המעבדה לאלקטרוניקה -PCB – מחירון

אוניבריסטת אריאל הינה מלכ"ר, אין צורך בתשלום מע"מ.

לקבלת הצעת מחיר והזמנת עבודה:

Boazy@ariel.ac.il

טלפון: 054-3394885