הגשת בקשות להתאמות

הגשת בקשות להתאמות

לצורך בקשת התאמות בבחינות יש להגיש מסמכים עד שבוע מתחילת הסמסטר/ מכינה.

כל הפרטים בקישור.