איגרת לסטודנטים הזכאים להתאמות לקראת בחינות סמס' ב תש"פ

איגרת לסטודנטים הזכאים להתאמות לקראת בחינות סמס' ב תש"פ

כל הפרטים בקישור.