מכשיר In Vivo Imaging

שם פריט (בעברית): IN VIVO

 

שם פריט (באנגלית): n Vivo Imaging

המקום בו מוצב המכשיר: בניין: 4, קומה: 2, חדר:___

סוג פריט (ציוד/כלי מדיד): ציוד

אחראי טכני או אקדמי על הציוד: ד"ר גליה ליובושיץ'

פרטי התקשרות עם אחראי על הציוד:

טלפון: 03-9066765

מייל: galialu@ariel.ac.il

 

שימוש עיקרי במכשיר:שירותיה בתחום הדמיה לא פולשנית בבעלי חיים קטנים.הדמיה זו מאפשרת מגוון ישומים במחקר בסיסי וקליני הכוללים מעקב אחר תנועת תאים, אנליזת ביטוי הגנים ומיפויים אנטומים. כמו-כן, ניתן לנתר תהליכים פתלוגיים שונים, דוגמת , התמרה סרטנית וזיהוי גרורות.

למפרט טכני, לחץ כאן