נגישות

נגישות בקמפוס

עדכון אחרון מאי 2018

בניןחניית נכיםמעליתשירותי נכים
1
קפיטריה (בנין 1)נגישה
2בביצוע
3בביצוע
קפיטריה קרנף(בנין 3)נגישה
4בתכנוןΧ
5בתכנוןΧ
קפיטריה (לפני בנין 5)נגישה
6בתכנון
7
8
9
10X
11X
20XXX
21Χ
בנין השערסמוך לבנין ראאב
51 בנין בנטלסמוך לבנין ראאבנגיש דרך מעלית בבניין השער
52 בנין ראאב
קפיטריה (בנין ראאב)נגישה
53 בנין יוברטסמוך לבנין ראאבנגיש דרך מעלית בבניין השערX
54 בנין הנדסאיםסמוך לבנין ראאבX
55 בנין ארכיטקטורהסמוך לבנין ראאבשירותים רחבים, אך לא מותאמים
קפיטריה קרנף (בנין 55)נגישה
מעונות 101דירות סטודיו עם שירותים מותאמים
מעונות 102 דירות סטודיו עם שירותים מותאמים
מעונות 103 דירות סטודיו עם שירותים מותאמים

אם אתם זקוקים להתאמת נגישות, או שאיתרתם ליקויי נגישות בשטח הקמפוס, בשטח המעונות, בכיתות הלימוד או במשרדי האוניברסיטה, אנא דווחו לרכזת הנגישות באמצעות הטופס המקוון בלבד.

לצורך שיבוץ בכיתה נגישה, יש לפנות לרכזת הנגישות במדור התמיכה, טרם תחילת השנה / הסמסטר, על מנת לנסות ולהעביר את השיעור מבעוד מועד לכיתה נגישה.

בכל צורך ושאלה ניתן לפנות לצוות מדור התמיכה.

בנוסף, ניתן לפנות למדור בקרת האיכות והשירות, הנותן מענה לשיפור השירות.

ניתן לבקש את ההנגשות הבאות, באמצעות פניה לרכזת הנגישות, עד 3 שבועות מראש:

  • מסירת מידע באופנים מונגשים, בהתאם לצרכי האדם וסוג המידע המבוקש.
  • סיוע במילוי טפסים.
  • סיור היכרות במוסד, לצורך התמצאות.
  • הסתייעות במלווה או בחיית שירות (אין צורך בתיאום מראש).
  • מתן שירות ללא המתנה בתור לאדם עם מוגבלות שכלית או נפשית (בכפוף להצגת תעודת נכה, אין צורך בתיאום מראש).

סטודנט עם מוגבלות פיזית קבועה, שהינו בעל תו נכה, זכאי אוטומטית לכניסה עם רכב ולחנייה בתחומי הקמפוס.

סטודנט עם מוגבלות פיזית זמנית, יכול להגיש בקשה למחלקת הבטחון, באמצעות מערכת הפניות.

סטודנטים עם מוגבלות עשויים להתקשות בגישה למקומות הישיבה באחורי הכיתה, או בהאזנה ובמעקב אחר המתרחש בשיעור, ולכן שמור להם מקום ישיבה בקדמת הכיתה. 

סטודנטים עם מוגבלות, הנושאים תעודת נכה או כרטיס נגישות מטעם מרכז השירות לסטודנט, הינם הראשונים והיחידים הזכאים לישיבה במקומות המסומנים באמצעות מדבקה כשמורים. 

מדור התמיכה מאתר סטודנטים הזכאים לישיבה בקדמת הכיתה, על- סמך המסמכים המוגשים לועדת ההתאמות, ומציידם בכרטיס נגישות.

אנו סמוכים ובטוחים כי חשיבות הנגישות לסטודנטים עם מוגבלות הינה ברורה ומובנת לסגל האוניברסיטה ולסטודנטים, ומאמינים כי יבחרו לכבד את צרכיהם ולסייע להם ככל העולה בידם. לידיעתכם, סטודנט אשר יסיר את המדבקה או יפגע בשלמותה, יניח כיסא לפני כיסא שמור באופן המסתיר לסטודנט היושב במקום שמור, ו/או יסרב לפנות מקום שמור לבקשת סטודנט זכאי, יעמוד בפני ועדת המשמעת באוניברסיטה.

 

 

מגורים בדירת יחיד מאושרים בהתאם לקריטריונים רפואיים.

יש להגיש בקשה דרך פורום בקשות במידע האישי (בקשות וערעורים – דיקנט – בקשה למגורי יחיד –סטודיו) בצירוף מסמכים רפואיים מרופא מומחה.
* הפורום פתוח רק למי שהגיש בקשה למעונות ושילם דמי מעונות

ועדת הסטודיו מתכנסת במהלך השנה מעת לעת וקובעת את תנאי הזכאות. התשובה תימסר לסטודנט באמצעות הפורום.

סטודנטים עם לקויות למידה או מוגבלויות חמורות המשפיעות על יכולות הכתיבה, אשר ועדת ההתאמות אישרה להם התאמה זו.

מכסת הצילומים נקבעת בהתאם למערכת השעות האישית, ומחושבת מרגע הגשת הבקשה. 

יש לפתוח פניה בתחילת כל סמסטר בצירוף מספר הכרטיס צילום.

באוניברסיטת אריאל ניתן סיוע בהשמה בתעסוקה והתמחות לסטודנטים עם מוגבלויות:
ספתח- מנגישים קריירה לאקדמיה
הדבר הבא- תכנית המתמחים של ישראל