מלגות

מלגות

מלגת דיקן הסטודנטים באוניברסיטת אריאל בשומרון

מלגה המבוססת על מצב סוציואקונומי, נעה בין 500 ל-2500 ₪.

המלגה מיועדת לכלל הסטודנטים- אקדמי, הנדסאים ומכינה (במידה ואינם זכאים למלגות המכינה).

סטודנט הלומד באוניברסיטה מוזמן להגיש בקשה אחת למלגה בכל שנת לימודים.

הגשה באמצעות מדור סיוע ורווחה אוניברסיטת אריאל בשומרון.

סטודנטים באקדמי ובהנדסאים – דרך המידע האישי

סטודנטים במכינה- ניתן לקבל את הטופס במדור סיוע ורווחה בנין 7א'

בסמסטר ב' ניתן להגיש בקשה למלגה לשנת הלימודים תש"פ החל מתאריך כ"א שבט תש"פ, 15.02.20 עד ו' אייר תש"פ, 30.04.20.

 

בקשה אשר יחסרו בה מסמכים לא תועלה לדיון!

רשימת המסמכים למלגה

טופס הגשת בקשה למלגה

לתשומת לבך! – באפשרותך להגיע לפגישה אישית לאחר מילוי הבקשה המקוונת. הקריטריונים לזכאות נקבעים עפ"י סדר קדימות הבא: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מס' נפשות, גובה שכר לימוד, מצב בריאותי, יתרת פיקדון צבאי ועוד.  הקריטריונים ניתנים לשינוי בהתאם להחלטת הוועדה. סטודנט/ית שברשותו/ה יתרת פיקדון צבאי נכון לשנה"ל הנוכחית בגובה 2,000 ₪ ומעלה (שנוצלה/תנוצל בשנה זו) , סיכוייו/ה לקבלת מלגה, יופחתו באופן משמעותי.

מלגות חיצוניות

כלל הסטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון (עדיפות לתושבי עיירות פיתוח, שיקום שכונות או אזורי עדיפות לאומית).

המלגה נעה בין 4,000 ל-12,000 ₪ חד שנתי. מבוססת מצב סוציואקונומי, מצב משפחתי, מס' נפשות, גובה שכר לימוד, מצב בריאותי.

הגשה באתר משרד החינוך.

מלגה בסך של עד 5,000 ₪, לסטודנטים הלומדים החל משנה שנייה לתואר אקדמי.

המלגות יינתנו ללומדים מקצועות טכנולוגיים ,כגון: כלכלה, מנהל עסקים והנדסה וכן מקצועות חברתיים כגון: עבודה סוציאלית ועל פי הישגיהם הלימודיים.

פרטים באתר הקרן .

המלגה מיועדת לכל פקולטה ומוסד לימודים המוכר ע"י המל"ג.

סטודנטים אשר הינם דור ראשון להשכלה גבוהה בארץ/הורים שלא ילידי הארץ.

המלגה מיועדת לסטודנטים המתחילים את שנת לימודיהם הראשונה ושירות שירות צבאי/לאומי/אזרחי מלא ותקין או שהתנדבו לשירות.

ממצב סוציו אקונומי נמוך.

הגשה באמצעות האתר של קרן אלרוב.

ארגון ESRA מספק סיוע כספי לסטודנטים  ממשפחות מעוטות יכולת, המאפשר להם להשלים את לימודיהם.

המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון החל משנה ב'.

הגשה באמצעות האתר של הקרן.

מלגות חיילים משוחררים / בוגרי שרות לאומי

מלגה המיועדת למועמדים לקראת שנה א' וב' סטודנטים שיתחילו ללמוד באוקטובר.

לאחר שירות צבאי, בעלי תעודת לוחם / תומכי לחימה עם קושי כלכלי מוכח.

המלגה הינה בגובה 4000$ לשנה לכל שנות התואר (עד 4 שנים). ההרשמה באתר אימפקט בחודשים מרץ עד מאי בכל שנה.

הגשה באתר אימפקט  

באוניברסיטת אריאל המספר הגבוה ביותר של מלגאי אימפקט מזה 7 שנים.

