לימודי תעודת הוראה בלימודי ספרות עברית

פרופ' ניצה דוידוביץ – ראש התכנית להכשרת מורים \ פרופ' לאה מקובצקי, ראש המחלקה לתולדות עם ישראל \ ד"ר יואל מרציאנו, ראש מסלול תעודת הוראה בהיסטוריה של עם ישראל

המסלול מקנה תעודת הוראה לחינוך העל יסודי במגמת ספרות ומיועד למי שרואים עצמם למובילים בחינוך לתלמידים בבתי הספר התיכוניים מכיתה י'–י"ב לשם הכנתם לבחינות הבגרות.

מטרת התכנית להכשיר סטודנטים כמורים ללימודי ספרות עברית:

מטרת התכנית הינה להכשיר בוגרים וסטודנטים כמורים בעלי ידע במקצוע שיש בו שליחות ותרומה לחברה ולמדינה, תוך מתן דגש על ערכי זהות לאומיים אישיים וחברתיים ואישיים . התכנית מקנה מיומוניות הוראה הנדרשות לדור החדש המתאפיין ברמת סקרנות גוברת, חשיבה יצירתית מפותחת וביקורתית לצד שימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות ומתקדמות. 

המסלול מקנה תעודת הוראה לחינוך העל יסודי בלימודי ספרות עברית ומיועד למי שרואים עצמם למובילים בחינוך תלמידים בבתי הספר התיכוניים מכיתות י' – י"ב לשם הכנתם לבחינות הבגרות.

תכנית הלימודים תעודת הוראה בחטיבת העל יסודי כוללת: לימודי חינוך, לימודי פדגוגיה, מתודיקה ואוריינות, התנסות מעשית. (לימודי העשרה נלמדים כחלק מהתואר)

הכשרת הסטודנטים כמורים להיסטוריה של עם ישראל מתבצעת בשלושה מישורים:

  • תיאורטי – לימוד מעמיק בספרות בהלימה לתכניות הלימודים של משרד החינוך.
  • מעשי – התנסות בהוראה בתנאי אמת, התאמת ההוראה לקבוצת הלומדים, צפייה בהוראה של מורים מנוסים וניתוחה, פיתוח יכולת רפלקטיבית של העשייה החינוכית, התמודדות עם דילמות חינוכיות בכיתה.
  • חינוכי – פיתוח מיומנויות ההוראה, פיתוח מיומנויות למידה וחשיבה אצל התלמידים, הקניית כלים להכרות עם מערכת החינוך.

התכנית מקנה:

כלים למיומנויות ניהול של פיתוח והדרכה, עמידה בפני קהל, בהדרכה והוראה בנושא.מטרת התכנית היא להכשיר בוגרים וסטודנטים לספרות כמורים בעלי ידע במקצוע שיש בו שליחות ותרומה לחברה ולמדינה, תוך מתן דגש על ערכי זהות לאומיים, אישיים וחברתיים. התכנית מקנה מיומנויות הדרכה הנדרשות לדור החדש המתאפיין ברמת סקנות גוברת, חשיבה יצירתית מפותחת וביקורתית לצד שימוש בטנולוגיות למידה חדשניות ומתקדמות בספרות.

במסגרת התוכנית ניתנת אפשרות להתנסות בהוראה בתנאי אמת וניתנים כלים ותמיכה לסיוע ולפתרון קשיים בתחום הפדגוגי, הארגוני ובטיפוח זהות מקצועית.

ההתנסות המעשית תאפשר לסטודנט לקשור באופן מעשי בין התיאוריה החינוכית לבין יישומה הלכה למעשה.

הסטודנט יתנסה במהלך הכשרתו במגוון סדנאות, בצפייה בשיעורים ועד להוראה עצמאית בפועל, של תלמידים בבתי הספר התיכוניים בכיתות י'–י"ב בהן לומדים למבחני הבגרות. גולת הכותרת של הלימודים הדיסציפלינריים היא העבודה המעשית בבית הספר, המביאה לידי ביטוי את הידע המעשי שרכש הסטודנט במהלך לימודיו ואת יכולתו לשלב את תחומי הידע השונים. לימודי המתודיקה יתרמו לקשר שבין תוכנית הלימודים המתקיימת באוניברסיטה לבין תכנית הלימודים שנקבעה לבית הספר על ידי הפיקוח על הוראת הספרות.