מכשור מדעי נוסף

מאפייניםשם המכשיר

אפיון ריכוז יסודות בתמיסה, בד"כ ריכוזי מתכות ע"י שריפת היסודות בפלסמה ואפיון נוכחותם וריכוזם ע"י מדידת כמות ואורך גל האור הנפלט

ICP – OES

אפיון חומרים לפי השינוי במסה ובקלורימטריה, ע"י שימוש במשקל פנימי רגיש במיוחד ומדידת זרימת החום

TGA – DSC

אפיון הרכב מולקולות לפי אחוז כמות היסודות: CNHO, ע"י חימום הדגימה ומדידת פליטת גזים בעזרת קולונה בררנית

אנליזת יסודות

מדידת מסת המולקולה לאחר הפרדה בכרומוטוגרפיה נוזלית

LC – MS

מדידת מסת המולקולה ברזולוציה גבוהה לאחר הפרדה בכרומוטוגרפיה נוזלית

HR – MS

מיקרוסקופ Nikon SMZ25 הינו דגם סטריאו-מיקרוסקופ משוכלל, אשר בו מתקיימות במקביל כל התכונות הבאות:
• יחס זום 25:1
• טווח זום 0.63X-15.75X
• אפשרות לשדה של גדול של 70מ"מ (עם עיניות סטנדרטיות 10X ואובייקטיב 0.5X) ועד הגדלה של 315X (עם אובייקטיב 2X ועיניות 10X)
• זיהוי אוטומטי של הזום והאובייקטיב בעבודה על ידי התוכנה
• מעמד הכולל פוקוס ממונע מובנה. מאפשר צילום של כמה מישורי פוקוס באופן מהיר מדויק ואוטומטי.
• EDF – יצירת תמונה שכולה בפוקוס משילוב תמונות ממספר מישורי פוקוס גם ב-Brightfield באופן אוטומטי ומדויק, ויצירת הדמיה תלת ממדית.
• מערכת התאמת שדה אוטומטית במעבר בין אובייקטיבים
• מעמד עם תאורה דיאסקופית LED הנשלטת על ידי השלט הרחוק החיצוני ועל ידי התוכנה. ניתן לבצע ניסויים אוטומטיים בהם המנורה נכבית בין צילום דיאסקופי לצילום פלואורסנטי.
• טכניקת OCC – Oblique Coherent Contrast
• מערכת פלואורסנציה ממונעת עם מקום לעד ארבעה פילטרים.
• מקור לבן אור לפלואורסנציה – SOLA
• מצלמת F-mount מונוכרומטית מקוררת עם שדה רחב מאוד – חיישן של 36X23.9mm, 16.25 מיליון פיקסלים (פיקסלים אמיתיים בחיישן, לא רק תמונה סופית עם רזולוציה זו עקב מניפולציה תוכנתית או שילוב של כמה תמונות).

מיקרוסקופ Nikon SMZ25

אפיון תאים וטיפולים תרופתיים בעזרת מיקרוסקופיה ופלוארסנציה ע"י עירור ב 7 אורכי גל שונים, מאפשר גם מעקב אחרי תאים חיים. 

Cell Imager Hermes

•אפיון מעברים בין שכבות בחתך סטרטיגרפי באתרים ארכיאלוגיים ובחתכים גיאוארכיאלוגיים.
•אפיון מקור והיסטוריה של חומר סדימנטארי וארכיאלוגי.
•אפיון סטרטיגרפיה רגילה והפוכה.
•אפיון תהליך סדימנטציה טבעית\אנתרופוגני.
•אפיון של חדירת חומר לעתיק ולהיפך.
•איסוף נתונים גדול לצורך ביצוע יעיל יותר של OSL מלא.

Portable OSL reader
מודד OSL נייד