מימוש התאמות סמסטר א' תש"ף

תאריך אחרון למימוש התאמות לסמסטר א' תש"ף 22/12/19

אם אושרו לך התאמות בבחינות, המופיע לצידן הכיתוב "נדרש מימוש"- יש לבצע עבורן מימוש התאמות. בלוח הבחינות במידע אישי.

תאריך אחרון לביצוע מימוש התאמות לסמסטר א' תש"ף 22/12/19.

כל הפרטים בקישור