לימודי תעודת הוראה במגמת א"י וארכיאולוגיה

פרופ' ניצה דוידוביץ – ראש התכנית להכשרת מורים \ ד"ר יצחק שי, ראש החוג ללימודי א"י וארכיאולוגיה \ ד"ר אהוד מנור, ראש מסלול תעודת הוראה בא"י וארכיאולוגיה

המסלול מקנה תעודת הוראה לחינוך העל יסודי, במגמת ארץ ישראל וארכיאולוגיה ומיועד למי שרואים עצמם למובילים בחינוך לתלמידים בבתי הספר התיכוניים מכיתה י'–י"ב לשם הכנתם לבחינות הבגרות.
בוגרי המסלול יוכלו ללמד ולחנך את תלמידיהם במקצוע ולהדריכם לידעת הארץ ולחשיבות השימור הארכיאולוגי.

מטרת תעודת ההוראה בלימודי א"י וארכיאולוגיה היא להכשיר מורים בעלי ידע ההיסטוריה של ארץ ישראל, תוך הכרת הארץ, תרבותה הרוחנית והחומרנית ומשטריה הפוליטיים, ובהבנת תולדותיה במרוצת הדורות. תעודת הוראה בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה נועדה לתת מענה לצורכי מערכת החינוך במורים ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ושל"ח אשר ישתלבו בבתי הספר התיכוניים מכיתות י' – י"ב לשם הכנתם לבחינות הבגרות.

תכנית הלימודים לתעודת הוראה בחטיבה העל יסודית כוללת: לימודי חינוך, לימודי פדגוגיה, מתודיקה ואוריינות, התנסות מעשית. (לימודי העשרה נלמדים כחלק מהתואר)

לרשות הסטודנטים באוניברסיטה עומד מרכז סימולציות מתקדם, המאפשר שיפור יכולות מקצועיות באמצעות התנסות בתרחישים שונים המבוססים על אירועים מהעולם המקצועי.

הכשרת הסטודנטים כמורים לארץ ישראל וארכיאולוגיה מתבצעת בשלושה מישורים:

  • תיאורטי – לימוד מעמיק בארץ ישראל וארכיאולוגיה, בהלימה לתכניות הלימודי של משרד החינוך.
  • מעשי – התנסות בהוראה בתנאי אמת. התאמת ההוראה לקבוצת הלומדים, צפייה בהוראה של מורים מנוסים וניצוחה, פיתוח יכולת רפלקטיבית של העשייה החינוכית, התמודדות עם דילמות חינוכיות בכיתה.
  • חינוכי – פיתוח מיומנויות ההוראה, פיתוח מיומנויות למידה וחשיבה אצל התלמידים, הקניית כלים להכרות עם מערכת החינוך.

התכנית מקנה כלים למיומנויות ניהול של פיתוח והדרכה, עמידה בפני קהל, בהדרכה והוראה בנושא.

תכנית הלימודים מיועדת לבוגרי תואר בארץ ישראל וארכיאולוגיה ולסטודנטים המעוניינים לרכוש תעודת הוראה לתיכונים במהלך הלימודים לתואר הראשון או לאחריו.

במסגרת התוכנית ניתנת אפשרות להתנסות בהוראה בתנאי אמת וניתנים כלים ותמיכה לסיוע ולפתרון קשיים בתחום הפדגוגי, הארגוני ובטיפוח זהות מקצועית.

ההתנסות המעשית תאפשר לסטודנט לקשור באופן מעשי בין התיאוריה החינוכית לבין יישומה הלכה למעשה.

הסטודנט יתנסה במהלך הכשרתו במגוון סדנאות, בצפייה בשיעורים ועד להוראה עצמאית בפועל, של תלמידים בבתי הספר התיכוניים בכיתות י'–י"ב בהן לומדים למבחני הבגרות. גולת הכותרת של הלימודים הדיסציפלינריים היא העבודה המעשית בבית הספר, המביאה לידי ביטוי את הידע המעשי שרכש הסטודנט במהלך לימודיו ואת יכולתו לשלב את תחומי הידע השונים. לימודי המתודיקה יתרמו לקשר שבין תוכנית הלימודים המתקיימת באוניברסיטה לבין תכנית הלימודים שנקבעה לבית הספר על ידי הפיקוח על הוראת המקצוע – א"י וארכיאולוגיה.