חיילים שהתגייסו משנתון יולי 2013 ואילך (החל מה-1.7.2013) בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב (לוחמים) או בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב, כסף, ארד) השייכים לאוכלוסיות הבאות:

זכאי תשמ"ש הורים, חיילים בודדים, עולים חדשים, ובני מיעוטים.

המלגה היא כשני שליש משכר הלימוד כאשר השליש הראשון הוא מרכיב הפיקדון, המלגה מתווספת לכספי הפיקדון על ידי הקרן להכוונת חיילים משוחררים.

זכאות נקבעת ע"י משרד הביטחון. הגשה באמצעות הקרן להכוונת חיילים משוחררים.

מלגת שכר לימוד מלאה וקיום לסטודנטים שהוכרו בצבא כחיילים בודדים. .

נדרש שירות צבאי מלא והרשמה ללימודים עד שנתיים מיום השחרור.

הגשה באתר קרן הישג.

קרן המעניקה מלגות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל , כולל סטודנטים להנדסאים שנה ב' ומעלה.

חיילים משוחררים עד חמש שנים מהשחרור שניצלו את רוב הפיקדון הצבאי. המלגאים נדרשים להשתתף בפעילות למען הקהילה בתחומי חינוך, חברה ורווחה בקהילותיהם או במוסדות ההשכלה הגבוהה.

הגשה באתר קרן גרוס.

סטודנטים מועמדים/סימסטר ראשון ללימודים לתואר ראשון בתחומי ההנדסה ומדעי המחשב בלבד (הנדסת מחשבים/תוכנה, מדעי המחשב, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית, הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת חומרים, הנדסת אווירונאוטיקה וחלל והנדסה כימית(.

התכנית מיועדת לצעירים וצעירות(גילאי 20 עד 30) , עדיפות לתושבי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ואוכלוסיות ייחודיות.

מלגת שכר לימוד מלא כולל דמי קיום לזכאים.

הגשה באמצעות האתר של עתידים לתעשייה.

התכנית מיועדת לסטודנטים במקצועות ההנדסה ומדעי המחשב שהוכרו בצבא כחיילים בודדים ואינם יכולים לממן לימודים אקדמיים.

הגשה באמצעות האתר של עתידים לתעשייה.

האגף והקרן לחיילים משוחררים מנהל מערך של הקצאת מלגות ללימודים ולסיוע אישי, באמצעות תרומות מקרנות וגופים פרטיים.

הזכאות למלגה נקבעת על-פי רוב על סמך קריטריונים כלכליים, חברתיים ואחרים.   

הגשה דרך האתר

 

מלגות ע"פ מוצא

מיועדת בעיקר לסטודנטים לתואר ראשון ותואר שני (ללא תזה) בעלי זיקה לאיראן – עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים) ליוצאי איראן.

מלגה מיוחדת נוספת מיועדת לסטודנטים יוצאי העדה האתיופית בלבד.

הגשה דרך האתר של קרן מכבים של יוצאי אירן.

קרן מלגות AACI ו- UIA מיועדת לאזרחי ישראל המחזיקים באזרחות קנדית, הלומדים לקראת תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות מוכרות בישראל.

הגשה באתר AACI-UIA Canada Scholarship Fund

המלגות מיועדות לסטודנטים ממוצא יהודי-ספרדי שיש להם זיקה לעולמם התרבותי-הלשוני של דוברי הלדינו לתפוצותיהם או לבעלי זיקה ללדינו או לתרבות/מורשת לדינו, יוצאי מדינות דוברות לדינו (תורכיה, בולגריה, יוון, יוגוסלביה לשעבר).

המלגות ניתנות לסטודנטים שילמדו בשנת הלימודים הבאה (העוקבת) לשנת הגשת הבקשה למלגה.

עדיפות משמעותית תינתן על-בסיס רקע סוציו-אקונומי, העדר תמיכות ומלגות אחרות או רקע אישי מיוחד.

