מדור מעורבות חברתית

מדור מעורבות חברתית

מדור מעורבות חברתית חורת על דגלו להנהיג עקרונות של עזרה לזולת לצד מובילות אקדמית. דרך פעילות המדור אנו מאמינים כי ניתן לייצר ארגז כלים להצלחה אקדמית ולשפר את פניי החברה. אנו רואים בהתנדבות צוהר לשינויי חברתי ולצמצום פערים באוכלוסייה ומתוך כך פועלים.

כחלק מחזון מרכז שירות לסטודנט, המדור שם לו למטרה להיות ביתו השני של הסטודנט מתוך הבנה של הצורך לתמיכה, ליווי והעשרה בתחומי הפעילות להלןוזאת תוך תגמול מלגה המסייעת לסטודנט הפעיל:

סיוע וליווי אקדמי

המדור מסייע לסטודנטים בעלי מוגבלויות, לקויות למידה ובכלל, לסיים את התואר בהצלחה על ידי מתן חונכות פרטנית, מרתונים ושיעורי עזר מותאמים לצרכי הסטודנטים ומפעיל סטודנטים בפרויקט חונכות על"מ (עזרה לסטודנט מסטודנט).

פעילות חברתית

המדור מקים, עוזר ומלווה פרויקטים התנדבותיים, הפועלים למען הסטודנטים, בעלי מוגבלויות וקהילת האזור, על ידי קרנות חיצוניות ומלגת מעורבות חברתית. הפעילות מתרכזת בהעצמה וחיזוק המודעות לאוכלוסיות חלשות ונושאים חברתיים וכן פועל לציון אירועים סביב לוח השנה. הסטודנטים הפעילים מתוגמלים במלגות.

מלגות, פרסומים, עדכונים ופעילויות בעמוד הפייסבוק שלנו – מרכז שירות לסטודנט

 

דרכי התקשרות – מדור מעורבות חברתית:

 • מערכת הפניות: מרכז שירות לסטודנט
 • קבלת קהל: בניין 7 קומה 1
 • התכתבות ושליחת טפסים: mh@ariel.ac.il
 • *פרטי הרכזים מופיעים בקישורים הרלוונטיים

המדור מסייע לסטודנטים בעלי מוגבלויות, לקויות למידה ובכלל, לסיים את התואר בהצלחה על ידי מתן חונכות פרטנית, מרתונים ושיעורי עזר מותאמים לצרכי הסטודנטים ומפעיל סטודנטים בפרויקט חונכות על"מ (עזרה לסטודנט מסטודנט).

קבלת חונכות

כל סטודנט מקבל את האפשרות לבקש עזרה לימודית לא פורמלית במחיר מסובסד. החונכות מועברת על ידי סטודנט משנה מתקדמת או הוכיח הצלחה.

אוכלוסיות בעלי העדפה מתקנת

 • בעלי מוגבלויות – המוכרים במדור תמיכה.
 • בעלי לקות למידה – סטודנט אשר קיבל התאמות ממדור תמיכה.
 • משרתי מילואים – סטודנט אשר שירת במילואים במהלך לימודיו, 3 ימים לפחות, הפסיד שיעורים והינו נזקק לסיוע לצורך השלמת פער שנוצר, יהיה זכאי לקבל סיוע זה ללא תשלום בהתאם לסיוע והטבות לחיילי מילואים
 • עולים חדשים – סטודנטים המוכרים במדור קליטה וממומנים מנהל הסטודנטים.
 • סטודנטים מהמגזר הערבי
 • פרויקטים ייחודיים

סבסוד חונכות

על מנת לקבל סבסוד לחונכות על בסיס מצב סוציואקונומי יש להגיש בקשה למדור סיוע ורווחה ולהתעדכן בסטטוס הבקשה מולם.

סבסוד לאוכלוסיות בעלי העדפה מתקנת יש לבדוק אל מול הגורמים הרלוונטיים.

