לימודי תעודת הוראה בכימיה

פרופ' ניצה דוידוביץ – ראש התכנית להכשרת מורים/ בשיתוף פרופ" גרי גלרמן, דקן הפקולטה למדעי הטבע, פרופ' חיה קורנוויץ, ראש המחלקה למדעי הכימיה, וד"ר מיכאל מונטאג

המסלול מקנה תעודת הוראה לחינוך העל יסודי במגמת כימיה ומיועד למי שרואים עצמם למובילים בחינוך לתלמידים בבתי הספר התיכוניים מכיתה י'–י"ב לשם הכנתם לבחינות הבגרות.

מטרת התכנית להכשיר סטודנטים כמורים ללימודי כימיה:

מטרת התכנית הינה להכשיר מורים בעלי ידע בכימיה . המסלול מקנה תעודת הוראה לחינוך העל יסודי בלימודי הכימיה. המסלול מיועד למי שרואים עצמם למובילים בחינוך תלמידים בבתי הספר התיכוניים מכיתות י' – י"ב לשם הכנתם לבחינות הבגרות.

תכנית הלימודים תעודת הוראה בחטיבת העל יסודי כוללת: לימודי חינוך, לימודי פדגוגיה, מתודיקה ואוריינות, התנסות מעשית. (לימודי העשרה נלמדים כחלק מהתואר)

הכשרת הסטודנטים כמורים לכימיה מתבצעת בשלושה מישורים:

  • הכשרה דיסציפלינרית: לימוד מעמיק בכימיה, בהלימה לתכניות הלימודים של משרד החינוך.
  • הכשרה חינוכית: פיתוח מיומנויות ההוראה; פיתוח מיומנויות למידה וחשיבה אצל התלמידים; הקניית כלים להכרות עם מערכת החינוך.
  • הכשרה מעשית: התנסות בהוראה בתנאי אמת; התאמת ההוראה לקבוצת הלומדים; צפייה בהוראה של מורים מנוסים וניתוחה; פיתוח יכולת רפלקטיבית של העשייה החינוכית; התמודדות עם דילמות חינוכיות בכיתה.

במסגרת התוכנית ניתנת אפשרות להתנסות בהוראה בתנאי אמת וניתנים כלים ותמיכה לסיוע ולפתרון קשיים בתחום הפדגוגי, הארגוני ובטיפוח זהות מקצועית.

ההתנסות המעשית תאפשר לסטודנט לקשור באופן מעשי בין התיאוריה החינוכית לבין יישומה הלכה למעשה.

הסטודנט יתנסה במהלך הכשרתו במגוון סדנאות, בצפייה בשיעורים ועד להוראה עצמאית בפועל, של תלמידים בבתי הספר התיכוניים בכיתות י'–י"ב בהן לומדים למבחני הבגרות. גולת הכותרת של הלימודים הדיסציפלינריים היא העבודה המעשית בבית הספר, המביאה לידי ביטוי את הידע המעשי שרכש הסטודנט במהלך לימודיו ואת יכולתו לשלב את תחומי הידע השונים. לימודי המתודיקה יתרמו לקשר שבין תוכנית הלימודים המתקיימת באוניברסיטה לבין תכנית הלימודים שנקבעה לבית הספר על ידי הפיקוח על הוראת המקצוע – כימיה.

משך הלימודים: שנתיים.

  • סטודנטים יוכלו להצטרף לתכנית החל משנה ב' ללימודיהם, ובלבד שהסטודנט סיים את שנתו הראשונה לתואר הראשון בציון ממוצע של 80 לפחות.
  • השלמות דיסציפלינאריות הן תלויות מחלקה ונעשות בתיאום איתה.