מכון אבחון לקויות למידה

מכון אבחון לקויות למידה

Slider

מכון האבחון ללקויות למידה באוניברסיטת אריאל הינו חלק ממערך התמיכה שניתן לסטודנטים בדיקנאט. מטרתו של המכון הינה לספק שירותי אבחון מהימנים ומעוגנים במחקר, וזאת על מנת לסייע לסטודנט להבין את קשייו וחוזקותיו וכן, להכיר את דרכי הסיוע המוצעות לו, הן במרכז השירות לסטודנט והן מחוצה לו.

האבחון במכון הינו בשיטת מת"ל (מערכת תפקודי למידה). זהו אבחון ממוחשב המוכר בכל המוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ ובמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

ליצירת קשר עם מכון אבחון:

מכון האבחון ממוקם באוניברסיטת אריאל, בקמפוס העליון, בבניין 7, בקומת הכניסה (מרכז שירות לסטודנט).

דוא"ל: didactic@ariel.ac.il

טלפון: 03-9076577, 03-9066318

מערכת פניות