סוגי החונכויות

סוג חונכות

פירוט

כמות סטודנטים

מספר שעות

הערות

חונכות פרטנית / זוגית

חונכות אחד על אחד

1-2

10

 

תגבורים

ריכוז החומר והכנת הסטודנט למבחן כבר במהלך הסמסטר.

15-20

4 מפגשים בני שעתיים

 

מרתון

הכנת הסטודנט למבחן. בעיקר בתקופת מבחנים.

מינימום 15

6-8

 

מועדי הגשת בקשות

סוג החונכות

מועד פתיחת הגשת בקשות*

מועד סיום הגשת בקשות*

חונכות פרטנית

שבוע לאחר תחילת הסמסטר

חודש לפני סיום הסמסטר

תגבורים

נפתח בהתאם לצורך.

מרתונים

נפתח בהתאם לצורך. בעיקר בתקופת מבחנים

*למרכז שירות לסטודנט יש את הזכות לשנות בכל עת את מועדי הגשת הבקשות וכן לאפשר חונכות לסטודנטים במדור מעבר לזמנים שנקבעו ועל פי החלטת הגורמים המקצועיים.

העברת חונכות

אנו מזמינים את כל הסטודנטים בעלי הישגים לימודיים גבוהים ויכולת טובה להעברת החומר הנלמד לעזור לסטודנטים להצליח על ידי חניכה לימודית בתמורה למלגה כספית. הסטודנטים הנחנכים הינם לומדים לימודי תואר ראשון, תואר שני, הנדסאים ומכינה.

מלגות

ניתן לפעול תחת המדור על ידי מלגת חונכות על"מ מטעם אוניברסיטת אריאל בשומרון או להשתלב בחונכות כחלק מההתנדבות הנדרשת מקרנות חיצוניות:

 • עתידים לתעשייה
 • עתידים לצה"ל
 • מפעל הפיס
 • מלגת קרן גרוס
 • מלגת דקן האוניברסיטה
 • ידידים
 • קרן גרוס
 • קרן הישג

הגשת בקשות לקבלת חונך

 • שלב א – למלא קישור בקשה לחונך. שליחת מייל לקבלת הקישור amima@ariel.ac.il
 • שלב ב – לצרף מהמידע האישי – מערכת שעות, תשלום על גובה תשלומים. במידה שקיימת זכאות לסבסוד יש לצרף את האישור המתאים: התאמות ללקויי למידה, ימ"מ וכדומה
 • שלב ג – חתימה על תקנון אצל רכז החונכויות. 

 

הגשת בקשות להעברת חונכות

 • שלב א – למלא קישור בקשה להיות חונך. שליחת מייל לקבלת הקישור amima@ariel.ac.il
 • שלב ב – לצרף מהמידע האישי – מערכת שעות, תשלום על גובה תשלומים, גיליון ציונים
 • שלב ג – שולחים או מגיעים לרכז החונכויות להגשת הבקשה

 

פרטי התקשרות

רכז חונכות- עמים אהרוני

amima@ariel.ac.il

03-9066113

 

הפעילות בקמפוס מתקיימת בעזרת סטודנטים פעילים בתמורה למלגת עידוד מטעם האוניברסיטה או מלגות חיצוניות. הפעילות כוללת עזרה לבעלי מוגבלויות, אוכלוסיות מאותרות, העלאת מודעות, תרבות ויהדות.

פעילויות קיימות:

פרויקט שילוב

תוכנית לשילוב סטודנטים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בלימודים האקדמיים. מטרת התכנית, כמו יתר מאמצי ההנגשה למען אוכלוסיות מיוחדות וסטודנטים עם מוגבלות, הינה מתן שוויון הזדמנויות לרכישת השכלה גבוהה, הנגשת הלימודים ושילוב חברתי, תוך הקניית כלים ומיומנויות להתמודדות עצמאית.

במסגרת התוכנית הסטודנטים מתנסים בחיים עצמאיים, תוך ליווי ותמיכה של צוות מרכז השירות לסטודנט, אנשי מקצוע מתחומים שונים וחונכים חברתיים. התמיכה מתקיימת תוך קשר רציף עם המשפחות, אגף השיקום של ביטוח לאומי וגורמי חוץ המעורבים בטיפול בסטודנט.