הגשה באתר קרן מלגות יהושע סלטי

  • קרן המלגות לערבים ויהודים ע"ש ויסאם חמיס, טלפון: 04-6786721
  • קרן רוקייה ביאדסי
  • מלגת אירתיקא
  • מלגות הוואקף המוסלמי

מלגות לעולים חדשים

מלגה הניתנת ע"י משרד העלייה והקליטה לעולים חדשים.

  • מימון שכר לימוד לתואר ראשון/ שני/ תעודה/ הנדסאים (ע"פ משך הלימודים הרשמי)
  • תמיכה אקדמית וסיוע לימודי
  • מלגות קיום לאוכלוסיות מיוחדות

הגשה דרך אתר של המנהל לסטודנטים עולים.

המלגה מיועדת לסטודנטים עולים, שהחלו את לימודיהם האקדמיים ועברו לפחות סמסטר אחד.

המלגה מבוססת על הישגים לימודיים, צורך כלכלי ומידת המחויבות האישית של כל מועמד/ת לקהילה ולעשייה ציבורית.

המלגה נעה בין 1000-2500 דולר.

הגשה דרך האתר היא"ס

מלגות סטודנטים על-פי אזור מגורים

מלגות הניתנות באמצעות מועצות אזורית ומקומיות לסטודנטים על פי מקום המגורים בשיתוף עם האוניברסיטה:

  • מועצה אזורית בקעת הירדן
  • עיריית אור עקיבא
  • רמלה מרכז צעירים קשתות

יתכנו שיתופי פעולה נוספים יש לבדוק במדור סיוע ורווחה, ההגשה במדור סיוע ורווחה.

מלגות חונכות

חונכות לימודית/רגשית לילד , פעמיים בשבוע, 4 שעות שבועיות.

עד 50% מגובה שכר לימוד (5,200 ₪) .

הגשה באתר פר"ח.

חונכות קבוצתית בבתי ספר ובגני ילדים. 4 שעות שבועיות.

גובה המלגה עד 60% מגובה שכר הלימוד.

רישום באתר סחל"ב

פעילות חברתית, חונכות, סיוע לקשישים ועוד.

5,500 ₪ תמורת 94 שעות פעילות.

מיועדת לסטודנטים בוגרי שירות לאומי/צבאי מלא. עדיפות לסטודנטים שמוצאם באפריקה הדרומית.

הרשמה באמצעות אתר Telfed.

הנדסאים באריאל

קרן הסיוע להנדסאים השייכת למה"ט הוקמה במטרה לסייע במימון חלק משכר הלימוד לסטודנטים זכאים. כיום בשיתוף עם משרד החינוך.

על הסטודנטים להיות אזרחי ישראל או תושבי ישראל, הלומדים כסטודנטים מן המניין במסלול הנדסאים או טכנאים מוסמכים במגמת לימוד שקבלה אישור הכרה ממה"ט.

המלגות מיועדות לסטודנטים שאינם מקבלים סיוע מגורמים נוספים.

המלגה נעה בין 2,300 ₪ ל-8,600 ₪.

הגשה באמצעות האתר של משרד החינוך.

קרן הסיוע להנדסאים השייכת למה"ט הוקמה במטרה לסייע במימון חלק משכר הלימוד לסטודנטים זכאים, מיועד ללומדים גברים ונשים חרדים/יות וחרדים/יות לשעבר שלמדו בישיבה קטנה ולא שירתו בצה"ל מטעמי דת.

תשלום של עד 100% משכ"ל.

ההגשה במדור סיוע ורווחה.

מלגות לחרדים

מלגת משרד החינוך לחרדים וחרדים לשעבר – מבוססת מצב סוציואקונומי, מצב משפחתי, מס' נפשות, גובה שכר לימוד, מצב בריאותי.

חובה – לימודים בישיבה קטנה או כל מסגרת בה לא נלמדו מקצועות הליבה.

לא ניתן בכל שנה אלא בהנחיה של משרד החינוך ועל פי תקציב .

ההגשה במדור סיוע ורווחה.

