לימודי תעודת הוראה במדעי החברה (פסיכולוגיה-סוציולוגיה)

פרופ' ניצה דוידוביץ – ראש התכנית להכשרת מורים \ פרופ' לאה מקובצקי, ראש המחלקה לתולדות עם ישראל \ ד"ר יואל מרציאנו, ראש מסלול תעודת הוראה בהיסטוריה של עם ישראל

המסלול מקנה תעודת הוראה לחינוך העל יסודי במגמת פסיכולוגיה-סוציולוגיה ומיועד למי שרואים עצמם למובילים בחינוך לתלמידים בבתי הספר התיכוניים מכיתה י'–י"ב לשם הכנתם לבחינות הבגרות.

מטרת התכנית להכשיר סטודנטים כמורים ללימודי מדעי החברה (פסיכולוגיה-סוציולוגיה)

מטרת התכנית הינה להכשיר מורים בעלי ידע במדעי החברה. המסלול מקנה תעודת הוראה לחינוך העל יסודי בלימודי מדעי החברה עם התמחות במקצועות הפסיכולוגיה והסוציולוגיה. המסלול מיועד למי שרואים עצמם למובילים בחינוך תלמידים בבתי הספר התיכוניים מכיתות י' – י"ב לשם הכנתם לבחינות הבגרות.

תכנית הלימודים תעודת הוראה בחטיבת העל יסודי כוללת: לימודי חינוך, לימודי פדגוגיה, מתודיקה ואוריינות, התנסות מעשית. (לימודי העשרה נלמדים כחלק מהתואר)

הכשרת הסטודנטים כמורים למדעי החברה מתבצעת בשלושה מישורים:

  • תיאורטי – לימוד מעמיק בפסיכולוגיה וסוציולוגיה בהלימה לתכניות הלימודים של משרד החינוך.
  • מעשי – התנסות בהוראה בתנאי אמת, התאמת ההוראה לקבוצת הלומדים, צפייה בהוראה של מורים מנוסים וניתוחה, פיתוח יכולת רפלקטיבית של העשייה החינוכית, התמודדות עם דילמות חינוכיות בכיתה.
  • חינוכי – פיתוח מיומנויות ההוראה, פיתוח מיומנויות למידה וחשיבה אצל התלמידים, הקניית כלים להכרות עם מערכת החינוך.
  • התכנית מקנה כלים למיומנויות ניהול של פיתוח והדרכה, עמידה בפני קהל, בהדרכה והוראה בנושא.

במסגרת התוכנית ניתנת אפשרות להתנסות בהוראה בתנאי אמת וניתנים כלים ותמיכה לסיוע ולפתרון קשיים בתחום הפדגוגי, הארגוני ובטיפוח זהות מקצועית.

ההתנסות המעשית תאפשר לסטודנט לקשור באופן מעשי בין התיאוריה החינוכית לבין יישומה הלכה למעשה.

הסטודנט יתנסה במהלך הכשרתו במגוון סדנאות, בצפייה בשיעורים ועד להוראה עצמאית בפועל, של תלמידים בבתי הספר התיכוניים בכיתות י'–י"ב בהן לומדים למבחני הבגרות. גולת הכותרת של הלימודים הדיסציפלינריים היא העבודה המעשית בבית הספר, המביאה לידי ביטוי את הידע המעשי שרכש הסטודנט במהלך לימודיו ואת יכולתו לשלב את תחומי הידע השונים. לימודי המתודיקה יתרמו לקשר שבין תוכנית הלימודים המתקיימת באוניברסיטה לבין תכנית הלימודים שנקבעה לבית הספר על ידי הפיקוח על הוראת המקצוע.

  • ההכשרה פותחת אופקים גם בתחומי הדרכה, חינוך והוראה לא פורמאלית.