מדור רכש מדעי

מדור רכש מדעי

מינהל טכנולוגיות והנדסה

מנהלת המדור: גב' רגינה ניורנברג

יח' הרכש המדעי אחראית על רכש ציוד מדעי לטובת מעבדות המחקר וההוראה של האוניברסיטה.

תחומי פעילות של היחידה:

  • הזמנת מכשור מדעי, ציוד נלווה, אביזרים, חומרים ומתכלים מספקים בארץ ובחו"ל
  • ניהול מלאי של ציוד מדעי
  • ניהול שרשרת אספקה
  • טיפול בתהליכי יבוא/יצוא

כמו כן, המחלקה מבצעת רכש עבור חברת אריאל חדשנות מדעית בע"מ.

 

יעדי שירות:

    \ הבטחת אספקה שוטפת של טובין ושירותים בזמינות הנדרשת לסגל המדעי

   \ הקטנת עלויות מלאי באמצעות אספקה ישירה למעבדות

   \ שקיפות תהליכים לחוקרים

   \ מתן מענה לפתרונות לוגיסטיים מיוחדים