למועד נוסף ומבקש לדחות את השיבוץ- לא ניתן לפנות באמצעות פורום רגיל, אלא רק באמצעות החץ הכחול שבבקשה המקורית.
  1. בקשה לשינוי שיבוץ- פניה בבקשה לדחיית שיבוץ מועד נוסף שאושר, תתאפשר לכל היותר פעמיים (הפניה באמצעות החץ הכחול).

בברכה, מדור מעמד הסטודנט

סיום תקופת הגשת בקשות למועד נוסף/מיוחד

תזכורת – סיום תקופת ההגשה

סטודנטים, לתשומת לבכם-

סטודנטים הזכאים עפ"י הקריטריונים, ומעוניינים לממש את זכאותם- נא להגיש בקשה באופן מיידי.

שימו לב- סטודנטים העומדים בתנאי הזכאות למועד בחינה מיוחד ולא יגישו בקשה בתקופת הבקשות של אותו סמסטר- לא יוכלו לממש זכאות זו בהמשך.

זכאות להגשת בקשה– סטודנט שנעדר מבחינה זכאי להגיש בקשה.

אופן ההגשה– הגשת הבקשות מתבצעת באמצעות המידע האישי- "אפשרויות נוספות" – בקשות וערעורים" – פורום "הגשת בקשה למועד נוסף/מיוחד"

כדי שנוכל לתת מענה מהיר ויעיל, יש להקפיד לבחור את הקורס הנכון, ולהגיש בקשה נפרדת על כל מועד בחינה.

מאחלים לך הצלחה בלימודים.

מדור מעמד הסטודנט

פתיחת תקופת הגשת בקשות למועד נוסף/מיוחד – סמסטר א' תש"ף

סטודנטים נכבדים,

מזכירים לכם כי במקביל למערכת הרישום העצמאי למועדים נוספים, נפתחה תקופת הגשת בקשות למועדים נוספים עבור בחינות סמסטר א' תש"ף

תקופת הגשת הבקשות עבור היעדרות מבחינות סמסטר א' תש"ף תימשך החל מיום ראשון 2 בפברואר 2020 ועד ליום שני 16 במרץ 2020.

אנו רואים לנכון להדגיש בפניכם מספר נושאים חשובים.

כללים מלאים והסברים מפורטים מפורסמים באתר מדור מעמד הסטודנט.

נא הקפידו לפעול בהתאם להנחיות, על מנת שתזכו לטיפול הראוי ולשירות המיטבי.

מי זכאי למועד בחינה נוסף?

במקרה של היעדרות מבחינה, זכאי הסטודנט להגיש בקשה למועד בחינה נוסף.

יש לקחת בחשבון את הנחיות המחלקה לגבי קורסי קדם. סטודנט שנעדר מבחינה, ובשל כך אינו עומד בדרישות הקדם, לא יוכל להירשם לקורסי המשך, גם אם מאושר לו מועד בחינה נוסף.

מי זכאי למועד בחינה מיוחד?

מועד מיוחד יאושר במקרה של היעדרות מבחינה בקורס אליו רשום הסטודנט בסטטוס פעיל, מאחת הסיבות המוגדרות כמזכות במועד מיוחד (סעיף 18 בתקנון הבחינות). לא יאושר מועד מיוחד עבור קורס אליו משובץ הסטודנט כמועד נוסף.

שימו לב– המועד המיוחד יתקיים אך ורק בתקופה הסמוכה לתקופת הבחינות בה התקיים הקורס. סטודנט זכאי שלא יגיש בקשה בזמן, יפסיד את זכאותו למועד מיוחד.

ביטול השתתפות / בקשה לשינוי שיבוץ

ביטול השתתפות במועד בחינה נוסף/מיוחד או בקשה לשינוי שיבוץ המועד הנוסף אפשריים עד חמישה ימים לפני תאריך הבחינה.

אופן הפניה– במידע האישי – אפשרויות נוספות – בקשות וערעורים – באמצעות לחצן התגובה (חץ כחול) הצמוד לתשובת המדור.

ההיענות לבקשות לשינוי הינה בהתאם לכללי התקנון, למגבלות מערכת הקורסים, המרצים המשובצים ונקודת הזמן בה הוגשה הבקשה.

שימו לב-

  • סטודנט שמשובץ למועד נוסף ולא יכול להגיע לבחינה בגלל מילואים חייב ליידע מראש ולבקש לשנות את תאריך המועד הנוסף. לא יאושר מועד מיוחד בגלל היעדרות ממועד נוסף.
  • סטודנט שתאושר בקשתו לדחיית מועד נוסף, ובדיעבד יתברר שלא מתקיים קורס מתאים לא יהיה זכאי למועד מיוחד.

היעדרות ממועד בחינה נוסף/מיוחד ללא הודעה בזמן

היעדרות ממועד נוסף/מיוחד ללא ביטול השתתפות חמישה ימים מראש, מחייבת בתשלום דמי טיפול.

היעדרות ממועד נוסף – 100 ש"ח לבחינה.

היעדרות ממועד מיוחד – 400 ש"ח לבחינה.

שימו לב– היעדרות ממועד מיוחד/ נוסף מחייבת בתשלום גם במקרה בו סיבת ההיעדרות נחשבת כמוצדקת בתקנון. היעדרות ממועד מיוחד מביאה לביטול זכאותו של הסטודנט למועד זה.

איך פונים למדור?

הגשת הבקשות נעשית באופן מקוון באמצעות שירות המידע האישי, בצירוף המסמכים הרלוונטיים.

להגשת בקשה, יש להיכנס ל "אפשרויות נוספות" – "בקשות וערעורים".

מתוך רשימת הפורומים המוצגת יש לבחור את הפורום "הגשת בקשה למועד נוסף/מיוחד סמסטר א' תש"ף" ולפעול עפ"י ההוראות.

היכן ניתן לצפות בתשובת המדור?

על מנת לצפות בפירוט התשובה במערכת המידע האישי, יש להיכנס ל"אפשרויות נוספות" – "בקשות וערעורים". במסך זה יופיע סטאטוס הבקשה בלבד. כדי לקרוא את תשובת המדור במלואה יש ללחוץ על הצלמית "i".

תוך כמה זמן אקבל תשובה?

תשובות מהמדור מתקבלות תוך ימים ספורים. אלא אם מדובר במקרה הדורש בירורים נוספים.

אל מי אני יכול לפנות אם ברצוני להתייעץ באופן ישיר בנושא הקשור למועדים נוספים / מיוחדים?

בכל מקרה בו אתה זקוק להכוונה /הדרכה /ייעוץ לפני הגשת בקשה או לאחריה הנך מוזמן/ת לפנות לרכזות המחלקה בה הנך לומד/ת. ברוב המקרים תדע רכזת המחלקה לתת לך את המידע הפרטני. במקרה הצורך ניתן להתקשר למדור בשעות המענה הטלפוני.

אנו מאחלים לך הצלחה!

מדור מעמד הסטודנט