סטודנטים משרתי מילואים

משרתי מילואים

בואו לראות מה מגיע לכם

מועדים נוספים/ מיוחדים

שימו לב!
הגשת הבקשות פתוחה עד 28/02/2019

שעות חונכות

סטודנט הנעדר מלימודים בשל שירות מילואים זכאי לשעות חונכות להשלמת פערי לימוד , ללא תשלום

השאלת מחשב נייד / netstick

סטודנט המשרת מעל 10 ימי מילואים ברצף, זכאי לקבל מחשב נייד עם חבילת אינטרנט לתקופת שירותו

previous arrow
next arrow
Slider

סטודנט יקר,

אוניברסיטת אריאל בשומרון רואה חשיבות רבה בעידוד סטודנטים לשירות מילואים פעיל, לאור כך כבר בשנת 2002 גיבש יחד עם יתר המוסדות להשכלה גבוהה את אמנת הסטודנט המשרת במילואים ומקיימה בהתאם לתקנוני אוניברסיטת אריאל.
סטודנט/ית יקר/ה ריכזנו עבורך את מגוון ההטבות והשירותים, עשה/י בהם שימוש לטובתך, לצורך מימוש ההתאמות פנה/י לרכזת המילואים במרכז שירות לסטודנט, בניין 7.1.5, 03-9765795.

שירותים מטעם מרכז שירות לסטודנט לסטודנטים במהלך שירותם במילואים ובשובם:

השלמת חומר לימודי

צילומים

סטודנט שנעדר מלימודים בשל שירות מילואים, זכאי להטבה של 50 צילומים עבור כל יום לימודים שהפסיד. את הבקשה יש להגיש באותו סמסטר בו נעדר הסטודנט. בקשות לטעינת צילומים עבור סמסטרים קודמים לא יתקבלו.
אופן הגשת הבקשה: יש להגיש את טופס בקשה לצילומים, טופס 3010  ומערכת שעות.
 
שעות חונכות ללא תשלום

סטודנט שנעדר מלימודים בשל שירות מילואים זכאי לשעות חונכות להשלמת פערי לימוד, ללא תשלום.

מספר שעות החונכות בהתאם למספר ימי המילואים:

3-10 ימי מילואים 10 שעות חונכות.

11-14 ימי מילואים 20 שעות חונכות.

מעל 15 ימי מילואים 30 שעות חונכות.

במידה ויתקיימו מרתונים יהיה ניתן להמירם בשעות חונכות.

את הבקשה יש להגיש באותו סמסטר בו נעדר הסטודנט. בקשות לחונכות עבור סמסטרים קודמים לא יתקבלו.

ניתן לפנות אל רכז החונכות, מר עמים אהרוני, בטלפון 03-906-6113 , מייל  amima@ariel.ac.il   או באמצעות מערכת הפניות.

אופן הגשת הבקשה: יש לפנות אל רכז החונכות באמצעות המייל ולמלא את טופס הבקשה האלקטרוני. 

השאלת מחשב נייד כולל חבילת גלישה/ netstick

 סטודנט המשרת מעל 10 ימי מילואים רצופים, זכאי לקבל מחשב נייד עם חבילת אינטרנט או netstick- מודם לגלישה באינטרנט . יש לפנות אל רכזת המילואים , כשבועיים לפני תחילת שירות המילואים תוך הצגת צו המילואים. (מומלץ לפנות מוקדם ככל הניתן על מנת לשריין מכשיר).

מלגות

מלגת מעונות  

סטודנטים המתגוררים במעונות, המשרתים במילואים 21 יום ברצף ומעלה, זכאים למלגה בגין מגורים במעונות הסטודנטים. גובה המלגה עד 440 ₪, בהתאם להחלטת הוועדה. את הבקשה ניתן להגיש עד לסוף הסמסטר בו שירת הסטודנט במילואים.

אופן הגשת הבקשה: יש להגיש את טופס בקשה למלגת מעונות וטופס 3010.

מועדים נוספים/ מיוחדים

על פי תקנון הבחינות המפורסם באתר, כל סטודנט זכאי להיבחן בשני מועדים בכל קורס אליו רשום. סטודנט הנעדר ממועד בחינה (מועד א או ב), זכאי להגיש בקשה למועד נוסף.

מועד נוסף= היבחנות בפעם הבאה בה מתקיימת הבחינה באותו הקורס.

מועד מיוחד= במקרים חריגים, כמפורט בסעיף 17 בתקנון בחינות, באישור מדור מעמד הסטודנט (או מנהל ההוראה במכינה), זכאי סטודנט להבחן בסמוך לסיום הסמסטר בו למד.

התנאים להמרת מועד נוסף במיוחד:

 1. סטודנט שנעדר מהלימודים בעקבות שירות מילואים של לפחות 10 ימים רצופים או 21 ימים ומעלה במהלך הסמסטר (מצטבר).
 2. סטודנט הנעדר מבחינה המתקיימת בתקופת שירותו, או תוך K 0.8 מתום השרות, כאשר K הוא מספר ימי המילואים.

אופן הגשת הבקשה: את הבקשה למועד נוסף/מיוחד יש להגיש למדור מעמד הסטודנט באמצעות המידע האישי–> אפשרויות נוספות –> בקשות וערעורים.

