סיירת תגבורים

Slider

בס"ד

סיירת תגבורי עילית סמסטר ב' יוצאת לדרך!

  • מתרגלים מומלצים ובעלי ניסיון
  • כיתות קטנות (כ-20 סטודנטים)
  • 8 שעות לתיגבור

עלות:    110 ש"ח לתיגבור    (לסבסוד ניתן לפנות למדור סיוע ורווחה)

שימו לב- מספר המקומות מוגבל! 

אינפי 1

אינפי 1- מדמ"ח, עם יבגני פורמן

ימי שלישי, בשעות: 15:00-17:00

חדו"א 2

חדו"א 2- הנדסה אזרחית, עם יבגני פורמן

ימי שני , בשעות: 09:00-11:00

 

חדו"א 2- הנדסת תעשייה וניהול/ הנדסה כימית, עם יבגני פורמן

ימי רביעי, בשעות: 15:00-17:00

 

הנדסת תעשייה וניהול/ הנדסה כימית, עם יבגני פורמן
ימי שישי, בשעות: 11:00-13:00

 

אינפי 2

אינפי 2- הנדסת מכונות, עם יבגני פורמן

ימי שני , בשעות: 11:00-13:00

 

אינפי 2- מדמ"ח, עם יבגני פורמן

ימי שני, בשעות: 16:00-18:00

 

אינפי 2- הנדסת חשמל, עם יבגני פורמן

ימי שני, בשעות: 09:00-13:00

 

פיזיקה 1 / מכניקה

פיזיקה מכניקה- הנדסת תעשייה וניהול, עם ידידיה באואר

ימי רביעי, בשעות: 15:00-17:00

 

פיזיקה מכניקה- הנדסה אזרחית, עם ידידיה באואר

ימי שני, בשעות: 09:00-11:00

 

פיזיקה מכניקה- הנדסת תעשייה וניהול, עם ידידיה באואר

ימי רביעי, בשעות: 17:00-19:00

ל ואלקטרוניקה, עם ידידיה באואר

ימי חמישי, בשעות: 09:00-11:00

 

פיזיקה 2/ חשמל

פיזיקה חשמל- הנדסה אזרחית, עם ידידיה באואר

ימי שני, בשעות: 11:00-13:00

 

פיזיקה חשמל- הנדסה אזרחית, עם ידידיה באואר

ימי שני, בשעות: 13:00-15:00

 

פיזיקה חשמל- הנדסה אזרחית, עם ידידיה באואר

ימי שני, בשעות: 15:00-17:00

 

פיזיקה חשמל- הנדסה כימית, עם ידידיה באואר

ימי רביעי, בשעות: 09:00-11:00

 

פיזיקה 2- הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, עם ידידיה באואר

ימי רביעי, בשעות: 11:00-13:00

 

פיזיקה 2- הנדסת מכונות, עם ידידיה באואר

ימי רביעי, בשעות: 13:00-15:00

 

פיזיקה 2- הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, עם ידידיה באואר

ימי חמישי, בשעות: 11:00-13:00

 

פיזיקה 2- הנדסת מכונות, עם ידידיה באואר

ימי חמישי, בשעות: 13:00-15:00

 

מבוא להנדסת חשמל

מבוא להנדסת חשמל- הנדסת תעשייה וניהול, עם ידידיה באואר

ימי רביעי, בשעות: 19:00-21:00

 

מבוא להנדסת חשמל- הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, עם ידידיה באואר

ימי חמישי, בשעות: 15:00-17:00

 

מבוא להנדסת חשמל- הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, עם ידידיה באואר

ימי חמישי, בשעות: 17:00-19:00

הנדסת חשמל- הנדסת תעשייה וניהול, עם ידידיה באואר

ימי חמישי, בשעות: 19:00-21:00

 

לוגיקה ותורת הקבוצות

לוגיקה ותורת הקבוצות- מדמ"ח, עם גיל לוי

ימי ראשון, בשעות: 09:00-11:00

 

לוגיקה ותורת הקבוצות-מדמ"ח, עם גיל לוי

ימי ראשון, בשעות: 17:00-19:00

 

תורת המספרים

תורת המספרים- מדמ"ח, עם גיל לוי

ימי ראשון, בשעות: 11:00-13:00

 

תורת המספרים- מדמ"ח, עם גיל לוי

ימי ראשון, בשעות: 18:00-20:00

 

מדמ"ח כללי

מבני נתונים- מדמ"ח, עם גיל לוי

ימי ראשון, בשעות: 13:00-15:00

 

מבנים דסקרטים- מדמ"ח, עם גיל לוי

ימי ראשון, בשעות: 15:00-17:00

 

ליניארית

ליניארית- כללי הנדסות, עם איתי גרינבלט

ימי ראשון, בשעות: 13:00-15:00

 

לינארית- כללי הנדסות, עם איתי גרינבלט

ימי ראשון, בשעות: 15:00-17:00

 

מדעי החברה

סטטיסטיקה א- כללי, עם שאי אוקרופ

ימי שני, בשעות: 15:00-17:00

 

 סטטיסטיקה ב- כללי, עם שאי אוקרופ

ימי שני, בשעות: 17:00-19:00

 

 SPSS- כללי, עם שאי אוקרופ

ימי שני, בשעות: 19:00-21:00

 

 סטטיסטיקה ב- כללי, עם שאי אוקרופ

ימי שלישי, בשעות: 15:00-17:00

 

 SPSS- כללי, עם שאי אוקרופ

ימי ראשון, בשעות: 17:00-19:00