לימודי תעודת הוראה במגמת ניהול עסקי

פרופ' ניצה דוידוביץ – ראש התכנית להכשרת מורים \ ד"ר עדית סולברג – ראש המחלקה לכלכלה מנהל עסקים \ ד"ר איל לוין – ראש המחלקה הרב תחומית במדעי החברה והרוח

ניהול עסקי הוא מקצוע רב תחומי הכולל בתוכו נושאים בכלכלה, ארגון ומנהל, יחסי עבודה, ניהול משאבי אנוש, כתיבה עסקית, חשבונאות, מימון, שוק ההון, דיני עסקים, אתיקה וערכים בעסקים ועוד.

המסלול מקנה תעודת הוראה לחינוך העל יסודי, במגמת ניהול עסקי ומיועד למי שרואים עצמם למובילים בחינוך לתלמידים בבתי הספר התיכוניים מכיתה י'–י"ב לשם הכנתם לבחינות הבגרות.

מטרת התכנית להכשיר סטודנטים כמורים במגמת ניהול עסקי

ניהול עסקי הוא מקצוע רב תחומי הכולל בתוכו נושאים בכלכלה, ארגון ומנהל, יחסי עבודה, ניהול משאבי אנוש, כתיבה עסקית, חשבונאות, מימון, שוק ההון, דיני עסקים, אתיקה וערכים בעסקים ועוד.

המסלול מקנה תעודת הוראה לחינוך העל יסודי, במגמת ניהול עסקי ומיועד למי שרואים עצמם למובילים בחינוך לתלמידים בבתי הספר התיכוניים מכיתה י'–י"ב לשם הכנתם לבחינות הבגרות.

בוגרי המסלול יוכלו ללמד ולחנך את תלמידיהם במקצועות: כלכלה, מבנים ותהליכים בארגון, תורת המנהל, התנהגות ארגונית, יחסי עבודה, ניהול משאבי אנוש, כתיבה עסקית, חשבונאות, מימון, שוק ההון, דיני עסקים, אתיקה וערכים בעסקים, ולחנך אותם להבנת מכלול המשמעויות של עולם העסקים המודרני אשר מתאפיין ברמת תחרותיות גוברת.

מטרת התכנית הינה להכשיר מורים בעלי ידע בניהול עסקי בשלושה מישורים; 

  • במישור התיאורטי – באמצעות לימוד המקצועות הרלוונטיים.
  • במישור המעשי – סדנאות להוראת המקצועות: חשבונאות, כתיבה עסקית, ניהול משאבי אנוש, אשר מתבצעים במסגרת לימודי התואר הראשון לסטודנטים ובאמצעותם לתלמיד, מיומנות מעשית בעבודתו.
  • במישור ההתנסותי – הדרכה פדגוגית והתנסות מעשית בעבודה עם תלמידים. ההתנסות תעניק כלים ותמיכה לסיוע ולפתרון קשיים בתחום הפדגוגי, הארגוני ובטיפוח זהות מקצועית ותציג את הקשרים החשובים בין התיאוריה החינוכית לבין יישומה הלכה למעשה.
    הסטודנטים יתנסו במהלך הכשרתם במגוון סדנאות, מצפייה בשיעורים ועד להוראה עצמאית בפועל, של תלמידים בבתי הספר התיכוניים בכיתות י'–י"ב לשם הכנתם לבחינות הבגרות.
    הלימודים הדיסציפלינריים כוללים הגשת פרויקט גמר מעשי, המביא לידי ביטוי את הידע המעשי שרכש הסטודנט במהלך לימודיו ואת יכולתו לשלב את תחומי הידע השונים.
    לימודי המתודיקה יתרמו לקשר שבין תכנית הלימודים המתקיימת באוניברסיטה לבין תכנית הלימודים שנקבעה לבית הספר על ידי הפיקוח על הוראת ניהול עסקי.
  • התכנית מקנה כלים לפיתוח יכולות ההוראה, מיומנויות ניהול, עמידה בפני קהל, בהדרכה והוראה בנושא. 

במסגרת התוכנית ניתנת אפשרות להתנסות בהוראה בתנאי אמת וניתנים כלים ותמיכה לסיוע ולפתרון קשיים בתחום הפדגוגי, הארגוני ובטיפוח זהות מקצועית.

ההתנסות בהוראת המקצועות המשתייכים למגמת ניהול עסקי, כוללת הדרכה פדגוגית והתנסות מעשית בעבודה עם תלמידים. במסגרת זו ניתנת אפשרות להתנסות בהוראה בתנאי אמת וניתנים כלים ותמיכה לסיוע ולפתרון קשיים בתחום הפדגוגי, הארגוני ובטיפוח זהות מקצועית.

התנסות בסביבה עדכנית עם תשתיות מתקדמות: מרכז סימולציות ייעודי הכולל תרגול עמידה בפני קהל, צילום, ניתוח יכולות אינדיבידואליות וסקירת מומחים.

הדרכה מעשית תינתן בצורה אינטנסיבית, כדי לאפשר לסטודנט לקשור באופן מעשי בין התיאוריה החינוכית לבין יישומה הלכה למעשה.

ההדרכה הפדגוגית שואפת להנחות באופן יסודי להכשיר מורים בעלי רגישויות חברתיות ובעלי מיומנות הולמת למגמת ניהול עסקי.