תכנית חרדים באקדמיה של עמותת ידידות טורונטו מיועדת לחרדים המעוניינים לרכוש תואר אקדמי במוסדות המובילים להשכלה גבוהה בישראל ולהשתלב בתעסוקה איכותית.

המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ושני בכל מוסד לימודים אקדמי המוכר ומתוקצב על ידי המל"ג.

הגשה באמצעות האתר

קרן ק.מ.ח. מפעילה את תכנית מלגות והלוואת מסובסדות ות"ת ללימודים אקדמאיים לתואר ראשון ושני לגברים ולנשים שונות לסיוע במימון לימודים אקדמיים למגזר החרדי.

בתכנית זו רשאים להגיש בקשה סטודנט שלמד בישיבה קטנה בפיקוח חרדי או סטודנטית שלמדה בתיכון בפיקוח חרדי, הלומדים בשנת לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המל"ג ומבוססת על רקע סוציואקונומי.

הגשה באמצעות האתר

מלגות לפי תחום לימודים

ממקימי המחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל

המלגה מיועדת לכלל הסטודנטים הלומדים במחלקה לפיזיותרפיה.

המלגה מיועדת לסטודנטים בעלי הישגים לימודיים ראויים (על פי דרישות המחלקה), פעילים בהתנדבות במעורבות חברתית ותרומה ומרקע סוציואקונומי נמוך.

ולסטודנטים אשר ניצלו את הפיקדון הצבאי לאחר שירות צבאי או לאומי מלא, עדיפות ללוחמים או תומכי לחימה ולסטודנטים המשרתים בשרות פעיל במילואים.

הגשה באמצעות מדור סיוע ורווחה אוניברסיטת אריאל בשומרון.

מטרת הקרן היא לעזור להכשיר סטודנטים לעבודה וכללית לקדם אותם למקצוע.

המלגות מיועדות לסטודנטים משנה ג' ומעלה הלומדים מדע טבעי או הנדסה, ומדעי הרוח במידה וכבר התחילו לעבוד בתחום.

יש עדיפות לסטודנטים משכבה סוציואקונומית נמוכה.

המלגה על סך 1000$ ומתבססת על מאגר הסטודנטים המגישים בקשה למלגת האוניברסיטה.

סטודנטים הלומדים במחלקות הבאות: ארכיטקטורה, הנדסה אזרחית, הנדסאי בניין והנדסאי אדריכלות.

המלגה מבוססת על מצב סוציואקונומי.

נדרשות כמה שעות השתתפות בודדות בטקס.

מלגה עד 5000 ₪.

הגשה באמצעות מדור סיוע רווחה אוניברסיטת אריאל בשומרון.

המלגה במימון משרד הבריאות לעידוד לימודי הסיעוד, ההחלטה לגבי מתן המלגה ותקצובה היא של מדרש הבריאות.

סטודנטים לסיעוד שנמצאו זכאים יתחייבו לשיבוץ בשרות הציבורי בסיום לימודיהם למשך שנתיים – תנאי על פי החלטת משרד הבריאות ונתונים לשינוי לפי החלטתם.

גובה המלגה- 50% משכר לימוד אוניברסיטאי עפ"י החלטת המל"ג.

פרטים והגשה באמצעות מדור סיוע ורווחה אוניברסיטת אריאל בשומרון.

מלגות לתואר שני עפ"י תחומי לימוד

נעמת מעניקה 180 מלגות לתואר ראשון ושני לסטודנטיות במוסדות להשכלה גבוהה, החל משנה ב' ללימודים, במוסד המקנה תואר אקדמי ישראלי בלבד. גובה המלגה: 2000 ש"ח.
תינתן עדיפות לסטודנטיות הלומדות מקצועות מדעיים – טכנולוגיים, ועדיפות ללומדות לתואר שני.

בקשות למלגה רשאיות להגיש סטודנטיות חברות נעמת / ההסתדרות בלבד,

לאחר שירות צבאי מלא / שירות לאומי או אזרחי.

הגשה באמצעות האתר

אתרים נוספים לחיפוש מלגה