הרשמה לשירותי התמיכה – הוראה מתקנת

השירות כרוך בתשלום על סך 135 ₪ עבור כל שעת מפגש.
השירות מותנה בתשלום דמי רווחה לשנת הלימודים הנוכחית.
החיוב נעשה בכל תחילת חודש עבור החודש הקודם.
באחריותך לבצע מעקב אחר מכסת השעות שהסתייעת בהן במהלך החודש.
 
נא למלא את הטופס להלן.
השורות המסומנות בכוכבית * הן שדות חובה.
הרשמה לשירותי התמיכה - הוראה מתקנת

פרטי שיעורי הוראה מתקנת

הנני מאשר/ת השתתפותי בשירות הבא
סיבת הפנייה לשירות


הצהרת הסטודנט

  • הנני מתחייב/ת להגיע למפגשים ביום ובשעה שנקבעו.
  • הנני מתחייב/ת להודיע מראש על ביטול/איחור למפגש עד 24 שעות ממועד השיעור.
  • סטודנט/ית שלא יודיע/תודיע על העדרותו/ה מראש- יחוייב/תחוייב במלוא התשלום.
  • סטודנט/ית הזכאי/ת למימון: מחויבים דרך שכר לימוד ולאחר מכן מזוכים, הסטודנט/ית ימומן/תמומן רק עבור מכסת השעות שאושרה לו/לה. עבור כל שעת הוראה מעבר למכסת השעות יחוייב/תחוייב בתשלום מלא.
  • סטודנט/ית שממומן/נת ע"י גורם חיצוני (כגון ביטוח לאומי) יחויב דרך שכר לימוד, והדיווח לגורם המממן הוא באחריות הסטודנט/ית.
  • סטודנטים אשר לומדים בקורס אנגלית ייחודי, זכאים ל-4 שעות הוראה מתקנת באנגלית ללא חיוב בסמסטר בו מתקיים הקורס.
*


פרטים ליצירת קשר

פרטים אישיים

פרטי התקשרות

reCAPTCHA

הפניה תטופל עד 7 ימי עסקים.
איחולי הצלחה בלימודיך.
צוות מדור תמיכה לקידום ולהעצמת הסטודנט