ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הנהלת מרכז שירות לסטודנט
פרופ' שמואל שחםדקן הסטודנטים 18...03-90לחץ להצגהStudent_dean@...el.ac.ilלחץ להצגה
גב' אלינור עינתמנהלת מרכז שירות לסטודנט 19...03-90לחץ להצגהelinore@....ilלחץ להצגה
גב' צופית ויינברגמזכירת מנהלת מרכז שירות לסטודנט ודקן הסטודנטים 18...03-9לחץ להצגהtzufitma@...c.ilלחץ להצגה
גב' איריס ניסיםראש מנהל בקרה ותקציב 26...03-90לחץ להצגה
20...054-24לחץ להצגה
irisn@...lלחץ להצגה
גב' נועה בן ישירכזת סטודנטים תקציב ורפרנטית משא"ב 77...03-90לחץ להצגהnoabi@...lלחץ להצגה
גב' אוקסנה רבינוביץתקציבאית 45...074-7לחץ להצגהלחץ להצגה
מר דרור גנזסיוע מנהליdrorg@...lלחץ להצגה
גב' שירית מרדכימנהלת פעוטון "קטנטנים בקמפוס" 30...03-73לחץ להצגה
40...054-32לחץ להצגה
לחץ להצגה
פקס 94...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מדור סיוע ורווחה
גב' קרן צ'ילג ראש מדור סיוע ורווחה 59...03-90לחץ להצגהkerencs@....ilלחץ להצגה
גב' ג'ניה פורשרכזת מלגות 48...03-97לחץ להצגהjeniafo@....ilלחץ להצגה
גב' זוהר בן עזרארכזת מלגות 56...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
פקס 18...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
מעורבות חברתית
גב' מעיין שיראש מדור מעורבות חברתית 93...03-97לחץ להצגה
05...054-24לחץ להצגה
maayans@....ilלחץ להצגה
גב' יפעה קורונלרכזת מעורבות חברתית 27...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מר עמים אהרונירכז חונכות 13...03-90לחץ להצגה
31...054-32לחץ להצגה
amima@...lלחץ להצגה
גב' מיטל טנארכזת ארגון הבוגרים 20...03-6לחץ להצגהmeitalte@...c.ilלחץ להצגה
מרכז יעוץ טיפולי לסטודנט
גב' 99...03-5לחץ להצגהlihis@...lלחץ להצגה
מרכז עתיד
גב' מרחי אביחיפסיכולוגית תעסוקתית 24...03-93לחץ להצגה
27...03-91לחץ להצגה
לחץ להצגה
מדור תמיכה לקידום והעצמת הסטודנט
גב' הילה רייזמן חליפקס 73...03-90לחץ להצגהhilarh@...ilלחץ להצגה
גב' אפרת להברכזת סטודנטים וקורסי אנגלית יחודיים, "הדבר הבא 19...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' בת חן גוטמתאמת רב תחומית 33...03-90לחץ להצגהbatchen@....ilלחץ להצגה
גב' שלומית שואףרכזת אוכלוסיות ייחודיות 62...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' חגית בר אוןרכזת אוכלוסיות ייחודיות 62...03-97לחץ להצגהhagitbo@....ilלחץ להצגה
גב' מיכל עוזיאלרכזת אוכלוסיות ייחודיות 56...03-6לחץ להצגהmichalu@....ilלחץ להצגה
גב' גל חמורכזת התאמות 33...074-78לחץ להצגהgalch@...lלחץ להצגה
גב' רחל שחםיועצת נגישות 88...03-90לחץ להצגה
82...054-32לחץ להצגה
rachels@....ilלחץ להצגה
גב' שירן חרלופסקירכזת תכנית להיות סטודנט 34...03-64לחץ להצגהלחץ להצגה
מר דרור גנזרכז אדמיניסטרטיבי 33...03-9לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' עינת גואטהרכזת פניות סטודנטים (הוראה מתקנת, ועדת התאמות- בקשות וערעורים) 60...03-9לחץ להצגהלחץ להצגה
מדור אבחון דידקטי 67...0747לחץ להצגהלחץ להצגה
בני מיעוטים
גב' שרה עאמררכזת המגזר הערבי 44...03-97לחץ להצגהsaraam@...ilלחץ להצגה
גב' אמל מדלגרכזת המגזר הערבי 17...074-72לחץ להצגהamalme@...ilלחץ להצגה
צוות קליטה
גב' ענת יעקובוביץ'ראש מדור קליטת עליה 07...03-93לחץ להצגה
75...054-32לחץ להצגה
anaty@...lלחץ להצגה
מר אבבה וודג'הרכז יוצאי העדה האתיופית 15...03-90לחץ להצגה
99...054-77לחץ להצגה
wodegea@....ilלחץ להצגה
גב' 15...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
מדור שירות ומחשוב
גב' מורן בן דודראש מדור שרות ומחשוב 67...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' מורן כוכבירכזת פניות סטודנטים ורכזת מילואים והריון 95...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' ועד טאהארכזת המגזר הערבי 01...074-72לחץ להצגהלחץ להצגה
אבחון דידקטי
גב' אורלי אזולאיראש מדור אבחון דידקטי 67...074-72לחץ להצגהלחץ להצגה