הנגשת תשתיות מחקר

רשימת תשתיות מחקר מוסדיות

בהמשך לדיונים שהתקיימו בוועדת התשתיות של ות״ת, עומד להיפתח בקרן הלאומית למדע ערוץ מימון חדש לתמיכה בהנגשת תשתיות מחקר על -מוסדיות, הממוקמות באוניברסיטאות בארץ לכלל קהיליית החוקרים באקדמיה.

איפיון תשתיות המחקר אשר על בסיסו ניתן להפנות אליהן משתמשים מבין הזוכים במענקים אלו, הכוללים את כל הקריטריונים הבאים:

  • השרות ניתן במסגרת יחידות תשתיות ושירותים מוסדיים, או פקולטאיים, מחלקתיים, בין-מחלקתיים וכיוצא בזה, כאשר תפעול ותחזוקת הציוד הינם באחריות הגוף המפעיל ולא ביחידות המחקר של חוקר או מספר חוקרים.
  • השירות פתוח לפחות ב 10% מהקיבולת למשתמשים ממוסדות אחרים.
  • מידע על השירות ודרך הרישום לקבלת שירות נגישים באתר פתוח לכל.
  • השירות מתומחר על פי כללי המוסד.
    התמחור אחיד לכל החוקרים הפונים, אך תקורה תגבה ממשתמשים חיצוניים.
  • גישה לשירות מותנית בהתאמה אקדמית של השירות המבוקש לשירותים הניתנים במרכז התשתיות, ובעמידה בכללים הנהוגים ביחידות השירות (אישורים אתיים, בטיחות וכו').
  • לשם הבהרה, ציוד מוסדי יכלול גם ציוד מחשוב מתקדם HPC.
  • המימון המשלים (מטשינג) המצוין בגובה 25% יכול להיות מכוסה על ידי החוקר, בכלל זה גם ממענק ה- ISF שבגינו יינתן מענק ההנגשה.