נגישות

נגישות בקמפוס

עדכון אחרון מאי 2018

wdt_IDבניןחניית נכיםמעליתשירותי נכים

אם אתם זקוקים להתאמת נגישות, או שאיתרתם ליקויי נגישות בשטח הקמפוס, בשטח המעונות, בכיתות הלימוד או במשרדי האוניברסיטה, אנא דווחו לרכזת הנגישות באמצעות הטופס המקוון בלבד.

לצורך שיבוץ בכיתה נגישה, יש לפנות לרכזת הנגישות במדור התמיכה, טרם תחילת השנה / הסמסטר, על מנת לנסות ולהעביר את השיעור מבעוד מועד לכיתה נגישה.

בכל צורך ושאלה ניתן לפנות לצוות מדור התמיכה.

בנוסף, ניתן לפנות למדור בקרת האיכות והשירות, הנותן מענה לשיפור השירות.

ניתן לבקש את ההנגשות הבאות, באמצעות פניה לרכזת הנגישות, עד 3 שבועות מראש:

  • מסירת מידע באופנים מונגשים, בהתאם לצרכי האדם וסוג המידע המבוקש.
  • סיוע במילוי טפסים.
  • סיור היכרות במוסד, לצורך התמצאות.
  • הסתייעות במלווה או בחיית שירות (אין צורך בתיאום מראש).
  • מתן שירות ללא המתנה בתור לאדם עם מוגבלות שכלית או נפשית (בכפוף להצגת תעודת נכה, אין צורך בתיאום מראש).

סטודנט עם מוגבלות פיזית קבועה, שהינו בעל תו נכה, זכאי אוטומטית לכניסה עם רכב ולחנייה בתחומי הקמפוס.

סטודנט עם מוגבלות פיזית זמנית, יכול להגיש בקשה למחלקת הבטחון, באמצעות מערכת הפניות.

סטודנטים עם מוגבלות עשויים להתקשות בגישה למקומות הישיבה באחורי הכיתה, או בהאזנה ובמעקב אחר המתרחש בשיעור, ולכן שמור להם מקום ישיבה בקדמת הכיתה. 

סטודנטים עם מוגבלות, הנושאים תעודת נכה או כרטיס נגישות מטעם מרכז השירות לסטודנט, הינם הראשונים והיחידים הזכאים לישיבה במקומות המסומנים באמצעות מדבקה כשמורים. 

מדור התמיכה מאתר סטודנטים הזכאים לישיבה בקדמת הכיתה, על- סמך המסמכים המוגשים לועדת ההתאמות, ומציידם בכרטיס נגישות.

אנו סמוכים ובטוחים כי חשיבות הנגישות לסטודנטים עם מוגבלות הינה ברורה ומובנת לסגל האוניברסיטה ולסטודנטים, ומאמינים כי יבחרו לכבד את צרכיהם ולסייע להם ככל העולה בידם. לידיעתכם, סטודנט אשר יסיר את המדבקה או יפגע בשלמותה, יניח כיסא לפני כיסא שמור באופן המסתיר לסטודנט היושב במקום שמור, ו/או יסרב לפנות מקום שמור לבקשת סטודנט זכאי, יעמוד בפני ועדת המשמעת באוניברסיטה.

 

 

מגורים בדירת יחיד מאושרים בהתאם לקריטריונים רפואיים.

יש להגיש בקשה דרך פורום בקשות במידע האישי (בקשות וערעורים – דיקנט – בקשה למגורי יחיד –סטודיו) בצירוף מסמכים רפואיים מרופא מומחה.
* הפורום פתוח רק למי שהגיש בקשה למעונות ושילם דמי מעונות

ועדת הסטודיו מתכנסת במהלך השנה מעת לעת וקובעת את תנאי הזכאות. התשובה תימסר לסטודנט באמצעות הפורום.

סטודנטים עם לקויות למידה או מוגבלויות חמורות המשפיעות על יכולות הכתיבה, אשר ועדת ההתאמות אישרה להם התאמה זו.

מכסת הצילומים נקבעת בהתאם למערכת השעות האישית, ומחושבת מרגע הגשת הבקשה. 

יש לפתוח פניה בתחילת כל סמסטר בצירוף מספר הכרטיס צילום.

באוניברסיטת אריאל ניתן סיוע בהשמה בתעסוקה והתמחות לסטודנטים עם מוגבלויות:
ספתח- מנגישים קריירה לאקדמיה
הדבר הבא- תכנית המתמחים של ישראל

להורדה כקובץ PDF לחץ כאן

להורדה כקובץ PDF לחץ כאן

לפרטים לגבי תאריכי סדנאות יש לפנות למדור תמיכה 03-9066219