מימוש התאמות סמסטר ב' תשע"ט

מימוש התאמות סמסטר ב' תשע"ט

אם אושרו לך התאמות בבחינות, המופיע לצידן הכיתוב "נדרש מימוש"- יש לבצע עבורן מימוש התאמות. בלוח הבחינות במידע אישי.

תאריך אחרון לביצוע מימוש התאמות לסמסטר ב' תשע"ט: 6/5/19. במכינות עד 6 ימים לפני הבחינה.

כל הפרטים בקישור