הלוואות

הלוואות והסדרי מימון

סטודנט הלומד באוניברסיטה מוזמן להגיש בקשה אחת להסדר מימון בכל שנת לימודים.

הלוואות ללא ריבית והצמדה מקרן המגבית היהודית בלוס אנג'לס

סטודנט באוניברסיטה ששרת שרות צבאי או לאומי מוזמן להגיש בקשה להלוואה ללא ריבית או הצמדה, אותה יידרש להחזיר שנה אחרי סיום התואר בפריסה של תשלומים, כאשר הוא בעל יכולת השתכרות.

הגשה במדור סיוע ורווחה אוניברסיטת אריאל בשומרון.

הלוואות ללא ריבית והצמדה מקרן ג'וליאן גלר

מיועד לסטודנטים מתחומי ההנדסה , המדעים, ואדריכלות, באוניברסיטה.

סטודנט באקדמיה ששרת שרות צבאי או לאומי מוזמן להגיש בקשה להלוואה ללא ריבית או הצמדה, אותה יידרש להחזיר שנה אחרי סיום התואר בפריסה של תשלומים, כאשר הוא בעל יכולת השתכרות.

הלוואות חיצוניות