שים לב! יש להתעדכן במועדים להגשת בקשות המופיעים באתר מדור מעמד הסטודנט

הערות:

 • כל סטודנט רשאי לגשת למועד בחינה מיוחד אחד בלבד בכל קורס. אם לא נכח בשני המועדים יקבל מועד מיוחד ומועד נוסף.
 •  מועדים מיוחדים עבור סטודנטים שנעדרו מבחינות עקב שירות במילואים ייקבעו על ידי רכזות המחלקות במועד הסמוך ביותר לסיום הסמסטר, בתיאום ישירות מול הסטודנטים עצמם.
 • סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.
 • כל סטודנט שנכשל במועד מיוחד, אפילו אם ציונו התקבל עד תום הסמסטר, יוכל להבחן בבחינות הקרובות אחרי רישום לקורס החוזר גם אם לא נכח בו.
 • בהתאם לסעיף 13.4 בתקנון הבחינות, סטודנט שייעדר ממועד בחינה נוסף (בלי שביטל השתתפות מראש כנדרש) יחויב בדמי טיפול. הסכום לתשלום הינו 100 ש"ח עבור כל בחינה (סכום החיוב מתעדכן בהתאם לתעריף המפורסם בתקנון שכ"ל).
 • בהתאם לסעיף 13.4 בתקנון הבחינות, סטודנט שייעדר ממועד בחינה מיוחד (בלי שביטל השתתפות מראש כנדרש)יחויב בדמי טיפול– הסכום לתשלום הינו 400 ש"ח עבור כל בחינה. (סכום החיוב מתעדכן בהתאם לתעריף המפורסם בתקנון שכ"ל).

היעדרויות והגשת עבודות

סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, ללא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או מתן ציון מיטיב. 

 • עבודות – סטודנט ששירת שירות מילואים או חזר משירות מילואים בתקופה של 14 ימים לפני מועד הגשת עבודה, יידחה מועד הגשת העבודה בהתאם למספר הימים לפחות בהם שירת במילואים.
 • מעבדות, סדנאות, עבודה מעשית- סטודנט אשר נעדר מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנא או הכשרה מעשית, עקב שירות מילואים, יוכל להשלים את שהחסיר או לקבל פטור מהשתתפות בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם מרצה הקורס.

קורס חוזר ללא תשלום

סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר בתקופת הלימודים במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי או 20 ימים לפחות במצטבר בתקופת הלימודים במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, רשאי לדחות את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.

את הבקשה יש להגיש לאחר תקופת השינויים של הסמסטר בו מתקיים הקורס החוזר.

אופן הגשת הבקשה: יש להגיש באמצעות מערכת הפניות את טופס בקשה לקורס חוזר ללא תשלום, טופס 3010, מערכת שעות (קורס מקורי, קורס חוזר)

הארכת לימודים

סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב- 2 סמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

נקודות זכות אקדמיות

סטודנט המשרת במילואים בזמן לימודים  או במהלך בחינות במשך 14 ימים רצופים או בהיקף של 20 ימים לפחות במהלך שנת לימודים אחת המפוצלים על לא יותר מארבעה זימונים, זכאי לפטור משתי נקודות זכות במורשת ישראל במסגרת המגבלות הבאות:

– פטור זה מבוסס על הכרה בתרומת המשרת למדינה, ולא על בסיס אקדמי.

– פטור זה הוא מנקודות אקדמיות ואינו מקנה פטור משכר לימוד.

– תקף לגבי שירות מילואים שבוצע החל מתאריך: 01/10/2018.

– זכאות נבחנת לפי מס ימי מילואים בשנת לימודים אקדמית אחת.

אופן הגשת הבקשה: מערכת המידע האישי > אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים, בצירוף טופס 3010 לתקופה הרלוונטית.

*בקשות חריגות ייבדקו באופן פרטני מול דקן הסטודנטים . 

הגשת ולת"ם (ועדה לתיאום מילואים)

בקשות לולת"ם יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים. בקשות שיוגשו באיחור – יידחו. הולת"ם דנה אך ורק בצו מילואים שמשכו שישה ימים ויותר. 

בקשות על צווים של חמישה ימים או פחות, יש להגיש למשרד הקישור ביחידה.

אופן הגשת הבקשה: על הסטודנט למלא  טופס ולתם , ולצרף:

 • העתק צו קריאה קריא וברור
 • אישור מוסד הלימודים (מידע אישי-אפשרויות נוספות- אישורים)
 • מכתב מנמק (מומלץ בהדפסה)- מכתב אישי מהסטודנט
 • מערכת שעות
 • לוח בחינות

על טופס הולת"ם נדרשת חתימה של רכז מילואים (לאחר בדיקה שכל הנתונים נכונים).

את כל הטפסים על הסטודנט להגיש דרך האזור האישי באתר המילואים. מומלץ לוודא מולם שהטופס התקבל.

לכל שאלה, ניתן לפנות למוקד ולת"ם- *6535  Moked_miluim@mail.idf.il

סטודנטים הורים שבן/ בת זוגם משרת במילואים נושאים לבדם בנטל הטיפול בילדים ובמשק הבית

לבירור זכויות סטודנט הורה שבן/ בת זוגם משרת במילואים יש לפנות לרכזת המילואים במרכז שירות לסטודנט.

רשימת הזכויות המלאה נמצאת בעריכה ותעודכן בהקדם.

צור קשר 

שעות קבלת קהל : קמפוס עליון, בנין 7, קומה 1

ימים א-ד 8:30-13:00,   14:30-16:00  (יום ה 14:30-15:00)

טלפון: 03-976-5795, 03-906-6267

פקס: 03-906-6694

מייל student_dean@ariel.ac.il

חוקים ותקנות

אמנת הסטודנט המשרת במילואים

חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז 2007

כללי זכויות הסטודנט של המל"ג 2012

כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים)