בקשת יצוא

בקשת יצוא - מדור רכש מדעי
האם מכיל קרח יבש? *