סבסוד שרותי משל

סבסוד שרותי מרכז שירות לסטודנט

מדור סיוע רווחה מטפל בבקשות לסבסוד שירותי מרכז שירות לסטודנט.

שירותי מש"ל כוללים:

  • חונכויות
  • הוראה מתקנת/שיעורי עזר
  • אבחון
  • הכוון תעסוקתי
  • טיפול רגשי

אישור לסבסוד ניתן בהתאם למצב סוציואקונומי.

לטופס הבקשה יש לצרף – מכתב בקשה אישי, פרוט של 3 חודשי עו"ש וריכוז יתרות מחשבון הבנק.