לפרויקט זה נדרשים חונכיםתפקודיים וחברתייםלמגורים משותפיםבמעונות בתמורה למלגת מעונות מלאה, כולל הוצאות מים וחשמל וכן חונכים חברתיים לפעילות ערב. משתתפי התוכנית נהנים מתמיכה רגשית ולימודית רחבה, מסדנאות העשרה, העצמה והקניית מיומנויות ומפלטפורמה חברתית מטפחת ומעצימה.

הפרויקט בשיתוף מפעל הפיס.

חונכות חברתית

חניכת סטודנטים שנה א

מתוך רצון לייצר אוניברסיטה רב גונית המשלבת בתוכה מצוינות אקדמית ומוביליות חברתית, אנו פועלים לשילוב וקידום סטודנטים באקדמיה ובחברה על ידי ליווי סטודנטים בחונכות חברתית ולימודית בשנתם הראשונה במהלך התואר על ידי סטודנט משנה מתקדמת.

חניכת סטודנטים בעלי מוגבלות או לאחר פציעה

חניכה המלווה סטודנטים בעלי מוגבלות פיזית או לאחר פציעה הנמצאים זקוקים לכך על ידי מדור תמיכה.

הנגשת הפעילות ללקויי שמיעה

כחלק מהתמיכה באוכלוסייה בעלת מוגבלות שמיעתית ומתוך רצון תמידי לשילובם בפעילויות בקמפוס, אנו פועלים כל העת על מנת להנגיש לסטודנטים לקויי השמיעה את הטקסים והאירועים אותם המדור מפעיל. הפעילות נעשית על ידי סטודנטים או בעלי מקצוע חיצוניים במידת הצורך.

פעילות מסייעת לגיל השלישי

מרכז שירות לסטודנט רואה חשיבות רבה בתרומה לקהילה ועל כן מקדם תוכניות המשלבות סטודנטים בליווי, בפעילות העשרה ובעזרה בשיפוץ בתי גיל הזהב ובתי אוכלוסיית הגיל השלישי. מלגות אלו נפתחות בהתאם למכרזים המפורסמים וביום המעשים הטובים.

מועדונית

כחלק מחזון האוניברסיטה לחזק את הסביבה בה היא מתקיימת, מדור קליטה במרכז שירות לסטודנט מפעיל מועדונית לילדי העדה האתיופית המופעל לאורך השנה על ידי סטודנטים במדור. הפעילות כוללת עזרה לימודית, הקניית מיומנויות לימודיות וחברתיות והעשרה.

מועדון הסטודנטים

מועדון הסטודנטים מופעל לרווחת הסטודנטים ועל ידי הסטודנטים. הפעילויות כוללות ערבי סרט, ימי הולדת, משחקים ובהתאם לבקשת הסטודנטים במידת האפשר.

בבניין 102 קומה 2.
ימי הפעילות: ב', ג', ד'
שעות הפעילות: 20:00-24:00

קמפוס ירוק

אוניברסיטת אריאל בשומרון העלתה על נס את קידום נושא מחזור מוצרים ושיפור המודעות לאיכות הסביבה תוך הקניית משאבים רבים. סטודנטים שהנושא קרוב לליבם מגויסים במדור מעורבות חברתית והופכים לחלק מצוות קמפוס ירוק, הפועל לקידום המודעות בקרב הסטודנטים, הסגל וכלל האוכלוסייה ודואג לעשייה בפועל של מחזור ופינוי כל החומרים האפשריים: נייר, קרטון, בקבוקים, פחיות, סוללות, זבל אורגני ועוד.

בית הכנסת "בית שלום"

בית הכנסת "בית שלום" מהווה מקום התכנסות לתפילה ולימוד. המדור מפעיל צוות גבאים הדואג לפתיחת בית הכנסת וארון הקודש, עדכון זמני תפילות, קידוש בשבת, אירועים ולימוד.

