סיוע והטבות בשל הריון, לידה, טיפולי פוריות, אימוץ, משמורת, אומנה

מזל טוב

נולד לנו אתר חדש וכולו מוקדש לך
בואי לראות את הסיוע והטבות המגיעים לך

מועדים נוספים/ מיוחדים

פורום להגשת בקשות פתוח בתאריכים 02/02/2020-16/03/2020

חדרי הנקה

גישה לחדרי הנקה מתאפשרת באמצעות כרטיס סטודנט
יש לפנות אל רכזת הריון באמצעות מערכת הפניות

הבחנות בתנאים מותאמים

סטודנטית בהריון זכאית להתאמות של יציאה לשירותים ללא הגבלה ולתוספת זמן בבחינות

פעוטון קטנטנים בקמפוס

גם בגיל שלושה שבועות אפשר להתקבל לאוניברסיטה

previous arrow
next arrow
Slider

סטודנט/ית יקר/ה, ריכזנו עבורך את מגוון הסיוע וההטבות, הניתנים באוניברסיטת אריאל בשומרון, על פי כללי המועצה להשכלה גבוהה לסטודנטים הלומדים באקדמי.

המועצה להשכלה גבוהה קבעה התאמות (החל משנה"ל תשע"ב) לסטודנטים אשר נאלצים להיעדר מהלימודים 

במשך 21 יום ומעלה בשל "אירוע מזכה". ( = טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה).

 

 

צילומים

סטודנט/ית שנעדר/ה בשל "אירוע מזכה" זכאי/ת לקבל צילומים להשלמת פערי לימוד. יש להגיש את הבקשה לרכזת הריון ולידה באמצעות מערכת הפניות , לא יאוחר מחודש לאחר חזרת הסטודנטית ללימודים. 

אופן הגשת הבקשה: יש להגיש את טופס בקשה לצילומים , אישור לידה ומערכת שעות.

אישורי חניה

סטודנטית זכאית לאישור כניסה לרכב החל מהחודש השביעי ועד חודש לאחר הלידה. למימוש ניתן לפנות למחלקת הביטחון באמצעות מערכת הפניות . יש לצרף את האישורים הבאים:

  • אישור רפואי בו מצוין שבוע ההריון ותאריך לידה משוער
  • צילום רשיון הרכב
  • צילום תעודה מזהה

חדרי הנקה

כניסה לחדרי הנקה מתאפשרת באמצעות כרטיס סטודנט. 

על מנת להזין לכרטיס הסטודנט אפשרות כניסה לחדרי הנקה יש לפתוח פנייה במערכת הפניות אל מרכז שרות לסטודנט- רכזת פניות סטודנטים, בצירוף תאריכים לשימוש בחדר ההנקה (עד סוף סמסטר א'/ב'). 

מיקום חדרי הנקה:

קמפוס עליון- מבנה2 א' , חדר B22-3

קמפוס תחתון- בנין 52, קומה 3, חדר 7

 

פעוטון "קטנטנים בקמפוס"

אמהות יקרות לתשומת ליבכן בלב הקמפוס הוקם פעוטון "קטנטנים בקמפוס".  הפעוטון מיועד לתינוקות בגילאי שלושה שבועות עד שלוש שנים. בפעוטון שירות ייחודי המאפשר רישום ושהות לימים קבועים בשבוע. הפעוטון פועל על פי לוח חופשות אקדמי.

לפרטים והרשמה ניתן לפנות לשירית מרדכי, מנהלת הפעוטון 054-3231640, 03-7366630.

אתר:  קטנטנים בקמפוס

בחינות

  1. התאמות לבחינות

סטודנטית בהריון זכאית להתאמות של יציאה לשירותים ולתוספת זמן בבחינה. יש להגיש את הבקשה לרכזת הריון עד חודש לפני סיום הסמסטר. יש לצרף לבקשה את האישורים הרלוונטיים:

  • אישור רפואי בו מצוין שבוע ההיריון
  • תאריך לידה משוער

האישור להתאמות יופיע במידע האישי (מידע אישי> אפשרויות נוספות> אישורים)

יש להגיע עם העתק מודפס של האישור לכל בחינה ולהשאירו אצל המשגיח/ה.

2. מועדי בחינות נוספים/ מיוחדים

סטודנטים שנעדרו מבחינה בשל "אירוע מזכה", בתקופה של עד 14 שבועות מהאירוע ו/ או סטודנטית שנעדרה מעל 21 יום במהלך הסמסטר לאחר לידה / אימוץ / משמורת / שמירת הריון (אישור רשמי מביטוח לאומי), זכאית להיבחן במועד נוסף/ מיוחד, במסגרת מועדי הבחינות המקובלים באוניברסיטה, על פי תקנון הבחינות. כללי הזכאות ואופן הגשת הבקשה מפורטים במדור מעמד הסטודנט, יש להגיש את הבקשה באמצעות מערכת המידע האישי בלבד.

