מחירון NMR

*אוניבריסטת אריאל הינה מלכ"ר, אין צורך בתשלום מע"מ
*התעריפים המצוגים הינם בש"ח עבור שעת עבודה.

לקבלת הצעת מחיר והזמנת עבודה ניתן לפנות:

במייל: scienceq@ariel.ac.il

בטלפון:  03-9066688