פעילות מעודדת מודעות

אוניברסיטת אריאל בשומרון מכילה אוכלוסיות מגוונת השזורות יחדיו. מתוך רצון להעלאת המודעות בנושאים שונים ומגוונים ולייצר חברה שיוויונית יותר, אנו מקיימים פעילות חברתית בנושאים הנוגעים בסטודנטים ובחברה. ימי המודעות והפעילות השוטפת מוקמים ומופעלים על ידי סטודנטים פעילים במדור.

דוגמאות לפעילות המדור:

 • פאנל סטודנטים וחונכים על הרצף האוטיסטי
 • הופעתה של צופית גרנט לרגל יום המודעות כנגד אלימות בנשים
 • מסיבת אוזניות מעשירה לרגל יום המודעות ללקויי שמיעה
 • הצגה אני וליאור בדרך אל האור
 • פעילות התנסותית וחווייתית נושאת פרסים המנסה לסטודנט לחוות את לקות הראייה

פעילות סביב לוח השנה

מרכז שירות לסטודנט כחלק מחזונו להיות ביתו השני של הסטודנט, מבין את קושי המרחק מבית ההורים והמשפחה ומנסה לקיים ולהעביר את רוח החג ואף לדאוג לקיום החג כהלכתו במקרים בהם יש צורך בהתערבות. המדור מציין את אירועי לוח השנה על ידי פעילות ייעודית, תשומת לב לסימני החג ומתן מענה למנהגי החג.

ישנן פתרונות רבים ומשפחות רבות השמחות לארח בחגים. סטודנט המעוניין מוזמן לפנות למדור סיוע ורווחה.

דוגמאות לפעילות:

 • בניית סוכה – במהלך חו"ל המועד סוכות מוקמת סוכה לרווחת הסטודנטים
 • סיור סליחות – סיור מודרך ברובע היהודי ובסופו הגעה לסליחות בכותל.
 • הדלקת נרות – כל ערב במהלך חנוכה מתקיימות לפחות שתי הדלקות מרכזיות עם מכובדי האוניברסיטה והקהילה.
 • ערב הדלקת נרות לנשים – הדלקת נרות ע"י סטודנטית והרצאתה של תמר צהלה פולר 

טקסים, שירה ונגינה

הסטודנטים באוניברסיטה משתלבים בטקסים ואירועים ע"י השתתפות פעילה בטקסטים, בשירה ובנגינה בתמורה למלגת עידוד מטעם האוניברסיטה. מוזמנים להיות חלק.

יום המעשים הטובים

יום המעשים הטובים הוא יום בינלאומי המתקיים מידי שנה ומעלה את מידת הנתינה לראש סדר היום הציבורי, בישראל ובעולם. כחלק מיום זה אנו מגייסים סטודנטים מתנדבים לפרויקטים למען החברה והסביבה כגון שיפוץ וצביעה, העשרה, הקמת גינות ועוד.

יום המעשים הטובים הבא יתקיים ב-15/03/2016. להרשמה לחץ כאן

חונכות לימודית – על"מ (עזרה לסטודנט מסטודנט)

לפרטים לחץ כאן

מלגת מעורבות חברתית

אנו מחפשים סטודנטים מוכשרים שרוצים לתרום לקהילה, שיש להם נשמה יתרה ורוצים להפוך למשמעותיים, שיודעים לשיר, לנגן, לצלם, להפיק או כל כישרון אחר שיועיל לקידום המטרה החברתית ובפרט בפעילויות המופיעות מעלה. המלגה תינתן לסטודנטים שימצאו מתאימים לפעול במסגרת המדור.

יש להגיש את הבקשה על גבי טופס בקשה להצטרף למעורבות חברתית

מלגות הפועלות תחת המדור

 • עתידים לתעשייה 
 • עתידים לצה"ל
 • מפעל הפיס
 • מלגת קרן גרוס
 • מלגת דקן האוניברסיטה
 • ידידים
 • קרן גרוס
 • קרן הישג

טפסים:

תקנון תחרות פייסבוק תקוה ישראלית

פרטי התקשרות:

רכזת מעורבות חברתית

יפעה קורונל

yifaco@ariel.ac.il

03-9066127