שימי לב! יש להתעדכן במועדים להגשת בקשות המופיעים באתר מדור מעמד הסטודנט

הערות:

  • כל סטודנט רשאי לגשת למועד בחינה מיוחד אחד בלבד בכל קורס. אם לא נכח בשני המועדים יקבל מועד מיוחד ומועד נוסף.
  •  במידה ויבקש סטודנט לדחות מועד מיוחד שנקבע עבורו, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף (אין זכאות חוזרת למועד מיוחד).
  • בהתאם לסעיף 13.4 בתקנון הבחינות, סטודנט שייעדר ממועד בחינה נוסף (בלי שביטל השתתפות מראש כנדרש) יחויב בדמי טיפול. הסכום לתשלום הינו 100 ש"ח עבור כל בחינה (סכום החיוב מתעדכן בהתאם לתעריף המפורסם בתקנון שכ"ל).
  • בהתאם לסעיף 13.4 בתקנון הבחינות, סטודנט שייעדר ממועד בחינה מיוחד (בלי שביטל השתתפות מראש כנדרש)יחויב בדמי טיפול– הסכום לתשלום הינו 400 ש"ח עבור כל בחינה. (סכום החיוב מתעדכן בהתאם לתעריף המפורסם

3.  קורס חוזר ללא תשלום:

סטודנט/ית הנעדר/ת בשל "אירוע מזכה" יכול/ה לדחות קורס ולחזור עליו ללא תשלום, בתנאי שעדיין לא נבחנה . למימוש יש למלא את טופס בקשה לקורס חוזר ללא תשלום , ולצרף  מערכת שעות (קורס מקורי וקורס חוזר) ואישור רפואי (אישור רופא מומחה המעיד על היעדרות של 21 יום ומעלה במהלך הסמסטר עקב שמירת היריון/טיפולי פוריות או אישור לידה/אימוץ/משמורת המעיד על היעדרות של 21 יום ומעלה במהלך הסמסטר).

4. הארכת לימודים:

סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה, יהיה זכאי להאריך את לימודיו  ב-2 סמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד אוכל תשלום נוסף בשל הארכה זו. 

אופן הגשת הבקשה:  פניה לרכזת הריון באמצעות מערכת הפניות או  באמצעות כתובת המייל, בצירוף אישור הלידה.

היעדרויות משיעורים:

סטודנטים זכאים להיעדר בשל "אירוע מזכה" מ 40% מכלל השיעורים בקורס שחלה בו חובת נוכחות.

סטודנטית לאחר לידה רשאית להיעדר עד שישה שבועות מיום הלידה או 40%. היעדרות מוצדקת אינה מהווה אישור להשלמת הקורס.

במחלקות הטיפוליות  יש לוודא מול רכזת המחלקה את משך ההיעדרות המותרת!

מטלות (תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט, רפראט) – לסטודנטים שנעדרו בשל "אירוע מזכה" במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, תינתן אפשרות להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המרצה, תוך 7 שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.

מעבדות, סדנאות, עבודה מעשית – לסטודנט/ית שנעדר/ה בשל אירוע מזכה תינתן אפשרות להשלים את שהחסיר/ה או אפשרות לפטור מהשתתפות או השתתפות במועד מאוחר יותר, בתיאום עם המרצה.

תארים מתקדמים

מלגה לסטודנט/ית לתואר מתקדם לא תופסק בתקופה שנעדר/ה בשל אירוע מזכה. מוסד רשאי להגביל התקופה שבמהלכה תשולם המלגה ל-15 שבועות. עם תום תקופת המלגה יהיה הסטודנט/ית זכאי/ת להארכה של המלגה לתקופה השווה לתקופת היעדרותו/ה בתשלום. למימוש יש לפנות לרכזת הלימודים במחלקה. בכל קושי ניתן לפנות לרכזת הריון ולידה.

זכויות הסטודנט בגין לידה של בת הזוג

(א)    בן או בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים. 

(ב)    בן זוג של הסטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במוסד. 

צרי קשר

שעות קבלת קהל : קמפוס עליון, בנין 7, קומה 1

ימים א-ד 8:30-13:00,   14:30-16:00  

יום ה 8:30-13:00,  14:30-15:00 

טלפון: 03-976-5795, 03-906-6267

פקס: 03-906-6694

מייל student_dean@ariel.ac.il

חוקים ותקנונים

כללי המועצה להשכלה גבוהה- הריון ולידה

תקנון בחינות