מדור רכש מדעי

מדור רכש מדעי

מינהל טכנולוגיות והנדסה

מנהל המדור: גב' רגינה ניורנברג

יח' הרכש המדעי אחראית על רכש ציוד מדעי לטובת מעבדות המחקר וההוראה. יחי' הרכש מטפלת בהזמנת ציוד מדעי בארץ ובחו"ל, מבצעת התקשרות ארוכת טווח עם ספקים, שחרור מהמכס ומנהלת את מלאי ציוד המדידה והמחקר.

כמו כן, המחלקה מבצעת רכש עבור חברת אריאל ומו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן.

יעדי שירות:

    \ ניצול יתרון לגודל באמצעות שיטות רכש מתקדמות.

   \ הבטחת אספקה שוטפת של טובין ושירותים בזמינות הנדרשת לסגל המדעי.

   \ הקטנת עלויות מלאי באמצאות אספקה ישירה למעבדות.

   \ שקיפות תהליכים לחוקרים.

   \ מתן מענה לפתרונות לוגיסטיים מיוחדים.