ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הנהלת מרכז שירות לסטודנט
פרופ' שמואל שחםדקן הסטודנטים 03-9066-318Student_dean@ariel.ac.il
גב' אלינור עינתמנהלת מרכז שירות לסטודנט 03-9066-319elinore@ariel.ac.il
גב' אנה רוימזכירת מנהלת מרכז שירות לסטודנט ודקן הסטודנטים 03-9066318annaro@ariel.ac.il
גב' איריס ניסיםראש מנהל בקרה ותקציב 03-9066-126
054-2454-520
irisn@ariel.ac.il
גב' נועה בן ישירכזת סטודנטים תקציב ורפרנטית משא"ב 03-9076-577noabi@ariel.ac.il
גב' אוקסנה רבינוביץתקציבאית 074-7233045
מר דרור גנזסיוע מנהליdrorg@ariel.ac.il
גב' שירית מרדכימנהלת פעוטון "קטנטנים בקמפוס" 03-7366-630
054-3231-640
פקס 03-9066-694
מדור סיוע ורווחה
גב' קרן צ'ילג ראש מדור סיוע ורווחה 03-9066-159kerencs@ariel.ac.il
גב' ג'ניה פורשרכזת מלגות 03-9755-848jeniafo@ariel.ac.il
גב' זוהר בן עזרארכזת מלגות 03-9371-456
פקס 03-9765-718
מעורבות חברתית
גב' מעיין שיראש מדור מעורבות חברתית 03-9765-793
054-2454-505
maayans@ariel.ac.il
גב' יפעה קורונלרכזת מעורבות חברתית 03-9066-127
מר עמים אהרונירכז חונכות 03-9066-113
054-3231-631
amima@ariel.ac.il
גב' מיטל טנארכזת ארגון הבוגרים 03-6453120meitalte@ariel.ac.il
מרכז יעוץ טיפולי לסטודנט
גב' 03-5225099lihis@ariel.ac.il
מרכז עתיד
גב' מרחי אביחיפסיכולוגית תעסוקתית 03-9371-424
03-9143-027
מדור תמיכה לקידום והעצמת הסטודנט
גב' הילה רייזמן חליפקס 03-9066-673hilarh@ariel.ac.il
גב' אפרת להברכזת סטודנטים וקורסי אנגלית יחודיים, "הדבר הבא 03-9066-219
גב' בת חן גוטמתאמת רב תחומית 03-9066-633batchen@ariel.ac.il
גב' שלומית שואףרכזת אוכלוסיות ייחודיות 03-9758-962
גב' חגית בר אוןרכזת אוכלוסיות ייחודיות 03-9758-962hagitbo@ariel.ac.il
גב' גל חמורכזת התאמות 074-7808-933galch@ariel.ac.il
גב' רחל שחםיועצת נגישות 03-9076-588
054-3231-682
rachels@ariel.ac.il
גב' שירן חרלופסקירכזת תכנית להיות סטודנט 03-645-3134
מר דרור גנזרכז אדמיניסטרטיבי 03-9066633
גב' עינת גואטהרכזת פניות סטודנטים (הוראה מתקנת, ועדת התאמות- בקשות וערעורים) 03-9066660
מדור אבחון דידקטי 0747296867
בני מיעוטים
גב' שרה עאמררכזת המגזר הערבי 03-9755-844saraam@ariel.ac.il
גב' אמל מדלגרכזת המגזר הערבי 074-7296-617amalme@ariel.ac.il
צוות קליטה
גב' ענת יעקובוביץ'ראש מדור קליטת עליה 03-9371-407
054-3231-675
anaty@ariel.ac.il
מר אבבה וודג'הרכז יוצאי העדה האתיופית 03-9066-215
054-7766-399
wodegea@ariel.ac.il
גב' 03-9066-215
מדור שירות ומחשוב
גב' מורן בן דודראש מדור שרות ומחשוב 03-9066-267
גב' מורן כוכבירכזת פניות סטודנטים ורכזת מילואים והריון 03-9765-795
גב' ועד טאהארכזת המגזר הערבי 074-7233-001
אבחון דידקטי
גב' אורלי אזולאיראש מדור אבחון דידקטי 074-7296-8670